🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Camaldoli
következő 🡲

Camaldoli, Sacro Eremo di Camaldoli: kolostor és remetetelep Arezzótól északra (Itália), a →kamalduliak anyakolostora. - Szt →Romuald 1012: alapította az 1111 m magasságban lévő Campo Amabile nevű helyen. A Színeváltozásról nev. kis kápolna köré 5 remetecellát épített, elöljárót állított, és társait szigorú böjtre, hallgatásra, a cellában és a magányban való kitartásra kötelezte.

Első, 1027: fölsztelt tp-át 1658: barokk stílusban átépítették. - Romuald e remeteségtől kb. 5 km távolságban, 818 m magasban az arezzói Maldo gr-tól (a közeli gyógyforrásról Fontebuonónak nev. helyen) kapott egy épületet (Casa Maldoli), melyet utazóknak menedékházzá és megbetegedett remeték szállásává alakított át (itt látható 2000: is Itália egyik legrégibb és legszebb patikája). Romuald szándéka szerint e ház a remeteség világiakkal szükséges érintkezését szolgálta, s „kiszűrve a világ zaját” biztosította  magányuk zavartalanságát. ~ a remete-kolostorok mintája lett. 1110 k. 32 mon., 3 remeteség és 2 apácakolostor tartozott  hozzá. - Az 1930-as évek óta folyik a r. tört-ének földolgozása, komoly patrisztikus, lelkiségi, lit. kutatás. Legjelentősebb tudósai Anselmo Giabbani, Benedetto Calati, Giuseppe Cassiamani. Nagy támogatójuk volt G. B. Montini, a későbbi VI. Pál p. (ur. 1963-78). Az ált. kápt. 1981: átdolgozta a konst-kat, melynek értelmében a remeteségben is, s főként Fontebuono mon-ában tud. kurzusok, konf-k, ökumenikus találkozók követik egymást. Itt szerkesztik a 3 havonta megjelenő lelkiségi, monasztikus folyóir-ot a Vita Monasticát. - 2000: 20 remeteházban 10 remete él, több ezer kötetes kvtár áll rendelkezésükre. P.F.M.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.