🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > angolkisasszonyok
következő 🡲

angolkisasszonyok (lat. Institutum B. M. V.): női szerzetesi kongregáció. - 1. Történetük. 1609: St. Omerben (Fro.) M. →Ward egyes-et alapított leánynevelés és a lpászt-ok segítése céljából, koll-t és isk-t nyitott Angliából menekült kat. nemesi családok leányai számára. Munkatársai közül néhányan visszatértek Angliába, hogy a kat. hit megmentéséért dolgozzanak. Ez az apostoli feladat új szerz. életformát igényelt, melyhez az alapítónő a jezsuitáknál talált mintát. Elhatározta, hogy olyan rendet alapít, melynek fnője közvetlenül a p-nak van alárendelve, s tagjait nem kötelezi klauzúra. Tervét az angliai papság és a róm. kúria ellenállással fogadta, részben a jezsuiták, részben a klauzúra elhagyása miatt. Az alapítást VIII. Orbán 1631: föloszlatta, de a volt tagok folytathatták nev. munkájukat. 1632: a p. ismét engedélyezte, hogy M. Ward társaival Rómában közösségi életet kezdjen. Ez lett az ~ alapja. Szabályzatuk lényegesen különbözik az alapítónő eredeti elgondolásától. 1700: az anyaházat Münchenbe helyezték át, XI. Kelemen a r. szabályokat 1703: megerősítette. A végső jóváhagyást 1877: IX. Pius adta. 1929: az anyaházat visszahelyezték Rómába. 1953: egyesítették a római, mainzi és St. Pölten-i rtart-okat. 1990: 158 rházban 2623 apáca élt. - 2. Mo-on az ~at Pázmány P. telepítette le Pozsonyban, de az első ház nagyon rövid életű volt. A végleges letelepítés Mária Terézia műve volt. 1939: alakult meg az önálló m. rtart, a m. ~ addig az osztr-hoz tartoztak. A m. ügyeket a bpi házfőnöknő irányította. - Bpi házfőnöknők: 1770: Hohenfeld Katalin, 1780: Lechfeld Ludovika, 1794: Dióssy Zsófia, 1816: Lubics Anna, 1850: Spreng Leopoldina, 1858: Almásy Mária, 1920: Ghimessy Mária, 1926: Darvas Anna - Tartományfőnöknők: 1939: Krigovszky Mária, 1967: Dellamartina Anna, 1971: Hajagos Mária, 1977: Bárány Irén, 1987: Bányay Mária. - 3. Intézeteik Mo-on. Bp: →Sancta Maria Intézet, →Sancta Maria R.K. Leánygimnázium, →Ward-kollégium, Zugligeti novíc. és gimn.; Balassagyarmaton 1851: el. isk.; Eger: →Sancta Maria Intézet, →Érseki R.K. Leánygimnázium; Élesd: 1942-45: polg. isk.; Eperjes: 1882-1921.VI.16: zárda és isk.; Kecskemét: →Sancta Maria Intézet, →Ward Mária R.K. Leánygimnázium; Nyíregyháza: →Sancta Maria Intézet, →Angolkisasszonyok R.K. Leánygimnáziuma; Veszprém: →Sancta Maria Intézet. - 1877: 4 zárdában 38, 1910: 152, 1930: 5 zárdában 295, 1950: 7 zárdában 400 apáca élt. - 4. 1950.VI.18-19: éjjel a bpi és az egri zárdából a nővéreket Máriabesnyőre hurcolták. A veszprémi és a nyíregyházi apácák az elhurcolás elől elmenekültek, de a veszprémiek egy csoportját Csopakról Piliscsabára, majd a zirci lágerbe vitték. A kecskeméti zárda láger lett. IX.22: minden apácának megtiltották a habitus viselését, és XI.1-ig el kellett hagyniuk a lágerokat. Felkínálták, hogy aki kilép a r-ből, lakást és állást kap, de az ajánlatot senki sem fogadta el (→Állam és Egyház közti megállapodás). - A r. 1989: újjáéledt, XI.19: 4 nővér az üres pilisszentlászlói pléb-n megkezdte a közösségi életet. 1990: 138 rtag van. **

Unterberg, Johann: Von Ursprunge und Fortgange des... Institutis Mariae I-II. r. 1796. kz., átdolg. Jordánszky Elek. kz. a bpi. Egy. Kvtárban. - Richter Sarolta: Az ~ bpi Sancta Maria intézetének tört. 1770-1937-ig. Bp., 1937. - LThK III:889.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.