🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bedy
következő 🡲

Bedy Vince (Gyirmót, Győr vm., 1866. márc. 31.-Győr, 1938. dec. 29.): nagyprépost, történetíró. - A teol-t Bécsben végezte, 1889. VII. 6: sztelték pappá. 1894: Győrött a ppi tanítóképző tanára. 1905: knk., 1911: a szem. rektora. 1933: nagyprép., felsőházi tag. Tört. munkásságában főként a győri egyhm-vel foglalkozott. - Fm: A cultus disparitas mint házassági akadály. Győr, 1893. - A győri nemzeti rajzisk. tört. Uo., 1930. - A győri szegyh. ének- és zk-ának rövid tört. Uo., 1931. - A Szt Adalbert vt. pp. tiszt. alapított győrhegyi prépság tört. Uo., 1932. - A felsőörsi prépság tört. Veszprém, 1934. (A veszprémi egyhm. múltjából 3.) - A győri szegyh. tört. Győr, 1936. - A győri egyhm. papnevelés tört. Uo., 1936. - A győri székeskápt. tört. Uo., 1938. - Győr kat. vallásos életének múltja. Uo., 1939. (Győregyhm. múltjából 5.) - A pápóci prépság és perjelség tört. Uo., 1939. (uaz 6.) 88

Emlékkv. B. V. hetvenedik születésnapjára. Szerk. Gálos Rezső, Valló István. Győr, 1936. - Gulyás II:840.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.