🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bonfini
következő 🡲

Bonfini, Antonio (Ascoli, Itália, 1434-Buda, 1503 elején): humanista történetíró. - Tanított Recanatiban és Rómában. 1486: Mátyás kir. meghívását elfogadva Beatrix kirnő fölolvasója és udvari történésze lett, ezért a jadrai kir. jövedelmet kapta. Többször visszatért Itáliába, 1496-1503: Mo-on élt. Mátyás megbízására megírta a m-ok tört-ét, mely főként saját korára tartalmaz értékes adatokat. Jellemábrázolásával és oknyomozó tört. fejtegetéseivel hatott a m. humanista tört-írásra. II. Ulászlót is szolgálta, aki neki és fiának 1492: m. nemesi c-et adományozott. - Fm: Rerum Ungaricarum decades quinque 363 ad 2.7. 1495., első csonka kiad. Bázel, 1543; első teljes kiad. Bázel, 1568; utóbb Lipcse, 1771. s a Bibliotheca Scriptorum medii recentiorisque aevorum. 1-4 köt. Bp., 1936-41. 88

Közhasznú Esmeretek Tára II. - Új M. Museum 1854. - Helmár Ágost: B-nak mint tört-írónak jellemzése. Bp., 1876. - Századok 1876, 77. - Bpi Szle 1877. - EPhK 1880:208. - Pick Miksa: Régi m. tört-írás. Bp., 1888. - Pallas III:488. - Szinnyei I:1209. - Horváth János: A reformáció jegyében. Bp., 1953. - Kardos Tibor: A mo-i humanizmus kora. Bp., 1955. - MÉL I:243.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.