🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bochkor
következő 🡲

Bochkor Mihály, csíkszentmártoni (Szászrégen, Maros-Torda vm., 1877. dec. 19.-Kolozsvár, 1920. nov. 3.): jogász, egyetemi tanár. - Középisk-it Marosvásárhelyen és Kolozsvárt, a jogot Bécsben és Kolozsvárt végezte. 1903-10: az Erdélyi Róm. Kat. Státus h., ill. r. titkára, 1910-14: a nagyváradi kir. jogakad-n a m. alkotmány- és egyhjog rk., ill. 1913: (ekkor képesítették a kolozsvári egy-en az egyhjog mtanárává) r. tanára. 1914: a pozsonyi egy-en az egyhjog, 1917: a kolozsvári egy-en a m. alkotmány- és jogtört. ny. r. tanára. 1912-13: ösztöndíjasként tanulmányozta az ang., belga, ném., ol. és svájci egy-eken a jogi okt. rendszerét. - 1915: a SZIA II. szako. tagjává választotta. - M: Kat. egyetem vagy internátus? Többekkel. Emlékirat. Kolozsvár, 1903. - Automatikus papnevelés. Gyulafehérvár, 1903. (Klny. Közművelés) - Ethika a társadalomgazd. törvényszerűségeiben. Kolozsvár, 1905. - Fr. egyhpol. Uo., 1905. - A m. pol. válsága a társad-bölcselet világításában. Uo., 1907. - A kat. világnézet szociális integrációja. Uo., 1907. - A jogtud. az új korszak küszöbén. Uo., 1907. - A kegyelmi élet társad. feltételei. Gyulafehérvár, 1907. - Az erdélyi kat. autonómia. Kolozsvár, 1911. - Az 1643-44. é. erdélyi ogy-sel kapcsolatban a 4 bevett valláson lévő rendek vallásügyi tárgyalásai. Brassó, 1913. - Erdélyjogtört-éből. A székelyföldi kat. egyhközs. Kolozsvár, 1914. (Klny. Farkas Lajos emlékkv.) - 1911-15: szerk. az Erdélyi Múz. Egyes. Jog- és Társad-tud. Szako. kiadványait, 1918: a szako., 1914/15-1915/16: évkv-ét. T.E.

SZIA Értes. 1921:125. - v. Szabó Pécs, 1940. - Gulyás III:565.


Bochkor Ádám, csíkszentmártoni (Csíkszereda, Csík vm., 1885. nov. 10. – Bp., 1973. júl. 24.): orvos. – Brassóban a reálisk., s a bpi Tud.egy. végzett, ahol 1910. XI. 18: orvosdr. [1960: aranyokleveles]; áll. ösztöndíjjal Angliában és No-ban képezte tovább magát. 1913–19: a bpi Szt Rókus Kórház sebészeti és nőgyógy. oszt. orvos. – 1914–18: az olo-i, romániai és töröko-i tábori kórházakban katonaorvos, 1919–43: a törv.széki orvostani int. adjunktusa, MABI kórházi orvos, 1929: a Pázmány Péter Tud.egy. a törvszéki orvostan m.tanára. 1931: a M. Kat. Orvosok Szt Lukács Egyes. egyik alapítója. 1943–46: a Baleseti Kórház főorvosa. 1946–52: a Közp. Ágynyilvántartó orvosa. 1952–63: nyugdíjazásáig az Óbudai Hajógyár üzemorvosa. – Írásai: Orv. Hetil (1925, 28/32), Orvosképzés (1925: 72. A gombamérgezésről; 1929: 135. A lúgmérgezésekről), Religio (1929); Szociális Orvostud. (1935:4. A születések korlátozása, különösen biológiai és erkölcsi szempontból); Kenyeres Balás emlékkv. (Bp., 1936), Házasság és egészség. (Uo., [1941]: Bevezetés) – M: Házasság és egészség. Szerk. Bp. [1941] – Bpen 1942. II.–1944. I: a Magyar Katolikus Orvosok Szt Lukács Egyesületének Tudósítója szerk. 88

Pesti 1934:102. – Győry 1936:805. – Orsz. Orvosi Kamara névj. 1939: 27. (s.v. Bochkor) – Gulyás III:563. – R. Kiss. 1940:106. (s.v. Bochkor) – Új Ember 1973. VIII. 2. (~) – Viczián 1995:177. (1127.) (s.v. Bochkor) – Kapronczay Károly: M. orvoséletr. lex. Bp., 2004:47. [1912: orvosdrrá avatták! – 1931: a Katonaorvosok[!] Szt Lukács Egyes. - Itt művei: Corpus Inteum-cysta megrepedéséből létrejött elvérzés esete. (Bp., 1925) – A légmérgezésekről. (Uo., 1929) – Az okság elvéről, kül. tek. a conditionalizmusra. (Uo., 1929) – Öngyilkosság fluorvegyületettel. (Uo., 1930) – A tetszhalál. (Uo., 1932) – Thallium-mérgezés ikreknél. (Uo., 1936) vsz. klny-ok az Orv. Hetil-ból, mert a M. kvészet 1921–44: egyik sincs! – VJ.] – Molnár László közlése (2008) (s.v. Bocskor Ádám Mihály Béla)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.