🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bridgeport
következő 🡲

Bridgeport: 1. püspöki székhely Connecticut államban (USA). 1953. VIII. 6: alapították. Hartford suffr-a. - 1639 km²-en 1990: 817.900 l, 338.478 h, 90 pb, 234 ep, 113 szp, 117 sz, 700 szn, 96 ni, 46 ki-e volt. - 2. Szt István egyházközség. 1894: alapították. A bevándorolt m-ok kezdetben az írek Szt Péter-kpnáját használták. 1897: kaptak m. papot Csaba György személyében (†1905. XI. 25.). 1900: szent. fel a tp-ot. Az egyhközs-ben 1905: bérmáltak először. 1905-10: isk-jukban fr. apácák tanították. 1910: már több mint 4000 tagú az egyhközs. 1918: zárdát létesítettek m. apácák számára, akik 1925-ig tanították a hittant. 1925: megalakították az Amerikai Szt Név Társulat M. Osztályát. 1926: új isk. építésébe kezdtek, melyben 1927: megkezdődött az okt., az alsó 2 o-ban az Isteni Szeretet Leányai (Mo-ról) vették át a tanítást. - 1915: a Mária kongr., 1916: a Szt Erzsébet Oltáregylet, 1927: az első cserkészcsapat, 1935: a felnőtt fiúk és leányok társas intézménye, a Szt István Céh alakult meg. - Missz-t tartott Mo-ról 1921: Kincs István, Horváth János, Bangha Béla, 1924: Zadravecz István pp., Szabó Pius OFM, 1926: Tóth Tihamér, Scheffler János, Hanauer István pp., 1933: Bőle Kornél OP, Badalik Bertalan OP. - Hívek száma 1894: 560, 1897: 650, 1905: 1800, 1909: 4000. - 1971. X. 10: a tp-ot bezárták. Az egyhközs-et a fairfieldi Szt Imre egyhközs-hez csatolták. A tp. lebontása előtt leégett. - Plébánosai: 1897: Csaba György, 1905: Madár János, 1909: Neurihrer Ödön, 1914: Csernitzky István, 1948: Bodnár Vince, Seregély Zoltán (+ 1971). Kisegítők: 1915: Frastacky Honor OFM, Henry Callaghan, 1919: Császik István, 1920: Andrássy Orestes, 1922: Sütő Ákos, 1923: Horváth Rezső, 1925: Geist Alajos, 1926: Láni Mátyás, 1927: Galambos József, 1931: Lényi Vince,  1932: Tyler Jakab,  1933: Bodnár Vince, 1937: Kis Zoltán István, 1940: Welder János, Fülöp Ferenc (+ 1957). - 3. Szentháromság g.k. egyházközség. Gör. kat. m-ok 1870-től éltek a városban. Tp-uk 1910: épült. 1956. V 30: új tp-ot szenteltek. 1978: 195 család tartozott az egyhközs-hez. **-Mi.A.

1. AP 1990:106. - 2-3. Török 1978:82. - Miklósházy 2005: 15.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.