🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bernhard
következő 🡲

Bernhard Zsigmond, SJ (Pécs, 1880. nov. 23.-Bp., 1926. ápr. 4.): hithirdető. - 1898: lépett a r-be. Nagyszombatban, St. Andräban, majd Kalocsán tanult, ahol megismerkedett →Fényi Gyulával és →Tóth Mikével. 1904: Pozsonyban fil-t, 1907: Innsbruckban teol-t tanult. 1910: pappá szent. 1911: az innsbrucki egy-en fil-t tanított. 1915: átvette a bpi Kongr. Otthon vezetését, s hadikórházat létesített benne. 1918: a prov. titkára lett. 1920: szervezte a r. bpi tp-ához csatlakozó Jézus Szíve hitközséget, főleg a karitatív munka támogatására, s megalapította a Ker. Tanítás Társulatot a →Ward-kollégiumban végzett hitoktatónők számára. 1915: részt vett A Szív c. hetilap alapításában. Híve volt a Manréza lelkigyakorlatos ház gondolatának, ~ választotta ki a zugligeti telket, és orsz. gyűjtést rendezett a ház számára. 1913. IX-1914. VI: a →Mária Kongregáció, 1915. IX-1919:4. sz. ennek melléklapja, a Prézes fel. szerk-je, 1914. I. 5-IX. 5: fel. szerk-je, 1923. X-1926. IV: főszerk-je a →Magyar Kultúrának. - M: Stőger, J.: Zarándokságunk. Átdolg. Kalocsa, 1904. (A Szív kvtára 3.) - Aranyszájú Szt János beszéde Eutropus érdekében. Uo., 1907. - Elvi ellentétek a modern és kat. tud. között. Bp., 1909. - Mi a jezsuita rend? Uo., 1918. - Egy jezsuita emlékei a komm. idejéből. Uo., 1919. - Szt áldozás és szívtisztaság. 2. kiad. Bp., 1923. (Kis kvtár a kath. hívek számára 12.)  88

Müller Lajos: B. Zs. SJ. Bp., 1927. - Gulyás III:105. - JTE 1940:317. - Tóth 1942:9.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.