🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Carrillo
következő 🡲

Carrillo, Alfonso, SJ (Alcalá de Henares, Spo., 1553. nov.-Róma, 1618. okt. 22.): diplomata, tartományfőnök. - 1571. III. 11: Toledóban lépett a r-be. Rómában tanult. A fr. jezsuiták meghívták párizsi dogmatikai tanszékükre. 1589: Bécsben az osztr. prov. asszisztense lett. Itt tette 1590. III. 27: utolsó fogadalmát. 1591: Báthory Zsigmond kérésére C. →Acquaviva generális gyóntatóul küldte az erdélyi fejed. udvarba. Fogarason és Gyulafehérvárott rházat létesített, segítőtársul visszahívta Moldvából →Vásárhelyi Gergelyt és →Ladó Bálintot. A fejed. követeként Rómában, Prágában, Grazban, Madridban és Bécsben járt. Báthory 1597 tavaszán, amikor a 40 évvel korábban megszűnt erdélyi ppséget a gyulafehérvári szegyh. visszafoglalásával helyreállította, pp-ké akarta kineveztetni, de ~ ezt elhárította. 1599: a vágsellyei koll. rektora, 1601-08: az osztr. rtart. főnöke. 1604: Rudolf cs. megbízásából Erdélybe ment. Kolozsvárt Básta György közreműködésével visszaállította a jezsuiták jogait és meghívta Lengyo-ból G. →Argentit h. tartfőn-nek. Kassán jezsuita missz-t alapított. 1606 elején a cs. Spo-ba és Rómába küldte, hogy támogatást szerezzen a Mo-on állomásozó 2 sp. ezrednek és a végvári helyőrségeknek. Mivel sok támadás érte, lemondott a tartfőn-ségről, s az alcalái koll. rektora, 1611: a toledói rház főnöke, 1613-14: a kasztíliai prov. vizitátora lett. 1615: a sp. rtart. asszisztense, 1616: a generális tanácsosa Rómában. - M: C. A. jezsuita atya levelezései és iratai 1591-1618. Gyűjt. és közread. Veress Endre. 1-2. köt. Bp., 1906, 1943. (MHH Diplomataria. 32, 41.) H.J.

Szilágyi S.: C. A. diplomáciai működése (1594-1598). Bp., 1877. - Gyenis 1941. I:380. - Szilas László: Der Jesuit A. C. in Siebenbürgen, 1591-99. Róma, 1966. (BHSI 26) (m-ul: A. C. jezsuita Erdélyben, 1591-1599. Ford. Ötvös Péter. Bp., 2001) - Lukács L. SJ: Catalogus I:642. - Erdély tört. I:523.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.