🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > angyalrangsor
következő 🡲

angyalrangsor: az ÓSz-ből ismerjük a →szeráfokat, a →kerubokat, az →őrangyalokat és az →angyalokat. Szt Pál a sort a trónusok, uralmak, fejed-ségek és hatalmasságok csoportjaival egészítette ki. →Areopagita Dénes az angyalseregeket 9 karba és 3 r-be sorolta: 1. szeráfok, kerubok, trónusok; 2. uralkodók, erők, hatalmasságok; 3. fejedelemségek, főangyalok, angyalok. Ezen ~t úgy gondolta el, hogy a csúcson levők, a szeráfok közvetlenül Isten trónja mellett állnak, az angyalok pedig a miséző pappal érintkeznek. Az ~t bevették az →Apostoli Konstitúciók 8. kv-ébe (4. sz.), amely meghatározta a teol. gondolkodást. Az irod. és a képzőműv. azonban elég önkényesen bánt ezzel az ~ral: v. megforgatták a sorrendet, v. az egyes karokat helyezték máshova. A Ny-i műv-ben az angyali karokat föliratról v. attrib-ról lehet megismerni. A K-i műv-ben alakult ki a szárnyas kerék a trónusok és uralmak ábrázolására. Az ~t legtöbbször a trónon ülő Krisztus körül látjuk (Velence, S. Marco, a baptisztérium kupola-mozaikja, 13. sz.), de ez alkotja a Szentháromság és Mária (halála és megkoronázása képeken) kíséretét is. A kv-műv-ben a főjelenettől elkülönítve a kép alján csíkban is előfordul (Kunigunda apátnő passionáléja, 1320 k. Prága, Egy. Kvtár). G.F.-V.J.

Sachs 1980:115.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.