🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bakonyi
következő 🡲

Bakonyi László (Szeged, Csongrád vm., 1913. jún. 10.–Szeged, 1997. jan. 28.): tanár, cserkészvezető. – 1931: a szegedi Piar. gimn: éretts. A Ferencz József Tud.egy. term.rajz-földr. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1938–48: a Klauzál Gábor Gimn., közben 1945-ig néhány évig a Szt Gellért Konviktus nevelő tanára is. 1948–73: a Madách Imre Ált. Isk. tanára. – 1923: a gimn: , a 82. sz. Zrínyi cserkészcsapatban lett kiscserkész. Egyetemi évei alatt a szegedi 277. sz. „Szeri” öregcserkész csapatban, Sík Sándor parancsnoksága alatt tevékenykedett. 1939-ig az V. Szegedi Cserkészker-ben szervező és a ker. vízi vezetőtisztje. 1948 után oszt-ának cserkészszellemű úttörő-táborokat szervezett, amelyért az Úttörők Szöv-e elítélte és kipellengérezte. – 1989: a cserkészet újraindulását segítette; az V. Szegedi Cserkészkerület társeln-e. A szegedi cserkészkiállításhoz jelentős eszmei és tárgyi segítséget adott. Egyik alapítója az 519. sz. Bálint Sándor cserkészcsapatnak, melynek parancsnoka is volt. A szegedi s.tisztképző tanf-ok és táborok kiképzőtisztje. – Írása: Kogutowicz Károly emlékkv. (Szeged, 1939: Szeged. Tanyák a homokon) Bo.J.–Fe.Má.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.