🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balduin
következő 🡲

Balduin: jeruzsálemi királyok. - I. ~ (†1118. ápr. 2.): →Bouillon Gottfried testvére, az I. keresztes hadjárat résztvevője. Testvére halála után, 1100: Betlehemben jeruzsálemi kir-lyá koronázták. Három csatában is győzött az egyiptomiak és a perzsa sah csapatai ellen, s az I. keresztes hadjárat eredményessége is az ő érdeme. Meghódította Arsuf Kaiszareia, Akko, Tripolisz, Bejrút és Szidon tengerparti városokat, és 1115: előrenyomult a Vörös-tengerig. Palesztinába szíriai és gör. ker-eket telepített le. - II. ~ (†1131. aug. 31.): I. ~ unokatestvére és utóda. 1097: edessai gr., 1118: jeruzsálemi kir-lyá választották. 1123: a pogányok elfogták, majd váltságdíj ellenében szabadon bocsátották. Támogatta a →templomosok r-jének megalapítását, akiknek támogatásával 1126. I: kivívott győzelmével megbosszulta fogságát. Kétszer sikertelenül vonult fel Damaszkusz ellen. Uralkodása alatt érte el a jeruzsálemi kirság legnagyobb kiterjedését. - III. ~ (1130.-Tripolisz, 1162. febr. 10.): Fulko kir. fia. 1143: koronázták meg, 1152: vette át a kormányzást, addig anyja, Melisenda gyámsága alatt uralkodott. 1153: meghódította Askalont. Nur-ad-Din (Aleppo) növekvő hatalmával szembeni védekezésül I. Mánuel bizánci cs-ral szövetkezett, akinek unokahúgát, Theodorát vette feleségül. 1157: Tiberiásnál legyőzte Nur-ad-Dint. Megmérgezték. - IV. ~ (1160.-1185. márc. 16.): Amalrich kir. fia és III. ~ unokaöccse. Szaladin hatalmának növekedését 1177: aratott győzelme sem tudta megakadályozni. 1183: 6 éves unokaöccsét, a későbbi V. ~t (1178 k.-1186) társkir-lyá nevezte ki. Uralkodása idején a hatalomért folytatott küzdelem - a tripoliszi III. Raimund és lusignani Guido között - feudális anarchiához vezetett. Ennek következménye volt 1187. VII. 4: Szaladin győzelme Hattinnál. **

Pallas II:524. - LThK I:1205.

Balduin: konstantinápolyi latin császárok. - I. ~ (Valenciennes, Fro., 1172-1205 u.): IX. ~ néven flandriai gr. A IV. keresztes hadjárat alkalmával, 1240. IV. 12: Konstantinápoly elfoglalása után a résztvevők lat. cs-rá választották, V.16: megkoronázták. Megkapta Konstantinápolyt és környékét, Nikomedeiát, Leszboszt, Khioszt, Lemnoszt, Szküroszt és a fennhatóságot a birod. minden része fölött (→latin császárság). János bolgár kir-tól el akarta venni haimoszi városait, de 1205. IV. 14: a drinápolyi csatában elfogták, vsz. fogságban halt meg. - II. ~ (1217-1273): az előbbi leánytestvérének fia. 1228-37: briennei János kir. gyámsága alatt, 1237-61: önállóan uralkodott. Velencében elzálogosította Krisztus töviskoronáját, amit Szt IX. Lajos váltott ki. 1261: Palaiologosz VIII. Mihály megdöntötte hatalmát, ekkor elmenekült. **

Pallas II:525. (1171!) - LThK I:1205.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.