🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Akroni Jézus Szíve egyházközség
következő 🡲

Akroni Jézus Szíve egyházközség: magyar plébánia Akronban (Ohio áll., USA). - A Dunántúlról és a Matyóföldről sok m. telpedett meg Akronban. A ~ Solymos Oszkár buzdítására 1915: alakult meg, a sztmiséket a St. Bernard-tp-ban tartották. Az első állandó pap Pupinszky Nándor, aki 39 é. volt a ~ plnosa, itt is halt meg. →Böhm Károly buzdítására 1925-ben templomot, majd 1935-ben egy közösségi termet építettek. Cassidy Holbay OPraem rövid szolgálata után Bartkó Alajos 1982-ig vezette a ~et (+1993). Segítői 1980-ig Kótai Zoltán és 1977-86 Balássy Géza állandó diakónus. Bartkó atya telepítette le a Szociális Testvéreket, akik iskolát vezettek. 1974: Mindszenty József  bíb. bérmált. Volt Akronban m. iskola, a Magyar Ház 2006: is létezik. - 1982: Iván László érkezett Eu-ból és lett plébnos. 1986: Iván László visszatért Eu-ba, 9 hónapig Balássy Géza diakónus volt az admin., a m. sztmiséket a youngstowni ferencesek végezték. - 1987: Zalotai József, a washingtoni Katolikus Egyetem tanára, aki közben →Irányi László püspök titkára is, lett  a plnos. Fellendültek az elsőpénteki ájtatosságok, zarándoklatokat vezettek Burtonbe, az Ohio állambeli máriapócsi kegyhelyre, látogatták a betegeket, kétnyelvű egyházközségi értesítőt adtak ki, és havonta egyszer ném. szentmisét is tartottak. 1989: Paskai László bíb., 1989 és 1990: Miklósházy Attila pp látogatta meg az ~et. is -ben. Zalotay 1992: viszaszament Washingtonba, s  a m-ok lelkésze volt haláláig, (1998). - 1992: az  ~ amerikai plnost kapott Robert E. Clancy személyében, akinek a havi m. szolgálatban 1992-: Ligeti Angelus OFM Youngstownból, majd Detroitból segít 2006: is. 1997-2003 őszéig Balássy Géza diakónus minden vasárnap (akkor is, ha a szentmise angolul volt) magyarul prédikált a híveknek, egészen 2003 őszéig (+2004) - Plébánosai: 1915: Solymár Oszkár, 1919: Francis Boehnlein, Dénes Ferenc, 1920: Pupinszky Nándor, 1959: Cassidy Holbay OPraem, Bartkó Alajos,  1982: Iván László, 1987: ZalotayJózsef (+1998), 1992: Robert E. Clancy. Kisegítők: Kótai Zoltán (+1980)  Balássy Géza diak. (+2004), Ligeti Angelus OFM  Mi. A.

Török 1978:49. - Miklósházy 2005:13.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.