🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Béres
következő 🡲

Béres Béla (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1912. febr. 26.-): plébános. - 1930: a sátoraljaújhelyi Piar. Gimn-ban éretts., a teol-t 1930-35: Szegeden végezte. 1935. III. 18: pappá szent. 1937-53: plnos Taktaharkányban. 1936-46: szervezője és egyh. elnöke a falu KALOT, Szívgárda és OMI egyes-ének. 1941: az új hernádnémeti ker. esp. 1945-46: 8 ízben idézték be a szerenai rendőrkapitányságra. 1947: állítólagos tiltott fegyvertartás miatt tartóztatták le, a vád alól fölmentették. 1947. XI: a bpi Szt Teréz-tp-ban helyettesített. 1953. VII-1983. VIII: Tokaj plnosa. 1986: c. knk. - Orsz. hírű bortermelő. 1957-es évjáratú aszúja 9 érmet nyert. - 1982: 350 régi kv-et és 800 ikon- és egyhműv. műtárgyat adományozott a miskolci Herman Ottó Múz-nak; a kv-gyűjt. legértékesebb darabjai a ritkaságnak számító ószláv (ort.) szerkv-ek. Mindezt az 1950-es években gyűjt. és mentette az enyészet elől. 1985. V. óta a Tokaji Múz-ban külön termekben, állandó kiállításként mutatják be; 1988. XI. 30: Tokaj Város Tanácsa díszpolgárrá vál. - M: A m. falusi ifj. korszerű pasztorációja. Szeged, 1934. (Klny. Szegedi R.K. Ppi Hittud. Főisk. 1933/34: évkv.) - Visszaemlékezés. 1953-1983. Lelkipásztori lirika. Tokaj, 1989. - 1935-1936: a Cor Unum szerk. B.Ma.

Schem. Agr. 1987:94. - Bencsik János: Tokaj és Hegyalja IV. Béres Béla gyűjteménye. (Katalógus) Miskolc, 1990. - Személyes közlés (1990. II. 5.)

Nincs benn a kötetben!

Béres György (Makó, Csanád vm., 1928. jan. 27.-): plébános, karnagy, tanár. - A makói Csanád Vezér áll. gimn-ban 1946: éretts. A teol-t esztergomi tőegyhm-sként Esztergomban végezte, 1951: szent. pappá. Nógrádmegyeren, majd Letkésen kp., 1953-56: →Bárdos Lajos, →Gergely Ferenc, →Harmat Artúr és →Werner Alajos magánnövendéke. 1953: a bp-kőbányai Szt László-tp. karnagya. 1954: az esztergomi szem. ének és lit. tanára, 1955: az esztergomi baz. karnagya is. 1956 őszén Au-ba ment, 1957-: a bécsi zeneakad. egyházzenei szakán orgonát, zeneszerzést, greg. éneket és karvezetést tanult. 1961: művész okl-et kapott. 1962: a bécsi egy. Zenetud. Int-ében tanult tovább. 1963: kutatott a tanzánai luguru törzsnél, 450 felvételt archivált. 1965-79: a bécsi egyhm-ben segédlelkész. Közben 1971-73: a bécsi egy. teol. fakultásának posztgraduális képzésében vett részt. 1979: Glanzing (Bécs XIX. ker.) plnosa.- 1978-94: a münsterschwarzachi bencés ktorban (No.) egy 8 tagú kutató csoportban a mise greg. propriumán dolgozott, 1984: Dom Eugene Cardine solesmes-i bencés, a greg. szemiológia alapítójának vezetésével. - 1982-92: a salzburgi Mozarteum egyházzenei tanszakán lit-t, greg-t és ném. lit. éneket tanított. - 1985: a MTA Zenetud. Int-ében Mo-on elsőként ismertette a greg. szemiológia tud-át. Azóta Pannonhalmán, 1991-: Kecskeméten is tanf-okat tart. 1988-: a bpi Kántortovábbképző és Egyházkarnagyképző keretében oktatja a szemiológiát. 1990: javaslatára Bpen megalakult a Greg. Társaság, melynek elnöke. 1994: megalapította a Schola Gregoriana Budapestiensis-t, melynek karvezetője. - 1994-: Szlovákiában is vezet greg. kurzust és posztgraduális képzést, 1995: megalapította a Schola Gregoriana Bratislavensist. 1996-: a Pozsonyi Zeneműv. Főisk-n és a nagyszombati egy. Pozsonyba kihelyezett teol. int-ében tanít greg-t. - 1995-: Székelyudvarhelyen is tart greg. tanf-okat. - 1998, 2002, 2005, 2008 és 2011: Nemzetk. Greg. Fesztivált szervezett Vácott. So.F.-s.k.


Béres György (Makó, Csanád, Arad és Torontál k.e.e. vm., 1928. jan. 27.–): plébános, karnagy, tanár. – A makói Csanád Vezér Állami Gimn-ban 1946: éretts., a teol-t Esztergomban végezte. 1951: itt sztelték pappá. Nógrádmegyeren és Letkésen kp. 1953–56: →Harmat Artúrnál, →Bárdos Lajosnál, →Gergely Ferencnél és →Werner Alajosnál folytatott zenei tanulmányokat magánúton. 1953: a bp-kőbányai Szt László-tp. karnagya. 1954–56: az esztergomi szem. gregorián és liturgia tanára. 1955–56: az esztergomi baz. karnagya, a bpi Kántorképző greg. tanára. – 1956: Au-ba távozott. 1957–61: a bécsi zeneakad. egyházzenei tanszakán orgonát, zeneszerzést, greg. éneket és karvezetést tanult. 1961: művész okl-et kapott. 1960–62: a Bécsi Egyetem Zenetud. Int-ében tanult. 1963: zenekutatói munkát végzett a luguru törzsnél (Tanzánia), 450 felvételt archivált a Bécsi Tud. Akad. Phonogram Archivumában. 1965–79: segédlelkész a bécsi egyhm-ben. 1971–73: a Bécsi Egy. Teol. Fakultásának posztgraduális képzésében vett részt. 1972–89: a greg. schola karvezetője a Német Lovagrend tp-ában (Bécs, I. ker.). 1979–: Glanzingban (Bécs XIX. ker.) plnos. 1978–94: a münsterschwarzachi (No.) bencés ktorban egy 8 tagú kutatócsoportban dolgozott a greg. mise propriumának restituálásán. Itt 1984: Dom Eugene Cardine solesmes-i bencés, a Pápai Egyházzenei Főisk. (Róma) tanára, a greg. szemiológia alapítója irányította a kutatást. – 1982–92: Salzburgban a Zeneműv. Főisk. (Mozarteum) egyházzenei tanszakán a greg. ének, a liturgia és a ném. liturgikus ének tanára. 1984–89: No-ban nemzetközi greg. kurzuson újabb tanulmányokat folytatott (Staatliche Hochschule für Musik Ruhr Folkwang Hochschule Essen). 1984 óta gyakran meghívott zsüritag az Arezzói Nemzetk. Kórusversenyen. 1985: meghívott előadóként Mo-on elsőként ismertette a greg. szemiológia tud-át a MTA Zenetud. Int-ében. Azóta rendszeresen tart tanf-okat Pannonhalmán, 1991 óta Kecskeméten is. 1988–: Bpen a Kántortovábbképző és Egyházkarnagyképző keretében greg. szemiológiát oktat. 1990: javaslatára megalakult Bpen a Greg. Társaság, melynek azóta választott elnöke. 1994–: az általa alapított Schola Gregoriana Budapestiensis karvezetője. 1994–: Szlovákiában is tart greg. kurzusokat és posztgraduális képzést, 1995–: az általa létrehozott Schola Gregoriana Bratislavensis vezetője. 1995–: Székelyudvarhelyen is tart greg. tanf-okat. 1996–: a Pozsonyi Zeneműv. Főisk-n és a Nagyszombati Egy. Pozsonyba kihelyezett Teol. Int-ében (Aloisianum) tanít greg. éneket. 1998. VI. 25–28: Vácott megszervezte az első Mo-i Greg. Találkozót.

So.F.

S. k. 1998. I. 10. – Zene Szó 1998:1. sz. (ifj. Sapszon Ferenc: ~ 70 éves)