🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > akrosztichon
következő 🡲

akrosztichon (gör. 'vers-él'): 1. a verssor kezdőbetűje, kezdete. - 2. a szó, ami egy költemény verssorai kezdőbetűinek összeolvasásából adódik. - 3. a keresztény költészetben refrén is. - 4. maga a költemény, melyben ~ van. - A világi költ-ben először vsz. a jós-versekben használták. A gör. egyh. himnuszkölt-ben az ~ egy hitigazság v. tört. esemény, ill. felfedi a →kánon szerzőjét és keletkezési idejét. P.I.

Pecz 1985:20. - K-i Egyh. 1938:83.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.