🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Acsay
következő 🡲

Acsay Antal, Szt Szilveszterről nev., Piar (Felsőalpár, Pest vm., 1861. okt. 28.-Bp., 1918. szept. 10.): főiskolai tanár, tanügyi író. - 1879. VIII. 27: lépett a r-be, 1885. VII. 18: pappá szent., a nyitrai rházban a sztírási bevezetés, az egyhjog és a neveléstan tanára, 1887: főgimn. tanár, a bpi egy-en bölcs. dr-rá avatták, 1888: a bpi piar. tanítóképző és r. főisk. tanára. 1897: a nevtört. mtanárává képesítették a bpi egy-en, ahol 1907: a hittud. karon a nev-tud-ok mb. előadója lett. 1915: a SZIA I. o-a tagjává választotta. - M: A mo-i kegyes tanítórend befolyása 18. sz. tanügyünk fejlődésére 1750-1800. Vác, 1887. - A humanisták és skolasztikusok küzdelme a 16. sz. elején. Bp., 1895. - Savonarola. Tanulm. Uo., 1896. (Klny. Religio-Vallás) - Dante, Machiavelli, Savanarola. Uo., 1897 (Klny. M. Szle) - Lubrich Ágost. Uo., 1897 (Klny. Kat. Paed.) - Cicero mint bölcselő. Uo., 1898. (Klny. Bölcseleti Folyóir.) - A gyermeknevelés. Írta Aeneas Silvius. Ford. és jegyzetek. Uo., 1898. - Lubrich Ágoston emlékezete. Uo., 1905. - A renaissance Itáliában. Uo., 1905. T.E.

Szinnyei I:55. - Pallas I:70; XVII:10. - M. kegyes tanítór. névtára 1894/5:58. - Pest vm. II:241. - Egyh. Közl. 1918:33. - M. Középisk. 1918:222. - SZIA Értes. 1918:183. - KL I:8. - Gulyás I:80. - M. piar-k a 19. és a 20. sz-ban Bp., 1943. (Klny. is Balanyi György: A. A. 1861-1918) - MÉL I:9.

Acsay Xavér Ferenc József, OSB (Esztergom, 1854. szept. 16.-Győr, 1912. szept. 27.): tanár, igazgató, házfőnök. - 1871. IX. 8: lépett a r-be. 1878. VII. 9: pappá szent. 1879-81: egy. hallg. Bpen, 1881: Esztergomban gimn. tanár. 1894-től haláláig Győrött ig. és házfőnök. Kezdeményezésére létesült az internátus. Sokat tett a szegénysorsú diákok segélyezéséért. - Fm: A prózai műfajok elmélete. Bp., 1889. - Bossuet J.B. beszédei. 1-2 köt. Ford. Esztergom, 1895-1902. - Milléneumi emléklapok. Győr, 1896. - A győri kat. főgimn. tört. 1-2 köt. Uo., 1901. - Ifj. sztbeszédek. 1-3 köt. 1904, 1908, 1912. - Rónay Jácint János élete. Uo., 1908. - A nemzeti elem az Árpádok művelődésében és iskolázásában. Pápa, 1910.

Sz.Fl.

Szinnyei I:55. - Pallas I:70. - Kiss Szerafin: A. F. élete. Győr, 1911. - PBT VI/B:317. Arck. - KL I:8. - Gulyás I:85.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.