🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Brodarics
következő 🡲

Brodarics István, Brodarich, Broderich, Broderith, jerosini v. poljáni (Jerosin, Kőrös vm., 1471 k.-Vác, 1539. nov. 7.): megyéspüspök, kancellár. - A pécsi egy-en és az ottani papnev-ben tanult, majd pappá szent. A páduai egy-en teol-t, egyhjogot és klassz. nyelveket tanult, 1506: kánonjogászként tért haza. Pécsi knk. és a Szt András-tp. ispánja, 1512: Szatmári György pp. titkára, 1520: nagyprép. Ismételten II. Lajos követe I. Zsigmond lengy. kir-nál. 1522: mint m. követ jelen volt VI. Adorján p. megválasztásánál, aki IX. 4: a török elleni harcra 100.000 Ft-ot ígért. 1523: jelen volt VII. Kelemen megválasztásánál is. 1524: hazatért, esztergomi knk. 1525 nyarán VII. Kelemennél járt, kitől a török ellen kért segítséget. 1526. III. 11: kir. kancellár és szerémi pp. Az ellenzéki támadásokkal dacolva igyekezett pénzt szerezni a török ellen, de sikertelenül. - Elkísérte II. Lajost a mohácsi táborba. A csatából Pozsony felé a menekülő ~ot cseh zsoldosok kirabolták, IX. 5: gyalog érkezett Pozsonyba. Megírta a mohácsi csata tört-ét. I. Ferdinánd pártján állt, majd a polgárháborútól és a lutheri tanok terjedésétől tartva Szapolyai híve lett, aki 1527. IV: Lengyo-ba küldte. Hasonló megbízással járt 1529. X: Velencében, majd Párizsban és Rómában. 1530. VI. 26: tért vissza Budára. 1531 tavaszán békekövet I. Ferdinánd fővezérénél, Raggendorfnál. 1532. I: a regensburgi birod. gyűlésen 1 é. fegyverszünetet tudott elérni. Megkapta a részben hódoltsági ter-té lett pécsi ppséget. Követségben járt Bécsben, Rómában, Nápolyban, Krakkóban. 1537 tavaszán tért vissza Budára, és ápr. előtt megkapta a váci ppséget. Szapolyai házasságának ügyében 1537. IV: Krakkóban járt, VII. elején Körmöcbányán tárgyalt a Ferdinánddal kötendő békéről, 1538. I-II-i tárgyalásai után II. 24: megkötötték a váradi békét. VI: a kiközösített Szapolyai és a Sztszék közötti viszony rendezésén munkálkodott, de Morone nuncius ellenséges levelei ezt ideiglenesen megakadályozták. Krakkóban János kir. nevében 1539. I. 29: ő kötött házasságot Izabellával. Váci ppségét V. 30: erősítette meg III. Pál. - Fm: De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohacz verissima historia. A mohácsi csata leírása I. Zsigmond lengy. kir. számára. Krakkó, 1527. Kiad.: Pyrser Mátyás. M-ul: Buda, 1795. Ford. Letenyei János. Újabban: Históriája a mohácsi vészről. Ford., bev. és jegyz. Szentpétery Imre. Bp., 1903. és 1972., hasonmás kiad. 1976, 1983. - Igaz leírás a m-oknak a törökkel Mohácsnál vívott csatájáról. Ford. Kardos Tibor. Bev. és jegyz. Szigeti Gábor. Uo., 1983. - Szerémi széke Gamsnál 1537-78, Eubelnél 1539-81, a Schem. B-D-S-ben 1539-88: betöltetlen, utóda Gamsnál és Eubelnél 1581: Paulinus Péter, a semat-ban 1589: Pethe Márton; Pécsett 1537: Sulyok György; Vácott 1540. IX. 14: Perényi Miklós. T.E.

Schem. Qu. 1857:42, 50. (pécsi ppségét nem közli); 1981:153. (31.) (1532-37: pécsi pp.) - Mendlik 1864:73. (s.v. Brodarith; 1537-39; váci pp., utóda 1540: Perési Miklós) - Gams 1873:379. (48.) (1526. III. 11-1537: szerémi pp.; széke 1531-78: üres, utóda 1578: Mossóczy Zakariás), 383. (1537-†1539. XI. 7: pécsi pp., utóda 1540: Perényi Miklós) - Szinnyei I:1347. (†nov. 7.) - Pallas II:706. (*1490 k.) - Kollányi 1900:135. (*Szerémség, 1490 táján, †nov. 8.) - Margalits 1900:681. - Schem. B-D-S. 1900:48. (37.) (s.v. Brodaric) - Eubel III:320. (s.v. Brodaricus), 345. (s.v. Brodericus; †nov. 7.) - Sörös Pongrác: Jerosini B. I. Bp., 1907. - Kujáni Gábor: Adalékok a B. család és B. I. életéhez. Uo., 1913. - Chobot II:532. (†nov. 17.) - Gašić 1944:60. - Gulyás IV:59. - Perjés Géza: Mohács. Bp., 1976. - Mohács emlékezete Bp., 1976.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.