🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Boga
következő 🡲

Boga Alajos (Csíkkozmás, Csík vm., 1886. febr. 18.-Máramarossziget, 1954. szept. 14.): kanonok. - A középisk-t Csíksomlyón és Székelyudvarhelyt végezte, ahol 1906. VI. 13: éretts. A teol-t a Pázmáneum növ-eként Bécsben végezte, 1910. VIII. 24: uo. pappá szent. Lemhényben és Szászrégenben kp., 1912-14: Kolozsvárt egy. hallg. 1914. VI. 27: fil. dr. 1915: tábori lelkész, Kézdivásárhelyen 1919: gimn. tanár, 1928: ig. 1933. X: gyulafehérvári knk., XI: egyhm. tanfelügy. és státusi tanügyi előadó. 1938: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. 1939. XI. 12: p. prel. 1947. III. 7: ált. helynök. 1949 k. bebörtönözték, ott halt meg. Sírja ismeretlen, vsz. Máramarossziget-Csárda Tisza-parti szegény temetőjében nyugszik. - M: A székelyföld tört-írója a 17. sz-ban. Kolozsvár, 1914. - A kat. iskolázás múltja Erdélyben. Uo., 1940. 88

Schem. Trans. 1913:276. - Gulyás III:699. - MÉL I:231. - M. Vetés 1993. VI. 6. (Mátrai Béla: Egy alig ismert erdélyi pap-mártír, Dr. vitéz ~ pelátus-knk.) - Jakubinyi 2004:33. (VII. 14: szent. pappá; 1914. IX. 1: a csíkszeredai gimn. internátusának alig-ja, 1916. IX. 1: a kézdivásárhelyi gimn. tanára)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.