🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Belnay
következő 🡲

Belnay György Alajos (Trencsén, Trencsén vm., 1765. júl. 14.-Pozsony, 1809. okt. 26.): történetíró, nyomdatulajdonos, szerkesztő. - A budai főgimn. és egy. elvégzése után 1788: Pécsett, 1792. XI. 26: Pozsonyban az akad. tört-tanára. Apósától 1801: megvásárolta annak pozsonyi nyomdáját, amelyet haláláig vezetett. Műhelye élén Johann Gottfried Lindau faktor állt. - M: Reflexiones cunctorum Hungariae civium... Pozsony, 1790. -Auf die Abreise...(Költ.) Pest, 1791. - Synopsis historiae imperii Romano-Germanici. Pozsony, 1794. - Specimen selectiorum ex historiae Hungariae... (Pütter után ném-ből ford.) 2. kiad. Uo., 1796. - A mademoiselle Babette comtesse de Keglevich. Uo., 1796. - Historia literarum bonarumque artium in Hungariae. Uo., 1799. - Geographie u. Geschichte des Königreiches Ungarn für Kinder. 4. bőv. kiad. Uo., 1800. - Fragmenta ad historiam ecclesiasticam Hungariae. 1-2. köt. Uo., 1802-03. - Historia regni Hungariae. Névtelenül. 3. kiad. Uo., 1813. - Jus succedendi... Uo., 1814. - Cogitationes Christianae. Bouchouts után fr-ból ford. Uo., 1805. - Tentamen publicum ex historia universali. Uo., 1807. - Compendium historiae rei litterariae regni Hungaria a saec. V. in saec. XVII. Uo., 1811. - Szerk. és kiad. hetente 2-szer Pozsonyban 1804. IV. 3-1809. X. 19: az Ephemerides Statistico-Politico-Oeconomico-Litterariae c. lapot. Bo.G.

Szinnyei I:804. - Decsy József: B. Gy. A. Bp., 1932. - Busa 1986:56. (90).

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.