🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > aranykor
következő 🡲

aranykor: Hésziodosz Theogóniájában a történelmet megelőző, eszményi időszak, melyet az egyre silányodó ezüst, bronz-, majd vaskor követ. A bronz- és vaskor közé ékelődik a hősök kora. - Az indiai gondolkodásban is feltűnik az idő 4 részre osztása, de ott a kozmosz ritmusával függ össze. Az ~ hésziodoszi elgondolásával szemben →Zarathusztra tört. felfogása a tökéletességet a jövőben látta. A ciklikus és evolucionista tört-szemlélet kizárja az ~t és elvesztésének, a →bűnbeesésnek gondolatát is. Vannak, akik az ~ban látják minden kultúra gyökerét: belőle eredeztetik az állattenyésztést, a földművelést, a kézművességet stb. Bizonyos műveltségekben az ~ a teljes gondtalanság és istenközelség boldog korszaka (→Paradicsom). A róm. írók Augustus idejét tartották ~nak. A m. tört-ben III. Béla, Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás uralkodásának éveit mondják ~nak. Jókai műveiben a 17. sz. első fele Erdély ~a. **

Pallas II:33. - LThK IV:1042.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.