🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Aujeszky
következő 🡲

Aujeszky Aladár (Pest, 1869. jan. 11.-Bp., 1933. márc. 9.): mikrobiológus, főiskolai tanár. - A piar. gimn-ban tanult, 1892: a bpi egy-en orvosdri, 1893: középisk. egészségtan tanári és isk-orvosi okl-et szerzett. 1892-95: a 2. sz. belklinikán gyakornok, majd h. tanárs., 1895. II-1900. III: az ált. kór- és gyógytani int. tanárs-e. 1900. IV: az állatorvosi főisk-n a bakteriológia s-, 1903: m-, 1907: ny. r. tanára, egyúttal az Áll. Bakteriológiai Int. (1919: Közp. Vizsgáló Int.) vez-je. 1894-1907: a szfőv. polg. leányisk-ban egészségtant tanított. 1909/10 és 1915/16: az Állatorvosi Főisk. prorektora, 1921: az egy. közgazd-tud. karának meghívott előadója, 1921: az Orsz. Közegészségügyi Egyes. alelnöke volt. 1921: a SZIA IV. o. tagja. Az általa 1902: leírt betegséget morbus Aujeszky néven tartja számon a világ. - M: A m. kir. áll. bakteriológiai int. Bp., 1907. - A baktériumok termrajza. Uo., 1912. - A baktériumok életéből. Uo., 1914. - A legapróbb teremtmények. Uo., 1922. - Pasteur hatása az állatorvostan fejlődésére. Uo., 1923. - Ált. bakteriológia. Uo., 1924. - A veszettség ellen való védekezés. Uo., 1928. - A háziállatok veszettség elleni védőoltása Mo-on. Uo., 1928. - A mo-i fix veszettségi vírus fontosabb biológiai tulajdonságai. Kérbler Nándorral. Uo., 1932. - Munk. volt a Pallas és a Révai Nagy Lex-nak. - 1900-05: szerk. a Termtud. Társ. Kv-kiadó Vállalat sorozatot. Közreműködött 1898-1900: az Ifjúság és Egészség, 1900-09: az Egészség c. lap szerk-ben. - Betűjegyei: A.; A.A.; A-y; dr. A. A. T.E.

Pallas XVII:101. - SZIA tagajánl. Bp., 1922. - KL I:127. - Karczag 1932:324. - Nemz. Újs. 1933. III. 11. - Gulyás 1939:914. - Gulyás 1956. - Biographia, az Állatorvostud. Egy. elhunyt tanárainak életr-a. Bp., 1967:12. Arck. - MÉL I:62. Arck.

Aujeszky László (Bp., 1903. aug. 23.-Bp., 1978. dec. 7.): meteorológus. - 1921-25: a bpi tudegy. mat-fiz. szakán végzett, 1924: az egy. mat. tanszékén gyakornok, 1926.X: az Orsz. Meteorol. Int. időjárás-előrejelző oszt-án szolgált, mat. dr. 1928: adjunktus, 1934: meteorológus. 1927-32: a hazai időjárás-előrejelző szolgálat gyakorlati irányítója; bevezette a légtömeg és frontelemzést, fölhasználta a magaslégköri adatokat, a hegyi állomások észleléseit. Előrejelzéseit az ált. országos helyett Mo. nagytájaira készítette, megadta a változások várható bekövetkezésének napszakait. 1935-53: a bpi tudegy-en 32 féléven át adott elő. 1944-49: a M. Meteorol. Int. mb. ig-ja. 1946-49: a M. Agrártud. Egy. éghajlattani előadója. 1947: ő írta alá m. részről Washingtonban a Meteorol. Világszervezet alapító okmányát. 1950-64: nyugdíjazásáig a Meteorol. Int. Közp. Előrejelző Oszt. vez. 1953: a BME Hadmérnöki Karának, 1957: az Építőipari és Közlekedési Egy. előadója. - A légkör energia-készletét és energiaforgalmát vizsgálta. Kidolgozta a légkör tehetetlenségi nyomatéka megbecsülésének módszerét. - 1939-45: a Termtud. Társ. másodtitkára, 1942: a M. Stat. Társ. r. tagja, 1945: a M. Meteorol. Társ. l. tagja és főtitkára, 1948: a SzIA IV. o. tagja, 1954: a fiz-tud. kandidátusa, 1971: a földtud. dra. - M: Védekezés az időjárási károk ellen. Bp., 1930. (M. Meteorol. Társ. kiadványa 2.) - A nagyvárosi levegőszennyeződés meteorol-ja. Uo., 1932. - Az időjárás és a mindennapi élet. Uo., 1933. (Népszerű Termtud. Kvt. 15.) - A stratosféra. Uo., 1933. (Kis Akad. Kvt. 9.) - Dalmady Zoltán emlékezete. Uo., 1936. (Klny. Időjárás) - Népszerű időjárástan. Uo., 1936. - Meggondolások és megfigyelések a szélkárok keletkezéséről. Uo., 1937. (Klny. Időjárás) - A városrendezési meteorol. alapelvei. Uo., 1937. (Klny. Városi Szle) - Bp. éghajlata gyógyfürdőinek idegenforgalma szempontjából. Uo., 1938. (Klny. uo.) - Eu. rendkívüli tele 1939/40-ben. Uo., 1939. (Klny. Termtud. Közl.) - Az időjárás és az ember. Uo., 1939. - Különleges és érdekes időjárási jelenségek. Uo., 1939. (Klny. A term. világa) - Meteorol. tényezők szerepe a piackutatásban. Uo., 1939. (Stat. Közlem. 83.3.) - A vízcsepp és jégkristályok. Tóth Gézával. Uo., 1939. - Milyen idő várható? Uo., 1942. (Korszerű Kvt.) - Új fogalmak a meteorológiában. Uo., 1942. (Kis Akad. Kvt. 53.) - A meteorol. helye a term-kutatásban. Uo., 1943. (A termtud. elemei 13.) - Jégesőgyakoriság és valószínűség Bpen 1871-1945. Uo., 1947. - Mo. gyógyfürdői. Papp Ferenccel és Frank Miklóssal. Uo., 1949. (Balneológiai kvt. 1.) - A mo-i gyógyhelyek éghajlatai. Uo., 1949. (Uaz 3.) - Mezőgazd. meteorol. Berényi Dénessel és Béll Bélával. Szerk. is. Uo., 1951. - Természetes és mesterséges eső. Dési Frigyessel. S.a.r. Kallós József. Uo., 1954. - Az időjárás szeszélyei. Uo., 1955. (Termtud. útmutató 33.) - A légkör fiz-ja. Uo., 1957. - A felhők világa. Uo., 1958. (Studium kv-ek 8.) - Az időjárás előrejelzése. Ozorai Zoltánnal. Uo., 1959. - Értsük meg az időjárást. Uo., 1960. (Búvár kv-ek 7.) - Hogyan készül az időjárásjelentés? Uo., 1960. (TIT falusi füz-ek) - Mesterséges csapadékkeltés. Kontur Györggyel. Uo., 1965. - 1939-45: a Termtud. Közl., 1948. IV-1951. X: az Időjárás társszerk-je. 88

Nemz. Újs. 1937. VI. 17. - Gulyás I:916. - SZIA tagajánl. 1948:30. - Időjárás 1979. V/VI:174. Arck. (Béll Béla: A. L. 1903-1978)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.