🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ö > örmény apostoli egyház
következő 🡲

örmény apostoli egyház, gregoriánus egyház: az örmény nemzeti egyház. - Az alapítását 301: Világosító Szt Gergelyre visszavezető örm. kereszténység Bizánctól a →kalkedoni zsinat (451) után szakadt el, melyen a perzsákkal folytatott háború miatt csak 4 Ny-örményo-i pp. vett részt. A monofizita szírek bevándorlása és az alexandriai kapcsolatok hatására 506: az 1., majd 555: a 2. dvini örm. zsinat hivatalosan is a kalkedoni dogmák ellen nyilatkozott. Ettől kezdve az örm. kerség a szírekkel, koptokkal együtt a →monofizitákhoz tartozott, bár a →henotikon mellett kitartottak. A 7. és 9. sz: egységre léptek a Kalkedont elfogadó gör-ökkel, de az unió nem tartott sokáig (→örmény katolikus egyház). 1113-1897: Aghtamar szg-én szakadár hierarchia működött. 1307: állították föl a független jeruzsálemi örm. patriarchátust, mely 2004: is létezik. A firenzei uniós zsinat (→bázeli zsinat) hatására 1441: →Ecsmiadzinban a →katholikosz-pátriárkák új sora indult, de folytatódott a kilikiai örm. pátriárka-katholikosz sorozat is, mely a 21. sz. elején Libanonban székel a Bejrút melletti Anteliasban. - Az ~ elismerte a Szentháromságot és a 7 szentséget, de nem vallotta, hogy a Szentlélek a Fiútól is származik (→filioque). Idővel azonban az ~ elfogadta a kalkedoni zsin. tanítását. I. Karekin katholikosz és II. János Pál p. 1996. XII. 13: közös nyilatkozatot írt alá, mely szerint az ~ és a kat. egyh. között már nincs dogmatikai különbség. - Az ~ feje minden örmények katholikosza, székhelye 484: Dvin, tényleges tartózkodási helye a 7. sz: Ecsmiadzin (majd →Zvárthnoc). Az →iszlám terjeszkedése és belpol. okok miatt többször költöznie kellett, 971: Arginába, majd →Ániba, a főv-ba, annak pusztulása után 1066: Zanamtaiba, 1150: Hromklába, majd 1293: Sziszbe. 1441 óta a székhely ismét Ecsmiadzin. - Az ~ szervezete 2000: 1. ecsmiadzini katholikátus (132. katholikosz-pátriárkája 1999-: II. Karekin), hozzá tartozik a romániai és bulgáriai örm. érsekség Bukarest székhellyel (érseke 1960-: Dirair Mardikian); 2. kilikiai katholikátus (1441 óta, katholikosz-pátriárkája 1995-: Aram); 3. jeruzsálemi örm. patriarchátus (1307 óta, pátriárkája 1990-: Torkom); 4. konstantinápolyi örm. patriarchátus (1641 óta, pátriárkája 1998-: Meszrob). - Az ~ híveinek száma világszerte kb. 6 mill., ebből Örményo-on belül 1997: kb. 3,5 mill. (94%). Tp-okat építenek és újjáépítenek nemcsak Örményo-ban, hanem Karabahban is. - A 20. sz: az örm. diaszpóra számára érsség létesült New Yorkban, ppség Hollywoodban, Los Angelesben, Kanadában, Argentínában és Brazíliában. Eu-ban Párizsban és Bécsben van az ~nak érssége, a bécsi joghatósága alát tartozik Cseho., Szl., újabban Mo. (→Magyarországi Örmény Egyház) és Skandinávia. Szám L.-**

Ararát 2001/9:30, 10:28; 2002/3:28.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.