🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > CENTRUM
következő 🡲

CENTRUM, Keresztény Főiskolai Hallgatók CENTRUM Fogyasztási Szövetkezete, Bp., 1920. máj. 15.–1945.: a szűkös viszonyok között élő, hadviselt, keresztény egyetemi és főiskolai hallgatók zsoldjából alapított Centrum Szervezet árubeszerzési osztályának jogutóda. – Célja: olcsóbbá tenni az ifj. szükségleteinek beszerzéseit, a szervezett fogyasztás által elérhető tisztességes keresk. haszonnal az ifj. jóléti intézményeit támogatni, s a ker. m. ifj-nak a figyelmét saját példamutatással a keresk. és ipari élet felé irányítani. Alapítói: a Centrum Keresztény Szociális Főiskolai Hallgatók Szervezete, ill. jogutódja, a Hungária Magyar Technikusok Egyesülete, a Turul Szövetség (Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja) és a Műegyetemi Csendőrtartalék Zászlóalj, ill. ennek jogutódja, a Műegyetemi Tanács. A ~ alapító tagjai azok a ker. egy. és főisk. hallg-k, akik az alapításkor, ill. 1920–23: 11.365 üzletrészt jegyeztek 568.250 K értékben. Rendes tagjai: ker. egy. és főisk. hallg-k, a tanszemélyzet tagjai, diákegyesületek, mindazok, akik legalább 1 db 10 P-s üzletrészt jegyeztek. Rendes tagok lehettek a ~ alkalmazottai közül mindazok, akiket az igazg. arra érdemesnek talált, ha 10 db 10 P-s üzletrészt jegyeztek. A ~ jelszava: minden segélynél többet ér és biztosabb az önsegély! Céljait annál jobban valósíthatja meg, minél többet és minél többen vásárolnak üzleteiben. – A tagok száma 1921: 3859, 12.089 üzletrésszel, 1925: 5816, 10.756 üzletrésszel, 1928: 6172, 25.599 üzletrésszel. – 1922: megalapították a Centrum Kiadóvállalat Rt-ot, mely egy. jegyzetek kiadására szakosodott; de a helytelen üzletvez. miatt a ~ 80 %-os részvénytöbbséget szerzett, nyomdáját (Köztelek u. 1., melyben 40 főt foglalkoztatott) nyereségessé tette. 1922: megalakították a Centrum Hitelszövetkezetet (mely az OKH tagja, a betétállománya 1928: 90.000 P), megvásárolták az első VIII. Baross u. üzleten kívül a IX. Ferenc krt. 38. sz. alatti cipőüzletet, majd a 46. sz. alatt berendezték fő üzletét áruház jelleggel. Hamarosan fölépíttették és fölszerelték a MAFC tenisz és jégpályáját 32.000 P költséggel, és saját kezelésbe vették a Műegyetemi Menzát. A ~ 1924/25: tőkehiány miatt cipő- és varróműhelyét és egyéb vállalkozásait a papír, rajz- és tanszerosztály kivételével időlegesen megszüntette. Ekkor már szegedi (Dugonics tér 1.), újszegedi (Bérkertsor) és soproni fióküzletük is létezett, utóbbit fölszámolták. 1925: a ~ érdekeltséget szerzett a Centrum Diákház Rt-ban, megvette a VIII. Gyulay Pál u. 14. sz. házat. 1929: 70 alkalmazottat foglalkoztatott; közp. irodája és fő üzlete: IX. Ferenc krt. 46., ahol ffi és női divatcikkeket, háztartási, sportcikkeket és játékokat is árusítottak. 1936–39: több mint 50.000 P nyereséget értek el, ebből 3 év alatt kb. 40.000 P-t az alapító diákegyes-eknek és tagegyes-eiknek juttattak. – A ~ papír-írószer üzleteiben és üzemeiben 1939: több, mint 1,5 millió P forgalmat bonyolított le, állandóan több mint 115 ker. alkalmazottnak adott kenyeret. – Alapításai: Centrum Hitelszövetkezet banküzlete (mint az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja) és a Centrum Kiadóvállalat RT nyomdaüzeme; 1. sz. üzlete: Bp., VIII. Baross u. 52., 2. sz. üzlete: XI. Szt Gellért tér 3., 3. sz. üzlete: V. Báthory u. 12.; szállítási osztálya: VIII. Baross u. 52., könyvkötészete: IX. Hőgyes Endre u. 11., sütőüzeme: IX. Telepi u. 18/b, dobozkészítő üzeme: VIII. Magdolna u. 24. – Lapja: Főiskola (1921). 88

Táborozási ügyrend. Bp., 1929:180. (Szily Kálmán: A CENTRUM Szövetkezetek) – M. diákkalauz 1940:142.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.