🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baranyay
következő 🡲

Baranyay Jusztin Gyula, OCist (Várpalota, 1882. dec. 3.-Pannonhalma, 1956. jún. 21.): egyetemi tanár. - A középisk-t Székesfehérvárt és Egerben, a teol-t Innsbruckban végezte. 1900. VIII. 29: lépett a r-be. 1907. VI. 27: pappá szent. 1908: Porva plnosa. 1909: drált, s a →Bernardinum tanára, 1910: pref-a. 1912: hittanár, 1915: a Bernardinum ig-ja, közben 1912-16: a Szt Imre Koll. hittanára, 1926: a teol. karon az egyhj. ny. r. tanára, 1929/30 és 1934/35: a hittud. kar. dékánja, 1942-48: a jogi kar ny. r. tanára. 1949. II. 3-8: a Mindszenty-perben hűtlenség vádjával 15 é. fegyházra és vagyonelkobzásra ítélték. 1956. II. 26: az Elnöki Tanács egyéni kegyelmével szabadult (nem rehabilitálták). - A Közp. Sajtó Váll. és a Pallas Irod. Társulat igazg. tagja. - M: Tervezet a hatéves (theológiai) tanf. tárgyában. Bp., 1930. - A kánoni jog szerepe. Bp., 1941. - A törv-elemzés alapproblémái a C. J. C-ban. Bp., 1941. 88

A Bernardinum emlékkv-e 1939:107. - Schem. Cist. 1942:242. - M. társad. lex. 1930:39. (*1887!) - Gulyás II:353. - A Mindszenty-bűnügy okmányai. Bp., 1949:163. - Mindszenty a nép ellensége. Bp., 1949. - Mit akartak Mindszenty, Grősz és cinkosaik? Bp., 1951. - M. Nemz. 1956. II. 26. - MÉL I:112. (1949-ig egy. tanár!)

bencés?

Baranyay Pál (†Keresztes, Borsod vm., 1596. okt. 26/28.): apát. - 1587. I. 21: lett a CGH növ-e. 1593. III. 17: papként tért haza, s a kir. szkalkai apáttá nevezte ki. 1595: katonasággal sietett a törököktől elfoglalt Szt Márton-hegyi (Pannonhalma) ktor segítségére. Visszatérőben a harcban esett el. **

Veress II:4.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.