🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Calixt
következő 🡲

Calixt, Georg (Medelby, Schleswig, 1586. dec. 14.-Helmstedt, Szászo., 1656. márc. 19.): evangélikus teológus. - Patrisztikai és tört. tanulm-ok után 1614: Helmstedtben prof. Azon fáradozott, hogy újra egyesítse a felekezeteket a kerség első 5 évsz-ának hite alapján. Hangsúlyozta a Szentírás elsőbbségét, de védelmezte az ősker. hagyományt is, mely az Írás helyes értelmezésének alapja; a hagyomány nála előnyt élvez a prot. hitvallással szemben. A lutheránus ortodoxia (A. Calov) titkolt katolicizmussal és szinkretizmussal vádolta (→szinkretista vita). Újraegyesítési törekvései hatással voltak →Leibnizre és J. →Molanusra. B. →Niehus konverziója ellen írta Digressio qua excutitur nova ars (Helmstedt, 1634) c. művét. **

LThK II:882.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.