🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cathrein
következő 🡲

Cathrein, Victor, SJ (Brig, Svájc, 1845. máj. 8.-Aachen, No., 1931. szept. 10.): erkölcsbölcselő. - Műveiben a metafizikusan megalapozott erkölcs- és jogbölcselet skolasztikus örökségét adja tovább. J. Mausbachhal hosszú időn át folytatott vitájában a →tomizmus szorosan arisztotelészi értelmezését állította szembe Mausbach →augusztinizmusával. Értekezései főleg a Stimmen aus Maria-Laach c. folyóir-ban jelentek meg. - Fm: Moralphilosophie. 1-2. köt. Freiburg, 1890. - Erkölcsbölcselet. 3. jav. és bőv. kiad. nyomán ford. a csanádi növendékpapság. 1-2. köt. Temesvár, 1902. - Der sozialismus. Freiburg, 1890. - Recht, Naturrecht und positives Recht. Uo., 1901. - A női kérdés. Ford. Gallovich Jenő. Bp., 1904. - Kat. világnézet. Ford. a bpi növendékpapság. Bp., 1911. - Die Einheit des sittl. Bewusstseins. 1-3. köt. Freiburg, 1914. - De bonitate et malitate actuum humanorum. Löven, 1926. B.P.

LThK II:980.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.