🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Adony
következő 🡲

Adony, Bihar vm.: Szűz Máriáról nevezett premontrei prépostság a váradi egyhm-ben, Nyíradony mellett. - 1294 e. Váradhegyfokról alapították. 1388: pléb-t is vezettek. 1451: már csak a prép. lakta, aztán kihalt. Utoljára 1487: említik. - Királyi adományozás alapján címét viselték: 1719: Chüfler Joseph Anton, 1751: Limburg Jenő, 1758: Popovich Ferenc zágrábi knk, 1793: Vlatkovics Vince, 1811: Tobenz Dániel, 1835: Polerecky Bálint bécsi plnos, 1856: Haller Ferenc gr. váradi plnos, 1867: Koppalik Kajetán, 1915: Francisci Lajos nyitrai knk. - Vsz. ugyanezt a címet viselték odoni prép. néven 1808: Kovachevich János, 1841: Nagy János gyöngyösi, 1848: Krems János bácsi, 1860: Dobszay Antal pécsi plnos, 1905: Nemcsek Ferenc nyitrai knk., 1908: Kaiser Lajos makói plnos. **

Péterffy II:277. - LBE:41. (Adon), 424. (Odon) - Kovács-Legeza 2002:34.

Adony, Fejér m.: 1. esperesség a veszprémi, majd székesfehérvári egyhm-ben. Plébániái 2000: Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Sárosd, Seregélyes, Szabadegyháza. - 2 plébánia. 1332: Odon. Tp-át Segítő Szűz Mária tiszt-ére sztelték. A törökök 1526 u. elfoglalták. 1723: alapították újra. Mai Sarlós Boldogassz. tp-át 1772-76: Rieder Jakab átépítette, 1901: kereszthajóval, új szentéllyel bőv. Harangjait 1820: 27 cm átm. Johann Schich Székesfehérvárt, 1860: 60 cm átm. Walser Ferenc, 1922: 49 cm átm. ismeretlen mester, 1993: 88 cm átm. Gombos Lajos öntötte. Org-ját (2/12 m/r, op. 1148) 1905: a →Rieger gyár építette, 1949:, 1951: uaz, 1955: Erdős Gyula, 1996: Keve József átépítette. Kegyura 1880: Zichy János gr. Anyakönyvei 1733-tól. - Plébánosai: Strelle Jakab Benedek OSB, 1724: Herbert József, 1731: Ujváry Ferenc, 1734: Brinda István, 1739: Milldorfer György, 1755: Leüttner József, 1760: Karvászy József, 1788: Perczel József, 1789: Spetykó Ferenc, 1797: Neiszer József, 1801: Funtek László, 1825: Pakróczy János, 1848: Koller János, 1898: Csöngedi Gyula, 1929: Gerencsér János, 1951: Lendvay Zoltán. - Régészeti emléke az ~hoz tartozó Szt Mihály-pusztán kiszántott 3 aranyozott rézlemez késő kk. érmékkel együtt. A vésett lemezeken sűrű, szaggatott háttéren négyszirmú virágok vannak. A kerek lyukak az egykori ékkőberakást jelzik. Limoges-i körmeneti kereszt fájának borításából valók, a 13. sz. közepéről. A M. Nemz. Múz-ban őrzik. - Lakói 1840: 2758 r.k., 75 g.kel., 2 ev., 4 ref., 27 izr., össz. 2866; 1910: 4095 r.k., 15 g.k., 14 g.kel., 15 ev., 95 ref., 108 izr., össz. 4342; 1940: 3736 r.k., 4 g.k., 7 g.kel., 36 ev., 140 ref., 34 izr., 2 egyéb vall., össz. 3959; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 16 ffit, 7 nőt; 1948: 4864 r.k., össz. 4936; 1983: 3500 r.k., össz. 3582; 1990: 3533. Lendvay Zoltán-L.Zs.

Gerecze II:295. - MEN:102 - MJ 1976. (A tp-ot 1772-76: Riedel Jakab építette) - SZJN 1977:202. - PP 1982. - Györffy II:345. - Lendvay Zoltán: ~ a történelemben. H.n., 1996. - MKA 2000:136. - SZÜN 2001:172.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.