🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Andreanum
következő 🡲

Andreanum, Diploma Andreanum, 1224: II. András király kiváltságlevele, mely az Erdélyben élő német telepesek jogait szabályozta. A II. Géza uralma (1141-62) u. bevándorolt flamand, szász és sváb telepesekből alakult ki Erdélyben a szász nép, melynek az ~ ter. jogokat biztosított. II. András a Szászvárostól Barótig terjedő ter-et egészen a szászoknak engedte át. Főbírájuk a kiváltságlevél szerint a kir. és a szebeni ispán; a szász földeket a kir. nem adományozhatja el idegeneknek; a szászok szabadon választhatják helyi bíráikat és papjaikat; a kir-nak pénzadóval, szállásadással és szükség esetén jelentős haderő (500 fő) kiállításával tartoztak. B.A.

Erdély és népei. Bp., 1941. (Maksay Ferenc: A szászság megtelepülése) - Hanzó Lajos: Az erdélyi szász önkormányzat kialakulása. Szeged, 1941.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.