🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Aeterni Patris
következő 🡲

Aeterni Patris (lat. 'Az örök Atyának'), 1879. aug. 4.: XIII. Leó pápa enciklikája a skolasztikus bölcseletről. - A 17. sz. közepétől az egyh. gondolkodásra is egyre inkább hatott a →racionalizmus és a →modernizmus. Az I. Vat. zsin. után a p. elrendelte, hogy a kat. isk-kban, elsősorban az egyetemeken térjenek vissza a skolasztikus, kiváltképpen a tomista fil-hoz. - Az ~ban a p. kifejti, hogy az egyéni és társadalmi életnek egyaránt szüksége van a hit és a tudás eleven kapcsolatát őrző tudományosságra és bölcseletre. A kinyilatkoztatás csak azt mondja meg, hogy milyen term-fölötti igazságokat kell elfogadnia az emberi értelemnek, de arról nem beszél, hogyan kell gondolkodnia. Az igazsághoz vezető úton kiemelkedik az Egyh. tanítói közül Aquinói Szt Tamás, akinek tanítását és módszerét a p. a kat. gondolkodók figyelmébe ajánlja. - A szélsőséges tomisták ebből a →tomizmus kizárólagosságát következtették és modernizmusnak bélyegeztek minden más gondolkodást. Sürgetésükre Szt X. Pius 1914. VII. 27: kiadta Congregatio Studiorum c. határozatát, mellyel 24 tomista tételt az igazság biztos útjának nyilvánított. →neotomizmus, →újskolasztika **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.