🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Caraffa
következő 🡲

Caraffa: nápolyi nemes család. - 1. Oliviero ~ (1430.-Róma, 1511. jan. 20.): 1458: nápolyi érsek, 1467: bíb., végül bíb-pp. Ostiában és a Szt Koll. dékánja. 1472: a p. keresztes flotta admirálisa, bevette Szmirna városát. A kúriai reformtörekvések közp. alakja. - 2. Giampietro ~, IV. →Pál. - 3. Carlo ~ (1517. márc. 29.-Róma, 1561. márc. 5.): háborús szolg-ban eltöltött ifjúsága után nagybátyja, IV. Pál bíb-sá nevezte ki. Ő is felelős a p. II. Fülöp elleni szerencsétlen háborújáért. Később kegyvesztett lett, elűzték Rómából. 1560: IV. Pius árulás vádjával az Angyalvárba záratta, ahol megfojtották. - 4. Antonio ~ (Nápoly, 1538. márc. 25.-Róma, 1591. jan. 14.): bíboros, jogász, bibliakritikus. 1556-tól nagybátyja, IV. Pál udvarában élt. Pál p. halála után Páduába menekült, s gör-öt és jogot tanult. Theodorétosz zsoltárkommentárján (Padova, 1564) kívül leford. lat-ra egy sztatyákból vett idézettárat az Ó- és ÚSz canticumaihoz. 1564: újra Rómában, 1568: bíb. 1585: vatikáni kvtáros. XIII. Gergely és V. Sixtus alatt a Biblikus Biz. vez-je. 1586: kiadta a revideált LXX-t (Leuweni kiadás), és átadta a Vulgata-ford. többekkel együtt végzett javítását. Tagja volt a zsolozsma, a misszálé és Gratianus Decretuma revíziós biz-ának. A ppi és szerz. kongr. pref-a. Tagja és 1585: pref-a a trienti zsin. értelmezésére felállított kongr-nak, így hatása volt a zsin. utáni jogfejlődésre. Kommentárt írt a trienti zsin. határozataihoz. - 5. Carlo ~, Tm. (Mariglianella, 1561.-Nápoly, 1663. szept. 8.): 16 évesen lépett a JT-ba, de 5 év múlva elhagyta. Mint katona kitűnt Flandriában és a törökök ellen Patrasz bevételénél. 1599: pappá szent. Nápolyban egyes-et alapított világi papok számára, akik fogadalom nélkül, de nagy szigorúságban élve a népmissziónak és tanításnak sztelték magukat (Pii operarii). 1621: XV. Gergely jóváhagyta az egyes-et, de nem terjedt el. - 6. Carlo ~ (?-1644): 1616: Aversa pp-e, a cs. udvarban 1621-28: nuncius. Cseho-ban segítette a kat. restaurációt. - 7. Pierluigi ~ (Nápoly, 1581.-Róma, 1655. febr. 15.): bíboros, államférfi. 1624: Tricarico pp-e; 1634-ig nuncius Kölnben; ap. vizitátor D-No-ban. A nunciatúra székhelyét áthelyezte Liège-be. Tiszta jelleme miatt a prot-ok is tisztelték; a kat. reform sikeréért dolgozott. 1645: bíb., 1651: legátus Bolognában. Egyhm-jében trienti szellemű szem-ot szervezett. Megírta a no-i nunciatúra tört-ét (Liége, 1634). - 8. Vincenzo ~, SJ (Andria, 1585. máj. 9.-Róma, 1649. jún. 8.): 1604: lépett a r-be; újoncmester, rektor és prov. Nápolyban, lpászt. és aszketikus író. 1646: rendi gen. A jezsuita és a domonkos teol-ok közti ellentétek enyhítésére törekedett. A haldoklók megsegítésére megalapította a Jó halál társulatot. 1649: a római éhínség idején a szegények százait gondozta. B-gá avatását elindították. - 9. Rosa ~ di Traetto, Tm. (Nápoly, 1832. ápr. 6.-Nápoly, 1890. máj. 2.): 1876-tól a Katharina Volpicelli által alapított Legszentebb Szív Szolgálóleányai társaság tagja volt. 1907: megindult b-gá avatási pere. **

LThK II:934.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.