🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bratulics
következő 🡲

Bratulics Simon, Bratulic, OSPPE (†Zágráb?, 1611. máj. előtt): megyéspüspök. - Dalmát v. isztriai származású. A teol-t Rómában végezte. 1593-1611: pálos rfőn. Kanizsa ostromakor tűnt ki; az egri csatában megmentette Miksa főhg. életét. Rudolf kir. 1598. IV. 16: nevezte ki szerémi pp-nek, VIII. Kelemen 1601. I. 15: erősítette meg, rfőn. tisztsége megtartásával. 1600: a lepoglavai r. nagykápt-on elfogadtatta a Missale Romanum és a Breviarium Romanum ált. használatát, 30 évvel megelőzve a hazai egyhm-ket a róm. szert. elterjesztésében. A reformáció idején elvesztett pálos ktori birtokokat szerzett vissza más r-beliektől és világiaktól. - 1603. IX. 13: áthelyezték a zágrábi ppi székre. 1606: a korábbi zágrábi domonkos konventbe telepítette a jezsuitákat. Az üres knk. állások javadalmait magának foglalta le, ezért a kápt. (4 kivétellel) föllázadt ellene; a lázadók vez-it börtönbe záratta. A kalocsai érs. és a Sztszék előtt folyó pert elveszítette, 1607: a knk-okat kénytelen volt javadalmaikba visszahelyezni, s nekik kártérítést fizetni. 1610: a sátoraljaújhelyi ktort és javait szerezte vissza, a pálos novíc-okat a jezsuiták isk-iba küldte tanulni. Zágrábban letelepítette a pálosokat, a városban világi ifjaknak isk-t tartott fönn. 1611: az auránai perjelség birtokait - Glogoncát, Tkalecet, Poljanát és Opatovinát - a zágrábi és varasdi jezsuitáknak adta. Térítésének legnagyobb eredménye Bánffy Kristóf gr. katolizálása volt. - Ékköves infuláját a zágrábi szegyh-ra hagyta. - Utóda a szerémi széken 1604: Erdődy István, Zágrábban 1611. VII. 15: Domitrovics Péter. T.E.

Mendlik 1864:117. (s.v. Bratulich; 1604-11: zágrábi pp.), 122. (s.v. Bratulic) - Schem. Zagr. 1870:X. (59.); 1917:XXIV. (49.) (s.v. Bratulic) - Gams 1873:379. (55.); 388. (54.) - Matković 1888:XIV. (54.) (s.v. Bratulic) - Fraknói 1895:288. - Margalits 1900:680; 1902:773. - Schem. B-D-S. 1900:50. (40.) (s.v. Bratulic) - Eubel III:320. (s.v. Bratulich; 1601. I. 15: szerémi pp.); IV:317. (uaz), 375. (1604. IX. 13: zágrábi pp.) - Kisbán I:335; II:461. - Galla 1940:250. - Gašić 1944:65. (†Lepoglava; a zágrábi szegyh-ban temették el) - Kolarić 1995:285. (Arck., címer)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.