🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Arbe
következő 🡲

Arbe, Arba, Arben, Arbum, Raab (Rab, Horváto.): egykori püspökség Dalmatia Inferior provinciában, Arbe szigetén. - Az 5. sz. végén Salona, a 10. sz: Spalato suffr-a volt. 1058: pp-e részt vett a spalatói zsin-on, mely - megerősítve a Tomiszláv idején hozott törv-t, hogy nem szabad pappá sztelni azt, aki szláv nyelven akar misézni - betiltotta a szláv lit-t. 1102: Könyves Kálmánt, mint Ilona kirné unokaöccsét Tengerfehérvárt horvát kir-lyá koronázták, s mint ilyen köteles volt Velencétől visszafoglalni az általa uralt horvát ter-eket. ~, amíg a velencei gályák támogatták, ellenállt, majd meghódolt és szabadalomlevelet kapott. A 12. sz: a 8 dalmát tengerparti önkormányzati város egyike, lakóit cives maiores (nobiles) és cives minores (polgár) osztályba sorolták. Jogait tört. jogon, mint a bizánci uralom hagyományát bírta. - A 10. sz. a ppség székhelye a bencés apátság, Szt Ciprián és Szt István tp-ait említik (a szegyh. oszlopai és cibóriuma megmaradtak). A 12. sz. előtt épült Szt János tp-a, 3 hajós, négyszögletes baz. (fehér-sárga-fekete mozaikpadlójának részeit föltárták). 1409. VI. 9: Nápolyi László 100.000 aranyért eladta Dalmáciára - Zárára, Novigrádra, Pagóra, Aurániára - való jogát Velencének, ezeket Arbe és Cherzo szg-ekkel a velenceiek el is foglalták, s a közt. fönnállásáig birtokolták. - A Kálmán és Zsigmond kir-ok közti időben pp-ei Mo. főpapjai közé tartoztak. Miután ~ Velence birtoka lett, c-ét kapták m. papok, de ezzel párhuzamosan mpp-ei is voltak 1828-ig, amikor XII. Leó beolvasztotta a vegliai ppségbe. - Mpp-ei: 1363: Krizogon, 1443: Zárai Miklós OP. Később →biceps püspökség, c-ét I. Lipót 1685: ol., III. Károly 1708 után m. papoknak adományozta. Viselték: 1583: Cernota András OFM, 1685. XI. 15: Viano, Caludio Mario; 1701. VII. 7-1702. X. 20: Favini, Giuseppe OFMConv; 1703-1707: Erdődy Gábor; 1713. VI. 29-1750: Spáczay Pál; 1751. IX. 13: Szentilonay József; 1770. XII. 22-1783: Szentiványi Rafael; 1790. III. 30-1811. VIII. 29: Sauer Kajetán gr. (†); 1866: Lipovniczky István; 1871. III. 29: Keserű Mózes; 1878: Bubla Károly; 1889. XII. 24: Fraknói Vilmos. 88

LBE:11. - LD - EME III:766. (azonosítja Arbét és Szkardonát, míg Gams és Eubel jegyzékében külön ppségek, s a m. kir-ok mindkét c-et adományozták) - Margalits 1900:614, 1902:765.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.