🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Blazovich
következő 🡲

Blazovich Jákó Fülöp, OSB (Répcesarud, Sopron vm., 1886. ápr. 29.-Pannonhalma, 1952. dec. 26.): tanár, alperjel. - Középisk-it Kőszegen, Sopronban, Győrött, a tanárképzőt és teol-t Pannonhalmán végezte. 1911. VI. 4: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. 1911-15: és 1919-24: Pápán gimn. tanár, közben 1915-16: házgondnok, 1916-18: táb. lelkész. 1921-24: házfőn. és ig. 1924. IX. 27-1927: Habsburg Ottó kir. hg. nevelője Lequettióban, 1927-30: IV. Károly exkir. gyermekei nevelésének tanulm. felügy-je. 1931. I-1939. VIII: Győrött gimn. tanár és a r. gyakorló tanárok vez-je, 1933-38: házfőnök is. 1938-44: a pannonhalmi főmonostor alperjele és a r. közp. főkvtárnoka, sztszéki tanácsos, zsinati bíró. - 1939: a SZIA I. szako. tagjává választotta. - M: A csend mélységéből. Bp., 1935. - A legfájóbb válság. Uo., 1935. - A nagy szfinx. Uo., 1936. - A fiz. okság elve s a kvantumfizika. Uo., 1941. (Klny. Pannonhalmi Főapátsági Főisk. évkv-e 1940/41) - Krisztus embere. Uo., 1942. - 1912-14: vezércikkírója és irányítója, 1920. VII. 1-IX. 17: főszerk-je a Pápa és Vidéke c. hetilapnak, 1939-44: főszerk-je a Pannonhalmi Szle c. folyóir-nak. Sz.Fl.

PanRt VI/B:588. - SZIA tagajánl. 1939. -- Gulyás III:517. - Schermann 1940:107. (s.v. B. Jakab) - Pilinyi 1943:239.


Blazovich Ferenc Ágoston, OSB (Répcesarud, Sopron vm., 1921. jan. 29.–Bécs, Au., 2004. máj. 10.): az Ausztriában élő horvátok lelkésze. –Horvát és ném. nyelvű elemi isk-kba járt. 1932–: a kőszegi bencés gimn-ban tanult, 1940: éretts. A teol-t Pannonhalmán végezte. A bpi egy-en mat–fiz. tanári okl-et szerzett. 1946. VI. 15: Pannonhalmán szent. pappá, ősszel a csepeli Jedlik Ányos Gimn-ban kezdett tanítani. Esti tanf-on 2 é. alatt az egész mat–fiz. anyagot leadta tehetséges munkásoknak, akik közül 20 leérettségizett. Kezdőknek oroszt is tanított. 1947–48: a felső o-ok hittanára. – Az →iskolák államosítása után 1948. XI. végéig soproni isk-kban hittanár. Az isk-ból kitették, mivel azonban osztr. állampolgár volt, a r. Au-ba küldte. A bécsi bencés ktor kvtárosa lett. 1949. II. 14: Innitzer bíb. a Bécsben élő burgenlandi horvátok lelkészévé nevezte ki, e tisztét haláláig ellátta. 1949. X. 10: pref., 1971–98: vicerektor a burgenlandi teol-ok bécsi szem-ában. A bécsi egy-en fil-t és szoc-t hallgatott. 1953. XI. 11: drált. 1949–71: a burgenlandi horvát és m. pléb-k népmisszionáriusa. – 1957–75: a m. bencés r. külf. számvevője, 1974–: az Eu-ban élő m. bencések elöljárója. 1981: az anyagi ügyek külf. vez-je, 1986: az újonnan alapított au-i m. bencés szuperiorátus elöljárója. – 1970: ppi tanácsos, 1996: tb. knk. az eisenstadti egyhm-ben. – 1956–78: a horvát Cirkveni Glasnik egyh. hetilap szerk-je. Verseit, novelláit, drámáit, regényeit (26 kv.) horvátul írta. Petőfit, Adyt, Kosztolányit, Babitsot, Tóth Árpádot, József Attilát ford. burgenlandi horvátra. A bécsi és a zágrábi P.E.N. Club tagja. – M: Soziologie des Mönchtums und der Benediktinregel. Bécs, 1954. (dissz.) – M-ul: Szt Benedek, Eu. védősztje. Pannonhalma, 1980. – Szülőfalujában temették el. s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.