🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Berendfalva
következő 🡲

Berendfalva (Bacău m., Ro.): két moldvai falu neve: 1. Berendest, Berendesti, Berendieștii, Berindeești: egykori település, Szabófalva filiája. A 15-16. sz: a Szeret jobb oldalán Szabófalvától K-re létezett település, amely vsz. már a 17. sz: elnéptelenedett. Első említése 1453: Mihu Logofat birtokán. Vsz. Stefan cel Mare moldvai vajda által foglyul ejtett m-ok alapították, majd az 1490-es évek végén, a Báthory Istvánnal elégedetlen, és emiatt Moldvába vándorolt székelyek is gyarapították lakosságát. A 16. sz. végén még r.k. m-okként említik az okl-ek. 1606: az addig fejed. birtoknak számító települést Irimia Movila a seculi monostornak ajándékozta. Ezt kővetően lakói elhagyták, nagy részük vsz. a szomszédos Szabófalvára költözött. A 17. sz: már nem szerepel a forrásokban. A helyi hagyomány számon tartja, hogy a Szabófalvától K-re fekvő szántón lévő rom az egykori ~ tp-ának maradéka, s Miszéckének (misécske=tp.) nevezik a helyet. A helybeliek egy vaskereszttel jelölték meg az egykori falu tp-ának helyét. - 2. Berengyes, Berendest, Berindești: falu Külsőrekecsin közelében, Csíkfalva és Kápota között. Először 1844: említik; lakosai „önvallomásuk szerint magyar eredetűek”. A sz-fordulón is m. beszédüket említik a források, de már találni köztük ort. rumént is. Népessége 1851: 156, 1857: 117, 1898: 81, 1930: 165, ebből 114 fő (69%) m. anyanyelvű és r.k. ~ kezdetektől fogva Klézse filiája; az 1980-as évektől már van egy kicsi tp-a, és Külsőrekecsinből jár ide vasárnaponként a pap. H.P.

Jerney 1851:164. - Lahovari I:375, 386. - Auner 1908:86. - Bitay 1926:7. - Wichmann 1936:VII. - Domokos 1987:572. - Benda 1989:806.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.