🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Catholicae Ecclesiae Catechismus
következő 🡲

Catholicae Ecclesiae Catechismus: a Katolikus Egyház Katekizmusa a II. Vatikáni Zsinat után. Az Egyház hitének és a katolikus tanításnak a Szentírás, az apostoli hagyomány és az Egyház tanítóhivatala által megerősített előadása. - II. János Pál p. 1985. I. 25: rendkívüli →Püspöki Szinodust hívott össze a Zsinat befejezésének 20. évford-jára. A résztvevő pp-ök kifejezték: "Nagyon sokan várják, hogy szülessék meg a katolikus hit- és erkölcstan teljes összefoglalása, s legyen szilárd alapja a különböző területeken készülő katekizmusoknak." 1986: a p. egy 12 bíb-ból és pp-ből álló bizottságot hozott létre Joseph Ratzinger bíb. vezetésével, s megbízta, hogy készítse el a katekizmus alaptervezetét. A biz. mellé egy 7 tagú, teol-ban és katekézisben szakértő ppi szerkesztőbiz-ot rendelt. A 12 tagú biz. adta az irányelveket és felügyelt a munkára; a 7 tagú szerkesztőbiz. készítette a szöveget, fogadta és bedolgozta a biz., sok teol., egzegéta, katekéta, s főként a mpp-ök észrevételeit. A tervezetet a püspökkari konf-k, mpp-ök egyenként, teol. fakultások és hitokt. int-ek szerte a világon megvitatták és véleményezték. Így a ~ a világegyh. összes pp-ének együttműködéséből született. - Szerk-ében követi a trienti katekizmust (→Catechismus Romanus): 1. Hiszekegy, 2. liturgia fő helyen a szentségekkel, 3. erkölcstan a Tízparancsolat szerint csoportosítva, 4. az imádság. Megfogalmazása új, hogy meg tudjon felelni korunk kérdéseire. - A ~t II. János Pál p. 1992. VI. 25: hagyta jóvá, 1992. X. 11: apostoli tekintéllyel elrendelte közzétételét. A p. a ~t az egyh. közösség hatékony és törvényes eszközének, a hit tanítása számára biztos szabálynak tekinti. Kéri "a lelkipásztorokat és a híveket, hogy a közösség szellemében fogadják ezt a katekizmust, és szüntelenül használják a hit hirdetésében és az evangéliumi életre való nevelésben. Legyen ez a katekizmus szilárd és tekintélyes alapszöveg a katolikus tanításban, s mindenekelőtt a készítendő katekizmusok munkája közben. De fölajánlom minden hívőnek is, akik el akarnak mélyülni az üdvösség kimeríthetetlen gazdagságában (Jn 8,32). E munka az ökumenikus erőfeszítéseket akarja támogatni azzal, hogy megmutatja a katolikus tanítás harmonikus egységét. Végül a Katolikus Egyház Katekizmusa mindazoknak is szól, akik számon kérik tőlünk a reményünket (vö. 1Pt 3,15), és meg akarják ismerni, hogy mit hisz a Katolikus Egyház. Nem akarja kizárni a helyi katekizmusokat, főleg azokat nem, amelyek már jóváhagyást nyertek az Apostoli Szentszéktől, hanem támogatja az újonnan készülő, a mai problémákkal szembenéző katekizmusok munkáját."

Fidei Depositum. A ~t közzétevő pápai levél.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.