🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > asztalnok
következő 🡲

asztalnok, étekfogómester, főasztalnok (lat. magister dapiferorum): a királyi konyha gondviselője, ellenőre, számvevője, gyakran az étrend összeállítója, a királyi udvartartáshoz tartozó kisebb →zászlósúr. - I. Károly Róbert főtisztviselői között 1323: asztalnokmester néven említik, a rangsorban a 15 zászlósúr között a lovászmester és a pohárnokmester között a 13. Mohács után címmé vált, helyét a rangsorban a világi zászlósurak között a kineveztetés sorrendje (1687:10. tc.) határozta meg. 1848-ig neve szerepelt a kir. törv-ek záradékában. 1848 u. csak a koronázási ebédnél működött. 1918. X. 31-ig tagja volt a →főrendi háznak. - Ismert ~ok: 1323-42: Szécsi Dénes; 1342-46: Szécsi Miklós; 1346-49: Szécsi Ivánka; 1349-51: Paksi Lesták; 1351-59: raholci Tót Lökös; 1360-80: Liszkai Pál; 1381-82: Drágfi Sándor; 1383-86: Vesenyi László; 1387-96: Csetneki György; 1396-1404: Korbáviai János; 1404-06: Szerdahelyi Márton; 1406-19: Korbáviai János; 1418-31: Báthori István; 1431-36: Perényi István és Perényi János; 1436-37: Perényi János és Perényi Miklós; 1438-39: Országh Mihály és Bánfi Pál; 1440-44: Marczali Imre; 1444: Bánfi Pál; 1444: Czudar Simon; 1454-57: Szentgyörgyi László; 1456-57: Losonczi László; 1458-59: Bátori András; 1459-63: Boda Gáspár; 1459-60: Losonczi Dezső; 1461-63: Pongrácz János; 1464-66: Báthori László és Perényi István; 1466-71: Hédervári Miklós; 1472-74: Losonczi István; 1475-77: becsei Farkas Tamás; 1478: Losonczi István; 1479-80: Marczali László; 1480-89: Zagoriai Vilmos; 1490-1522: ?; 1523-26: Móré László; 1527. X. 10-1532: Lengyel János; 1534-42: Guthi Országh László; 1546. III. 20-1551. IV. 22: Pekry Lajos; 1554. VI. 1-1567: Bánffy István gr.; 1568. III. 3-1590. I: Batthyány Boldizsár; 1598-1603. VIII. 19: Erdődy Tamás gr.; 1604. III. 12-1609: Thurzó György; 1610. VIII. 1-1618. I: Széchy Tamás gr.; 1618. VII. 2-1622. VI: Révay Péter; 1623. III. 14-1634: Bosnyák Tamás; 1635. II. 15-1639. VII: Ostrosith István; 1640. I. 15-1659. IV. 22: Batthyány Ádám gr.; 1659. XI. 6-1690: Illésházy György gr.; 1690. VIII. 1-1704. III. 23: Erdődy Kristóf gr.; 1707. I. 20-1726: Zichy Péter gr.; 1730. IV. 19-1755. XI. 24: Illésházy József gr.; 1756-1758. XI. 26: Károlyi Ferenc gr.; 1758. XI. 26-1774: Batthyány Imre gr.; 1775. I. 16-1787. X. 4: Károlyi Antal gr.; 1787. X. 11-1806. VIII. 11: Batthyány József György gr.; 1806. IX. 26-1824. VI. 12: Erdődy József gr.; 1825. IX. 23-1838: Illésházy István; 1839. II. 7-1848: Majláth Antal. F.Z.

Hóman-Szekfű II. - Fallenbüchl 1988:87.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.