🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > antidoron
következő 🡲

antidoron (gör. 'viszontajándék'): 1. a bizánci szertartásban a szent liturgiához a hívők által hozott bor és kenyér maradványa, melyet a pap nem használt föl. - 2. a nagy ünnepek alkalmával végzett →litián megáldott kenyér, búza, bor és olaj. - Az ~t a hívek részére sztelményként szolgáltatják ki, főként litiás ünnepek alkalmával, kisebb részben egyh. ünneptől függetlenül. Közhasználatú elnevezése, a →proszfora kevéssé pontos, de a népi változatok többsége (proszkura, paszkura, paszkula stb.) erre vezethető vissza; az önálló szakszó ritkább (papkalács, Jézuska kalácsa). Az ~hoz való búzát, a proszforabúzát a legutóbbi évekig sok helyütt a hívek adták össze; egyes parókiákon még ma is így van. Ennek fő formája a házakat sorra járó gyűjtés volt. Több nyírségi faluban ezt a tp-ban hagyják, de egyre gyakoribb a pénzbeni megváltás is. Máriapócson ezeket a szükségleteket a bazilita r. fedezte, de az ~osztás a nagyobb ünnepeken a búcsúkra odasereglett tömeg részére technikailag nehezen volt megoldható. Így itt ez a szokás az egymást sűrűn követő búcsúk miatt annyi más hagyománnyal együtt csak igen korlátozott formában létezhetett. - A szt lit. után szétosztott proszforából a hívek rendszerint egyszerre többet is vesznek, gondolva azokra is, akik távol maradtak a szertartástól. A helyszínen el nem fogyasztott kenyérdarabkákat otthon sztelményként használják föl, gyógyító, nem egyszer mágikus erőt is tulajdonítva neki. Zempléni, borsodi gör. kat-aink kis rongyba, vászonba burkolva a félős gyermekek nyakába akasztották. Úgy vélték, ez a sztelmény segíti az embert a rossz lélektől való megszabadulásban. Az ~t az idősebbek ma is gyakran alkalmazzák gyógyszerként és a betegségek megelőzésére. Betegséget, rontást távol tartó célzattal adnak belőle a szarvasmarhának, a sertésnek a takarmányhoz keverve v. a szájába helyezve. Komlóskán a pap a szert. végén egy négyfelé vágott proszkurát ás el a földben a 4 égtáj irányában. Az ~ a K-i szert. népek hagyományokban egyik leggazdagabb sztelménye. P.I.-B.E.

Pallas I:698. (s.v. antidora) - Népr. tanulm-ok Dankó Imre tiszt. Debrecen, 1982. (Bartha Elek: Adalékok a kat-ok euch. sztelményeinek néprajzához)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.