🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Beran
következő 🡲

Beran, Jozef (Pilzen, Cseho., 1888. dec. 29.-Róma, 1969. máj. 17.): érsek, prímás, bíboros. - A teol-t Rómában végezte, ahol 1911. VI. 10: pappá szent. 1912: teol. dr. Hazatérve kp., 1917: az isk-nővérek tanítóképzőjének ig-ja. 1928: a prágai egy-en a lelkipásztorkodástan előadója, 1932: r. tanára. 1932. IX: a szem. rektora, 1936: p. prel. 1942. VI. 6: a Gestapo letartóztatta, Teresinbe, IX: Dachauba hurcolták. 1945. IV: szabadult, és visszatért rektori helyére. 1946. XI. 4: Prága érs-e. 1949. VI. 19: letartóztatták, házi őrizetre ítélték és le akarták mondatni, 1963. X: amnesztiával Mubarov faluba száműzték. VI. Pál 1965. II. 17: bíb-sá nevezte ki. Rómába költözött és a cseh Nep. Szt János koll-ban élt. a Szt Péter-baz. kriptájában temették el. **

NCE XXVI:25.


Beran Ferenc (Bp., 1951. máj. 8.–): teológiai tanár, cserkészvezető. – A bpi Landler Jenő Gép- és Híradásipari Technikumban éretts., 1970–75: a Bpi Műsz. Egy. gépészmérnöki okl. szerzett, kutatómérnökként dolgozott. A XIII. ker. Béke-téri egyhközs. tagjaként egy balatonaligai nemzetk. konf-án érlelődött meg benne, hogy pap lesz. A teol-t az esztergomi Hittud. Akad. 1979–84: végezte, 1983. VI. 12: pappá szent., 1984: teol. dr. Bp.-Krisztinavárosban kp. – 1985: Rómában a PMI ösztöndíjasa, 1986–88: az Accademia Alfonsianan erkölcsteol-t tanult. 1988: az esztergomi szemin. spirituálisa és teol. tanára, a Főegyhm. papi továbbképzési előadója. 1993–: →Patrona Hungariae Leánygimnázium hittanára. 1994–95: a veszprémi Hittud. Főisk. erkölcsteol. tanára, 1995–: a Sapientia Szerzetesi Főisk. erkölcsteol. és etika tanára is; a papi továbbképzés előadója, az Unio Apostolica Cleri orsz. eln-e és a Nemzetk. Tanács Európa K-i régiójának felelőse. 1996: a Pázmány Péter Kat. Egy. Hittud. Karán az Egyház társadalmi tanítása tantárgy tanára. 1997: a Pázmány Péter Kat. Egy-en Phd-t szerzett, 1999: p-i kp., a SzIT, 1999-2002: az Okt. Min. létrehozta „Etika Szakbizottság”, 2002: az MTA köztestületének tagja. 2004. III. 1: főisk. tanár, 2005. IX. 1: egy. docens. 2005: az Érs. Bíróság tagja. – Bekapcsolódott az →Unio Apostolica Cleri mozg-ba, 1995: eln-e. A →Magyar Cserkészszövetség Táborkereszt kat. közösségének egyh. eln-e. –M: Az optio fundamentális fogalma és jelentősége Bemard Haering erkölcsteológiai rendszerében. Bp., 1984. – A keresztény erkölcs alapjai. Bp., 1999. (2. jav. kiad. 2001; 3. kiad. 2004) – Előttünk járnak. Vallomások a lelkipásztori élet küzdelmeiről és szépségeiről. Uo., 2000. – Emberismeret és etika. Középisk. tankv. Írta és szerk. Jelenits Istvánnal. Uo., 2002. (3. kiad. – 2005) – Az egyház társadalmi tanítása. Lenhardt Vilmossal. Bp., 2003. (új lny. 2005) (A Pázmány Péter Kat. Egy. Hittud. Karának kiadv.) – Értünk élnek. Vallomások a lelkipásztori szeretet gazdagságáról. Szerk. Bp., 2005. – Isten titkai Szűz Mária életében. Uo., 2005. – A Távlatok c. folyóirat mellékleteként megjelent Magyar Papi Egység (1996–2004) szerk. A Leopold Kunschak-Preis (Bécs 2006) birtokosa. Bo.J.–Fe.Má.–88

Schem. Strig. 1997:413., 2006:37. – Somorjai 1993:95. – Beke. 2008:65.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.