Magyar Katolikus Lexikon > V > vallás eredetéről szóló elméletek


vallás eredetéről szóló elméletek: →animizmus, →asztrálmitológia, →dinamizmus, →fetisizmus, →manizmus, →preanimisztikus főistenhit, →természetmitológia, →totemizmus. – Ezek a ~ 2 alapirányra vezethető vissza: 1. A progresszivisták a hitnélküli állatemberből indulnak ki, mondván, hogy a magas erkölcsiségű monoteizmus abból lassan fejlődött ki. 2. A degeneráció-elmélet hívei a primitívek közötti kutatás alapján kezdeti állapotnak a személyes Atyaistenbe vetett hitet mondják, amely fokozatosan elkorcsosult és eluralkodtak benne a mágikus gyakorlatok és elképzelések. Mindkét irányzat figyelmen kívül hagyja az emberiség komplex vallásos hajlamának tényét, valamint azokat az okokat, amelyek a hit legkülönbözőbb formáinak egymás melletti kibontakozását idézték elő. Nincsenek tekintettel a próf-kra és nagy megújítókra sem, akik a hanyatlás és külsőségessé válás korszakai után a mély hit és bensőség időszakait tudták hozni, úgyhogy az egyenesvonalú kibontakozás v. degeneráció helyett inkább az istenhit tisztulásával kell számolnunk. **

König 1985:36.