🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Betlehem
következő 🡲

Betlehem, Efrata: Jézus Krisztus, Isten Fiának, az emberiség Megváltójának földi születési helye Mikeás próféta jövendölése szerint: „...te, Betlehem-Efrata, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza” (5,1). - Efrata az egész vidék, melynek központi helysége volt ~. A név az efratita nemzetségre megy vissza, amelyből Dávid származott: „Dávid pedig egy Júdeába, Betlehembe való Jessze nevű efratitának volt a fia” (1Sám 17,12). - ~ az →amarnai levelekben (Kr. e.14. sz.) tűnik fel először mint „ Urusalim vidékének egyik városa”, azaz a Jeruzsálem városállamhoz tartozó helység. A neve bit ilu lachama, 'Lachama istennő háza'. Lachama egy kánaáni termékenység-istennő volt. Hosszú hangzóalakulási folyamat végeredményeként lett ebből a héberben bet-lacham, végül a kir-ok idejében Betlehem, 'Kenyérháza'. - A Szentírás ~et először Ráhellel kapcsolatban említi, akit az „Efrata, azaz Betlehem felé vivő út mentén” (Ter 35,19; 48,7;. Jer 31,15; 1Sám 10,2) temettek el. A honfoglaláskor Júdának jutott (Józs 15,59). Levita családok lakóhelye volt (Bír 17,7-13). Innen származott Boász és itt lakott Rut (Rut 2,1), itt élt Jessze (4,22; 1Sám 16,1). Itt született Dávid, és a környező dombokon legeltette atyjának nyájait. Miután Sault az Úr elvetette, Sámuel az Úr parancsára ~be ment, áldozatot mutatott be és Jessze legkisebb fiát, Dávidot kente föl kir-lyá. Így lett ~ Dávid városa (1Sám 16). Dávid uralma alatt egy ideig a filiszteusok kezén volt (2Sám 23,14; 1Krón 11,16). A fogság után júdeaiak telepedtek le benne (Ezd 2,21; Neh 7,26). Amikor eljött az idők teljessége „József fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, ~be, mert Dávid házából és nemzetségéből származott”, hogy beteljesedjék: a Megváltó ~ben fog születni. (Mt 2,1.5; Lk 2,4-17; Jn 7,42). - ~ben „Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta, és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson” (Mt 2,7). Azt nem tudjuk, hogy a még legénysorban lévő József miért hagyta el ~et, és miért települt át Názáretbe. Annyi azonban bizonyos, hogy a politikai viszonyok, a népszámlálási parancs kényszerítette rá, hogy vissztérjen ~be. Amikor megérkezett, a családi ház tele volt a ház lakóival, vagy a korábban érkezett egyéb rokonokkal. Egy zsúfolásig megtelt ház pedig alkalmatlan arra, hogy szülőszoba legyen, ezért József és szülés előtt álló jegyese csöndesen visszahúzódott a ház barlangistállójába, ahol az újszülötettet Mária a jászolba fektette. - A hagyomány szerint ~től K-re őrködtek nyájuk felett a pásztorok, akik elsőként hallották az örömhírt: „Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában! Ez lesz a jel: Találtok egy gyermeket pólyába takarva és jászolba fektetetve.” A pásztorok útra keltek és megtalálták ~ben „Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet” (Lk 2,8-20). - A barlangot, ahol a ker-ek Jézus születési helyét tisztelték, a Hadrianus cs. idejében meggyalázták: Adonisz kultuszának helyévé tették. Nagy Konstantin bazilikát építtetett a barlang fölé (l. az alaprajzot). - Szt Jeromos 385: ~ben telepedett meg, 34 é. élt a bazilika D-i mellékhajójához épített kicsi cellában. A perzsák 614: Palesztinában leromboltak minden ker. tp-ot, csak a ~i Születés-tp maradt meg, mert a napkeleti bölcsek mozikján őseiket fedezték fel, s az irántuk való tiszteletből megkímélték a tp-ot. **

Kroll 1985:43. - BL:151.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.