🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bozsik
következő 🡲

Bozsik Pál (Gyöngyös, Heves vm., 1884. jan. 26.–Vác[?], 1952. febr.[?]. börtönben): plébános. – A gimn. Gyöngyösön, a teol. Egerben és Bpen végezte, 1906. I. 27: pappá szent., Mezőtárkányban, 1907: Pusztataksonyban és Felsőtárkányban kp., 1908: Egerben a kisszemin. tanulm. felügyelője, hittanára, 1911: Bpen teol. dr. 1916–32: Gyöngyös plnosa. – 1918. XI: a Nemz. Tanács eln., 1919. II: a városban a ker.szoc. néppárti vezetés biztosítója. A néptanács szervezésekor lemondott, 1919. III. végén a kommunisták letartóztatták, VIII. 3: szabadult. – 1920: sajószentpéteri c. prép., 1920–21: a nemz.gyűl. választásokon a Ker. Nemz. Egyesülés programjával Gyöngyös egyhangúlag 1922–27: ismét megválasztott nemz. gyül. képviselője. 1925: patai esp., 1932: nyugdíjazták, ekkor lemondva javadalmáról ktorba vonult. – 1935: Bpen telpedett le. 1944–51: a Bp-Remetekertváros plnosa és Mindszenty József egyik pol. tanácsadója. – 1951. III. 31: elfogták, a bpi gyűjtőfogházba szállították; IV. 23: a város 14 előkelő polgárát szedték túszul, előkészítve a VI. 17: kiadott, a „volt kizsákmányolók” Bp-ről való kitelepítéséről szóló közleményt. VI. 22–28: Olti Vilmos tanácsa nyilvános tárgyalás után a Grősz-per másodrendű vádlottjaként 10 évi börtönre ítélte. A váci börtönben halt meg. – Írásai: Alkotmány (1906: 43. sz. A közp. papnevelő), Egri Egyhm. Közl. (1909:121. Az egri érs. papnev. int. megalapításának 200. évf. 1709. VIII. 4. 1–2 r.; 149. Assisi szt Ferenc jelentősége a szerzetesi életben, 1–3 r.; 1911:72. Foglár juristái a Telekessy-szemin-ban; 1912:75. Kiegészítő tudnivalók Cyrrhus ppségről; 1914:1. Beköszöntő [Az új szerk. programja]; 21. A szerkesztő válaszai; 30. Misealapítványok kamatának felosztása lelkészváltozás esetén; „Segédlelkész” társszerzővel; 81. A gyónási pecsétről; 1915:135. Megtiltotta-e szt Ambrus Nagy Teodósiusnak a milánói tp-ba való belépést?; 1918:104. Ludeser Sándor [Nekrol.], 142. Vegyes házasságok hirdetése; 1922:141. Katolikus szervezkedés az egyhm-ben) – M: Az egri papnevelés története a XVIII. században 1780-ig. Hittudori értek. Kz. gyanánt. Eger, 1910. – Séták Egerben. Uo., 1915. (ném-ül Spaziergänge in Eger. Uo., 1915) – Az Egri Egyházmegyei Közlöny 1914. I.–1916. XII: szerk. 88

Nemz. gyűl. alm. 1921:28. – Parlamenti alman. 1922:211. – Esti Kurir 1935. IX. 19. – Gulyás III:1120. – Pilinyi 1943:173. – Schem. Agriens. 1945:190., 1963:38., 1975:158. – Tóth 1947:21., 88. – Új Ember 1951. VII. 8. – Puskás 1979:172. – Havasy [1990]:410.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.