🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Andor
következő 🡲

Andor (1898-ig Anhäupel) György (Pest, 1867. júl. 13.-Bp., 1914. dec. 4.): kanonok. - A gimn-ot Bpen, Pozsonyban és Esztergomban végezte. 1885. X. 28: a CGH növ-e. 1891. X. 28: Rómában pappá szent., teol. dr. 1892. VII. 3: tért haza, az esztergomi szem. fil-tanára, 1894: pref-a lett. 1897: érs. szertartó, 1901: titkár, 1905: irodaig., 1906. X. 27: knk. 1911: a VKM-ben min. tan., az 1. üo. vez-je; az egyhm. cenzúrabiz. elnöke. Tagja volt a SZIT ig.választmányának, s a tud. és irod. szako-nak. - Fm: A szeplőtlen fogantatás kihirdetésének kulturális jelentősége. Bp., 1904. (klny. a Kat. Szléből) - A tanító teendői a szociális kérdéssel szemben. Uo., 1907. (klny. a Népnevelőből) - 1899-1903: szerk. az Isten Igéje Szentbeszédekben c. folyóir-ot, melyben 1896-tól kiadta sztbeszédeit. - Betűjegyei: A. Gy.; dr. A. Gy. (M. Sion, Kolping). 88

Pallas XVII:54. - Alkotmány 1914:309. sz. - Veress II:266. - KL I:65. - Gulyás I:531. (†dec. 7.) - Beke 1989:72.

Andor István Antal (Győr, 1667. aug. 20.-Csepreg, 1713. okt. után): plébános. - Atyja ev., anyja kálvinista volt. Győrben és Bécsben tanult, a Pázmáneumból 1688. XI. 11: lett a CGH növ-e. 1692. IV. 14: papként tért haza, Kapuvárott kp., 1707: Csepregen plnos. Különösen képzett volt a prot-ok térítésében; a lelkek szolgálatáért többször visszautasította a győri knk-ságot. **

Veress II:86. - Bedy 1937:392.

Andor (1890-ig Andrástsik) József (Nyíregyháza, 1871. okt. 3.-Bp., 1918. okt. 9.): gimnáziumi tanár, igazgató, író. - A középisk-t Nyíregyházán és Egerben végezte, 1889. VIII. 29: belépett a ciszt. r-be. 1894: mint egyszerű fogadalmas kilépett a r-ből, lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1895. X-1899. X: a Bp. III. ker. főgimn., 1899-1910: a Bp. II. ker. főgimn. tanára, 1910: szolg-tételre a VKM-be rendelték, de 1912-ig tanított is. József Ferenc kir. hg. ~ irányításával fejezte be tört. tanulmányait. A VKM-ben a középisk. üo-on 1916-tól mint középisk. ig. dolgozott. - 1900: a SZIT tud. és irod. o-a, 1915: a SZIA III. szako. tagjául választotta. Az Orsz. Pázmány Egyes. ig. választmányi tagja, utóbb alelnöke, 1907: a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület egyik alapítója, utóbb alelnöke. A Szt László Társulat és az Országos Katolikus Szövetség választmányi tagja, a Központi Sajtóvállalat ig. tagja. - M: Elbeszélések. Bp., 1897. (Cyprián néven) - Két szív. Reg. 2 részben. Uo., 1899. - Utak az életben. Elb-ek. Uo., 1900. - Tünedező világ. Elb-ek. Uo., 1900. - Anyaföldön. Elb-ek. Uo., 1901. (Családi regénytár 15.) - Két világ között. Reg. Uo., 1902. (uaz 31-32.) - Dalmácia és Montenegró. Tanulm. kirándulás, 1906. V. 28-VI. 4. Uo., 1906. - II. Rákóczi Ferenc emlékezete. Ünn. beszéd. Uo., 1907. - Újabb elbeszélések. Uo., 1907. (Családi regénytár 50.) - Nagy Lajos m. kir. Regényes korrajz. Uo., 1908. - Ijjas Tamás végzete. Reg. Uo., 1909. (Családi regénytár 55.) - Ködös napok. Elb. Uo., 1912. - A tanítónő. Reg. Uo., 1914. - Boldog otthon. Reg. Uo., 1916. - A századfordulón b. munk. volt a M. Szemle és Az Ország c. folyóir-nak. A M. Középisk-nak 1908: társszerk-je, 1909. I-1910. IX: szerk-je. 1914. VII. 4-1918. X: fel. szerk-je az Élet képes heti folyóir-nak. - Álnevei és betűjegyei: a.j., A.J.; A-r J-f; Andornikusz; - - b.; c -; c-n; Cyprián; Mikrosz; -or; -r; r. f.; -rj-; Sz-n; Szén. T.E.

Élet 1918:42. sz. (Anka János: A. J. emlékezete; Boross Ferenc: A. J.; Tarczai György: Emlékezés Cypriánra) - M. Középisk. 1918:298. (Brisits Frigyes) - Új Nemzedék 1918:36. sz. - M. Kultúra 1921:211. - Alszeghy Zsolt: Vázlatok. Bp., 1925. - Nyíregyháza és Szabolcs vm. községei Szerk. Hunek Emil. Uo., 1931. - KL I:65. - Tiborc Lajos: A. J. Uo., 1934. - Gulyás I:533. - Gulyás 1956. - Szitnyay Zoltán: Őrzők a vártán. München, 1957. - MIL I:33. - MÉL I:30. - MITB VI:110.

Andor (1911-ig Czauner) Viktor Géza, SJ (Németmokra, Máramaros vm., 1879. jún. 11.-Pannonhalma, 1963. márc. 28.): tanár. - 1896. VIII. 13: lépett a r-be. 1902: nev. és termrajz-földr. tanár a pécsi Ignatianumban. 1910. VII. 26: Innsbruckban sztelték pappá, s továbbra is Pécsett tanitott. Részt vett a jezsuita laikus testvérek lelki irányításában. Jeles gyűjt-e volt a mecseki flórából. 1950. VI. 1: Mezőkövesdre hurcolták. 1951 őszétől Pannonhalmán élt. - M: A ker. nevelő alapelvei. J. Barelle nyomán (Czauner G. néven). Bp., 1919. - A hivatás. Uo., 1940. - Jézus az én barátom c. műve kz. maradt. H.J.

Gulyás IV:1145. - JTE 1940:314. - Pálos 1992:165.


Andor (1923-ig Adrigán) Ilona (Pécsvárad, Baranya vm., 1904. ápr. 9.–Bp., 1977. jún. 18.): zenepedagógus. – A bpi Zeneakad-n tanult, az Apponyi Koll-ban 1927–28: tanítóképző intézeti tanári okl-et szerzett. Pécsett zongoratanár, a bpi →Ranolder Intézet világi tanáraként 1929-től zongorát, 1933-tól éneket is tanított. →Csorda Róza Romána segítője az isk. kórusánál. 1948: az államosítás után is az isk-nál maradt énektanárként, s átvette a nagymúltú énekkart. Országos hírnévre tett szert mint a Kodály Zoltán Leánykar karvezetője és zenepedagógus. Személyisége évtizedekre meghatározta az isk-ban tanuló növendékek nevelését mind művészi, mind etikai, erkölcsi szempontból. Volt tanítványaival nyugdíjazása után is számos lemezfelvételt készített. 1954: Liszt-díjas, 1963: érdemes, 1972: kiváló művész. **

MÉL III:11. – Németh 2001:90. (*1907)