🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Albeni
következő 🡲

Albeni Eberhard (†Zágráb, 1419. aug. 22.): megyéspüspök. - Az Albeni családnevet tévedésből azon az alapon adták neki, hogy nővére házassága révén A. Rudolf sógora lett. Később az unokaöccseit, Jánost és Henriket magas világi méltóságra és főpapi székbe juttatta. 1393: szebeni prép. 1397.II.25: zágrábi mpp., közben 1402: Bebek Imre mellett horvát (társ)bán. Csázmán tp-ot építtetett a templomosoknak. 1403-19: kir. kancellár. IX. Bonifác 1403. VI. 2: legátust küldött, hogy ~t tegye cpp-ké, a kalocsai érs-et Zágrábba, a traui pp-öt Kalocsára helyezze, s a traui széket töltesse be. Zsigmond ezt megakadályozta. ~ 1406. X. 12: váradi ap. korm., 1407-1409. IV. 22: tényl. váradi mpp. lett Zsigmond kir. akaratából, hogy az orsz. K-i részén támogassa a kir-t. Amikor Zsigmond uralma megszilárdult, Scolari Andrással széket cserélve 1409. IV. 22: visszatért Zágrábba. Zágrábi pecsétje 1416-ból maradt fenn. - Utóda Váradon 1409: Scolari András, Zágrábban 1420: s az 1419. XII. 8-1420. X: betöltetlen kir. kancellári tisztségben Albeni János.  88

Mendlik 1864:82. (1406-09: váradi pp.), 117. (Alben Eberhardus 1398-1406: zágrábi pp. és Eberhardus 1410-19: újra zágrábi pp.) - Gams 1873:385. - Bunyitay I:225. (pecsétje) - Matković 1888:XII. (XXXIV.) - Schem. Mv. 1896:82. (28) - Bihar vm. 1901:71. - Eubel I:538. - Schem. Zagr. 1917:XVI. (1397-1406: a XXX., 1409-20: a XXXII. zágrábi mpp.) - Mályusz 1984. - Bodor 1984:56. (69.) - Kolarić 1995:163. (pecsétképpel, s.v. Eberhard, 1397-1406, 1410-19)

Albeni Henrik, albeni és medvei báró (†Várna, 1444. nov. 10.): megyéspüspök. - Apja Alben Rudolf, Zsigmond kir. rokona, anyja A. Eberhard pp. nővére. A trieri egyhm-ből került Mo-ra, 1403: garamszentbenedeki, 1407: kolozsmonostori apát, a MA-ban 1421. II. 26: vál., IV. 28: megerősített, 1421. X. 8-1444: tényl. pécsi mpp. A huszita és manicheus eretnekség egyhm. terjedése ellen kpnát építtetett, s elrendelte, hogy abban a nép hitének erősítésére beszédeket tartsanak. Vsz. a várnai csatában esett el. Töredékes pecsétje 1438-ból maradt fenn. Utóda 1445: Kálnói András.  88

Haas 1845:284. (23.) (1420-45: pp.) - Schem. Qu. 1857:16. (23.); 1940:7. (23.) - Mendlik 1864:63. (1420-45: pp.) - Gams 1873:376. (22.) (1421. II. 28-1445: pp.) (s.v. Henricus Johannes Czirkel, †1445) - Fraknói 1895:517. - Eubel I:410. (s.v. Henricus Johannes Czirkel) - Mályusz 1984:327. - Bodor 1984:57. (71.)

Albeni János, albeni és medvei, OSB (†Pécs, 1438?): megyéspüspök. - Apja Alben Rudolf, Zsigmond kir. rokona, anyja A. Eberhard pp. nővére. A fornbachi (metzi egyhm.) bencés monostor papja, montecassinói prép., a MA-ban 1404-06: pannonhalmi főapát, s Medvei János néven 1407-1409. IX. 9: kirnéi kancellár; topuszkói (Zágráb vm.) apát, 1407. II. 26-1409. IX. 9: veszprémi vál. pp.; 1410. IV. 23: vál., 1410. VI. 10-1420. VIII. 10: tényl. pécsi pp. Megerősítését a Zsigmond segítségére szoruló XXIII. János ellenp-tól kapta. Pécsi főpapi működéséről nincsenek adataink. 1420: a pécsi ppséget átadta az öccsének, A. Henriknek. 1420. VIII: vál., 1421. II. 26-1433: tényl. zágrábi mpp. és kir. kancellár, 1421. X. 18-1429: ~ néven kirnői kancellár is; e tisztségeihez 1427: megvette Kemlek várát Zsigmond kir-tól 14.000 aranyért, s azt végrendeletében a zágrábi szegyh-ra hagyta. 1428. V. 21: megkapta a tinnini ppséget is. Végrendeletét halála helyén, Pécsett diktálta. - Veszprémben 1410. III. 21-IV. 28: széke üres, utóda 1411: Sándor, Pécsett 1421: Albeni Henrik, Zágrábban 1434. VII. 25-1437. III. 25: széke üres, utóda 1438: Curzolai Ábel, Tinninben 1436. VI. 6-1437. III. 25: üresnek jelzett, 1438. IX. 8: Csupor Demeter. - Kolarić 1995:181. (pecsétképpel) 88

Koller III:309. - Haas 1845:284. (22.) - Schem. OSB 1846. (szekszárdi apát 1407: pannonhalmi kormányzó) - Mendlik 1864:50. (37.) (1407: veszprémi pp), 63. (1410-20: pécsi pp.); 117. (1420-33: zágrábi pp.) - Schem. Zagr. 1870:VIII. (42.); 1917:XVII. (33.) - Gams 1873:386. (42.) (1408. IV. 17-1410: vál. veszprémi pp.), 376. (21.) (1410. VIII. 13-1420. VIII: pécsi pp., s.v. Johannes Rudolfi), 388. (36.) (1420. VIII-†1433: zágrábi pp., s.v. Johannes Rudolfi de Alben), 423. (30.) (1428. V. 21-1439(!): tinnini pp.) - Matković 1888:XII. (37.) - Fraknói 1895:531. - Margalits 1900:646; 1902:609. (s.v. Alben János) - Eubel I:410. (1410. VIII. 13: pécsi pp., s.v. Rudolf fia János), 537. (1421. II. 26: zágrábi pp.), 486. (1428. V. 21: tinnini pp.); II:276. (1433: zágrábi adm., †1438. VII. 4. előtt) - Schem. S-K-S. 1902:9. (29.) (1428-42(!): tinnini pp., s.v. Johannes III. Croatus!) - Lukcsics 1907:10. (35.) (1407. X. 31: vál. veszprémi pp., 1410. III. 29: áthelyezve Pécsre) - Schem. Vesp. 1916:XIII. (35.) - Schem. Qu. 1940:7. (22.) - LDE-ben a tinnini pp-ök között, s.v. De Monthe János 1427. V. 20: vál., 1427. XI. 11-1435. X. 10: tényl. pp.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.