🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Auer
következő 🡲

Auer István (Bácsordas, Bács-Bodrog vm., 1872. dec. 31.-Magyarürög, 1938. febr. 6.): újságíró, író. - Kalocsán teol-t, a bpi egy-en jogot és fil-t hallg. 1894-1908: újságíróként az Alkotmány b. munk., 1905. VIII: szerk-je, 1898-1908: az Orsz. Pázmány Egyes. titkára. 1908: a kassai kir. tanfelügyelőségen, majd a VKM számvevőségén dolgozott, 1924: a hitokt. ügyek közp. előadója volt. Pol. cikkei ném-ül, versei, elb-ei és reg-ford-ai m-ul jelentek meg r.k. lapokban. 1915: a SZIA IlI. szako. tagjává választotta. - M: Wie soll man wirtschaften. Bp., 1897. - Gründet kath. Volksbibliotheken. Uo., 1897. - Der Sozialismus in Ungarn. Uo., 1897. - Vergődés. Költ-ek és Mária-dalok. Uo., 1901. - Párbajkényszer a hadseregben. Bischoffhausen-Neuenrode Zsigmond br. után szabadon. Uo., 1901. - Amerre járok. Versek. Uo., 1905. - Jesse és Mária. Reg. Írta Enrica Handel Mazetti. Ford. 1-2. köt. Uo., 1907. - Játszótársak. Reg. Írta uő. Ford. 1-2. köt. Uo., 1914. (Családi regénytár 82-83.) - Hágár fia. Írta uő. Ford. Uo., 1919. - Idegen tükörben. Írta Paul Keller. Ford. Uo., 1921. - Schmidt Kristóf meséi. Az istenfélő nővér és más apró mesék. Uo., 1926. - A bahirok varázslója. Írta Johannes Emonts. Ford. Kalocsa, 1927. - Gólyafészek. Gyermekversek. Uo., 1929. - 1896-1905: szerk. a bpi Christliches Volksblatt c. hetilapot, 1897: a Christliche Volksbibliothekot. - Álneve és betűjegyei: a.; A. I.; a. i.; A-n; a-n; Stephanus. T.E.

Bács-Bodrog vm. II:478. - Nemz. Újs. 1938. II. 8, 9. - Gulyás I:896. - Várdai Béla: Gyászbeszédei 2. A. I. Bp., 1943. (Klny. a SZIA Értes-ből) - Gulyás Bp., 1956. - MIL I:66.

Auer Lipót, OFMConv (Straubing, Bajoro., 1687.-Miskolc, 1759. márc. 27.): tartományfőnök. - Fölszent. után teol-ból drált. A m. rtart-ban működött, 1725: Besztercén, 1728: Eperjesen, 1729: Miskolcon, 1730: Kolozsvárt, 1732: Egerben, 1737: Kolozsvárt, 1740: Szegeden hitszónok és házfőn. 1741.V.15: Eperjesen tartfőn. 1744: egri házfőn. Országszerte prédikált. Az egykorú hiv. jelentés szerint 1536 prot-t térített vissza az Egyh-ba. - M: Venatio luguris. Gyászbeszéd Erdődy Gábor Antal egri pp. temetésén. Kassa, 1745. 88

Szinnyei I:291. - Monay 1953:3.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.