🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Varga
következő 🡲

Varga Amália M. Magdolna, CSA (Darány, Somogy vm., 1882. dec. 3.–Pécs, 1973. dec. 29.): apáca. – 1905. XI. 26: Pécsett lépett a r-be. 1910: tanítónőképzőt végzett, VIII. 21: tette első, 1913. VIII. 28: örök fog-át. r.k.

Varga Andor, SJ (Börcs, Győr vm., 1917. márc. 28.–1994.): egyetemi tanár. – 1935. VII. 30: lépett a JT-ba. A teol-t Bpen, Kassán és Szegeden végezte. Rómában a Gregorianán fil-ból drált. 1951: Torontóban (Kanada) a Regis Coll. etika, 1955-től a New York-i Fortham egy. fil. tanára. Közben 6 é. Rómában a generális mellett volt. – Fm: The Nation: Its Concept and Essence. Róma, 1951? – On Being Human: Principles of ethics. New York, 1978. – The Main Issues in Bioethics. Uo., 1980. – Az erkölcsi élet alapjai. Róma, 1978. (Teol. kiskvtár IV. [6.] [=Alszeghy 1983. II. is]) – Élet és erkölcs. Bioetikai kérdések. Róma, 1980. (Teol. kiskvtár IV. [6b] [=Uo.])

Cat. SJ 1949:62. – Alszeghy 1983. VI:463.

Varga András (Torontálszécsány, Torontál vm., 1913. febr. 5.–Tóba, 1944. okt. 19.): plébános. – 1936. VI. 29: pappá szent. Versecen kp., 1938: Nezsényben adm., 1941: Fehértemplomban kp., Szárcsán és Sándoregyházán adm., 1942: Tóbán plnos. – 1941nyarán a bánáti Délvidéki Magyar Kulturális Szöv. rendezésében előadásokat tartott. 1944. X. 19: Tóbát megszállták a szerb partizánok, ~t a községházán megverték, lelökték a pince lépcsőjén, melynek aljában halva találták; a közs. sintérrel egy zsákban elkapartatták. A víz kimosta tetemét, a közs. lakói temették el 1945 tavaszán plnos előde, Nyári György sírjába, de sírját nem jelölhették meg. T.E.

Honismeret 1991:63. (Matuska Márton: Bosszú és megtorlás a jugoszláviai m-ok körében) – Matuska Márton: A megtorlás napjai. Bp., 1991:322. – Erős 1993:574. Arck. – Hetényi Varga III:314.

Varga Anna Julitta, ANK (Sorokújfalu, Vas vm., 1908. szept. 27.–Szombathely, 1975. febr. 26.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. – 1937. IX. 1: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1940. VIII. 15: első, 1945. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.

Varga Bálint Sándor OFM (Sümeg, Zala vm., 1893. nov. 2.–Panonhalma, 1969. aug. 13.): hitoktató. –1909. VIII. 29: lépett a kapisztrán rtart-ba, 1915. IV. 11: szerz. fog. tett, 1916. VI. 6: pappá szent. 1928: Bpen, 1930: Pécsett hitokt., 1943: Salgótarjánban hitszónok, 1947: Szolnokon kp. – Előszava Lama Frigyes: Schäffer Anna. Egy ismeretlen stigmatizált a mi korunkból. Homok, (1933) – Prédikációs vázlatai: kolozsvár Bernardinus (1912/18)  88

Schem OFM Cap. 1925:VIII., 1948:38. – Pilinyi 1943:253. – Viczián 1995:190. (617.) – Diós 1999:234. (6050.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varga Béla (Börcs, Győr vm., 1903. febr. 18.–Bp., 1995. okt. 13.): kanonok, a nemzetgyűlés elnöke. – 1922: Győrött éretts., 1921 őszén részt vett a Ny-mo-i fölkelésben. A teol-t Veszprémben végezte, 1926. VI. 20: pappá szent. Somlóvásárhelyt, 1928. VI. 27: Várpalotán kp., 1929. VI. 26: Balatonbogláron adm., Gaal Gaszton házi kp-ja. 1945: veszprémi knk., pápai főesp. – 1937: részt vett a Független Kisgazdapárt (FKgP) megalakításában, a nagyválasztmány a FKgP egyik orsz. alelnökévé választotta. 1939: e párt Somogy vm. listáján ogy. képviselő. 1940: a balatonboglári egyhközs. telkén építtették föl Eu. akkor egyetlen lengy. középisk-ját (és internátusát), melyben a ném. megszállásig kb. 500 diákot lengy. tanárok tanítottak (→lengyel menekültügy, →lengyel gimnázium és líceum). – Segítette a ném. fogságból Mo-ra szökött fr. hadifoglyokat, számos zsidót bújtatott. 1943 elején a londoni lengy. menekült kormány futárjával Svájcba utazott, magával vitte azokat a mikrofilmeket, amelyeket a lengy. földalatti mozg. az auschwitzi krematóriumokról készített. (A filmeket Horthy Miklós kormányzóhoz és Keresztes-Fischer Ferenc belügymin-hez is eljuttatta, de sem Bpen, sem Londonban nem adtak hitelt „ekkora képtelenségnek”.) A Gestapo figyelte útját, de csak visszaútban, olasz ter-en tartóztatta le, amikor a filmek már nem voltak nála. Többször járt Krakkóban, s közvetve része volt abban, hogy megtalálták a kivégzett lengy. katonatisztek →katyni tömegsírját. 1944. III 19: a ném. bevonulás után a homokkomáromi pléb-n, 1945: Bp. ostroma utolsó heteiben a jezsuiták Horánszky u. házában rejtőzködött. – Az NKVD 1945. I: letartóztatta, hetekig tartó kihallgatás után halálos ítélet várt rá, de tolmácsa s egyben „ügyvédje” megmentette. II: a náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult biz. eln-e, nemzgyűl. képviselő, VIII. 20: az újjászervezett FKgP aleln-e, közp. biz. tagja, a bpi közp. eln-e, ősszel a választásokat vez. biz. eln-e, XII. 7–1946. II. 1: az államfői jogokat gyakorló Nemz. Főtanács tagja, II. 7–1947. VI. 3: a nemzgyűl. eln. Újabb szovjet letartóztatás elől 1947. VI. 2: Hajdú Németh Lajossal és Czupy Bálinttal együtt külf-re menekült, VI. 3: kizárták a FKgP-ból. – New Yorkban telepedett le. Részt vett az emigráció pol. testülete, a M. Nemz. Bizottmány megalakításában, melynek mindvégig (1949. VII. 21–1957 ősze) eln-e. Az ennek szerepét 1958. III: átvevő 16 tagú Magyar Bizottság eln-e. 1977: támogatta a Szentkorona hazahozatalát. 1983. II. 18: a demokráciáért vívott érdemeit az USA mindkét háza törv-hozási naplójában örökítette meg. – 1990. V. 2: a választott ogy. megalakulásakor beszédet mondott. 1991. VII. 2: végleg hazatért, Balatonbogláron telepedett le. – Kiad. 1948. VI. 10: és 1949. VII. 21: New Yorkban a M. Nemz. Bizottmány Értesítőjét. 88

Schem. Vesp. 1938:234. – Ogy. alm. 1939:355. Arck. – Ker. m. közél. alm. II:1132. – Sziklay 1941:249. – Kis Újs. 1947. VI. 4. – Szabad Nép 1947. VI. 27. (Megfosztották állampolgárságától ~t) – Vida István: A FKgP pol-ja 1944–1947. Bp., 1976:367. – A szoc. útján. 1982:695. – Borbándi 1985:492. – Hetényi Varga 1985:574. – Pfeiffer 1987:220. – Új Mo. 1991. V. 3. (~ hazaérkezett); 1992. III. 21. (P. S.: ~ lengy. kitüntetése) – Hetényi Varga I:464. Arck. – Diós 1999:234. (6054.)

Varga Béla, SJ (Villach, Karintia, 1912. febr. 11.–Bp., 1989. aug. 16.): plébános. – 1927. VII. 30: lépett a r-be. 1931–34: és 1937–41: Szegeden teol. hallg., ahol 1940. VI. 23: pappá szent. Pécsett internátusi felügy.; egy időben plnos. 1950. VI. 10: Mezőkövesdre hurcolták. Ősszel Szegeden a Szt József-tp. ig-ja, 1952: Nagykamarás plnosa. 1966: Endrődön, 1970: Szarvason kp. 1971-től nyugdíjazásáig Gádoros plnosa, azután a Radvány u. otthon lakója. 88

Cat. SJ 1949:61. – CSJÉ 1980:143. – Pálos 1992:193. – Diós 1999:234. (6052.)

Varga Dénes SDB (Nyulfalu, Győr vm., 1890. márc. 12.–Győr, 1946. ápr. 20.): igazgató. – 1902: háziszolga a pannonhalmi monostorban. 1907: a cavagliai (Olo.) szalézi int. növ-e. 1911: felvételét kérte a Szalézi Társaságba, 1912. IX. 15: Foglizzóban tett fog-at. A fil-t Ivreában végezte, a teol-t Torino-Valsaliceben kezdte, de a vh. kitörése után Szardinia szg-re internálták a lanusei szalézi int-be, ahol befejzte a teol-t. 1919. XI. 2: Tortoliban sztelték pappá. XII. 13: tért haza Mo-ra. – Nyergesújfaluban, 1920: Péliföldszentkereszten, 1924: Esztergomtáborban nevelő, 1925: Óbudán, 1931: Újpesten int. ig., gyóntató. 1936: Péliföldszentkereszten gondnok. 1938–: Óbudán, Magyaróvárott, Mezőnyárádon betegeskedett. r.k.

Varga Erzsébet, SJC (Bp., 1896. nov. 4.–Bp., 1988. febr. 5.): szerzetesnő. –  4 polgári után 1 év keresk. tanf-ot végzett. 1922. VIII. 15: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1924. VIII. 15: első, 1942. VI. 15: örök esküjét uo. tette. – Otthon lakott, 1939: a Korda üzletben vez. – A szétszóratás után édesanyjával lakott, beszerzett mindent a papoknak, régi üzleti vevőiknek. r.k.

M. Nemz. 1988. II. 15. (II. 18. Rákoskeresztúron temették)

Varga Erzsébet Piroska, SC (Sárkeresztes-György major, Fejér vm., 1911. máj. 5.–1993. dec. 8.): szerzetesnő. – Sárkeresztesen és Vácott tanult, ahol apja a pol. foglyok (köztük Rákosi Mátyás) őre. A polg. isk. befejezése után tanítónőképzőt végzett a bpi →Ranolder Intézetben, majd belépett az irgalmas nővérek rendjébe r-be. Okl-et szerzett a képzőműv. főisk-n is, s 1937–48: rajzot és művtört-et tanított a Ranolder Int. tanítóképzőjében és ipari leányközépisk-jában. Az államosítás után bpi pléb-kon dolg. 1950: három hónapig internáló táborban, majd édesanyjánál élt Vácott, az Egyesült Izzó újpesti gyárában kapott munkát. 1954: ált. isk. tanár, majd felnőttoktató Vácott. →Csorda Róza Romána főnöknő halála (1974) után ~ fogta össze a Ranolder Int. szétszóratásban élő irgalmas nővéreit. 1976–87: Summer Katalin Marillac tartományi vizitátor nővér asszisztense. 1979: a váci szeretetotthon vezetőnővére. Még megérhette az újrakezdést, de betegsége haláláig ágyhoz kötötte. **

Németh 2001:102.

Varga Ferenc (Szeged-Rókus, Csongrád vm., 1837. jan. 28.–Szeged, 1906. dec. 5.): apát-plébános. – Középisk. Szegeden, a teol. a temesvári papnevelőben végezte; 1 é. a szegedi bel- és móravárosi el. isk. hitokt-ja, azután a temesvári ppi irodában írnok. 1859. VIII. 28: pappá szent., Bogároson és Kisteleken kp., 1860–62: betegszabadsága után Nagykikindán, Szentannán és Újaradon kp. 1865: Gyorokon, 1879: Csókán, 1880: Kisteleken, 1893: Szeged-Belvárosban plnos. 1896: kazári c. apát. A Dmo-i Tört. és Régészeti Társulat választm. tagja. – Írásai: Szegedi Hiradó (1860: versek), Csanád (1861: 14., 80., 85. sz. A szegedi tanyaiskolák története, 1862: 31. sz. Szeged hajdani és jelen élete), Történelmi Adattár (1871: Délmagyarországi tört. és rég. társulatért; 1875: Szeged város szőllőművelése és borkereskedelméhez a 14. és 15. sz-okban; 1876: A nemrég eltörölt honi céhrendszer rövid ismertetése, Ősemberkori leletek Új-Paulison, Új-Paulisi kőkori emlékek, Egy másfélezer éves út; 1879: A török államszervezet s adóztatási módszer a 16. és 17. sz-ban , 1883: A szegedi szandzsák és Csongrádmegye), Szegedi Napló (1901) – M: Szeged város története. 1. köt. (A legrégibb időtől a török foglalásig. Szeged városától 1000 frt pályadíjat nyert) Szeged, 1877. (A 2. és 3. köt. kz-ban maradt) II. Rákóczy Ferenc kora Szegeden. Kurucz-világ. Uo., 1906. – Álneve: Szeredy Ferenc (Szegedi Hiradó 1860)  88

M. Sion 1889:787. – Schem. Csanad. 1902:259. – Szinnyei XIV:885.

Varga Ferenc (Jászalsószentgyörgy, Jász–Nagykun–Szolnok vm., 1888. dec. 18.–Jászalsószentgyörgy, 1966. júl. 30.): plébános. – 1913. VI. 29: pappá szentelték, Battonyán, 1915. III. 25: Szentmártonban (Arad vm.), 1917. IV. 9: Csanádpalotán, 1921. VI. 20: Makón, 1923. VII: Szeged-Belvárosban kp., 1933. VII–1948(?): Dombegyházán plnos. – Dombegyházán 1935. XII.–1944: 2. sz: a félévenkénti Egyházi Értesítő fel. kiadója.  88

Schem. Csanád 1916:123., 1936:71., 1942:92. – Pilinyi 1943:152. – Tóth 1947:118. – Békés m. sajtóbibliogr. 1974:10. (148.) – Viczián 1995:190. – Diós 1999:234. (6071.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varga Ferenc (Székesfehérvár, Fejér vm., 1906. máj. 29.–): szobrász. – Székesfehérváron éretts. A Képzőműv. Főisk-n Sidló Ferenc és Bory Jenő tanítványa, majd Bory tanárs-e. Főisk. korában elnyerte a Ferenczy- és 1926: Éva szobrával a Rothermere-díjat. Egy évig áll. ösztöndíjas Olo-ban. Hazatérve haraszti mészkőből elkészítette a győri Szt Imre-városi új tp. Szt Imre-szobrát, a székesfehérvári ciszt. gimn. előcsarnoka számára a diákok hősi emlékművének Szt István-márványszobrát egy ciszt. diákkal, pályanyertesként 1935: a piszkei, 1941: (alumíniumból) a kiskunfélegyházi, 1942: a szatmárnémeti hősi emlékművet. 1940: elnyerte a Balló-ösztöndíjat a Betlehemes Mozg. pályázatán és a Gábor Áron-szoborpályázat első díját. 1947: az atlétikai érempályázaton és a Rippl-Rónai szoborbiz. pályázatán, 1948: a szellemi olimpiára meghirdetett szoborpályázaton nyert díjat. 1948 őszén Brüsszelben, 1950: a kanadai Windsorban, 1963: a michigani Detroitban, utóbb a floridai Delray-ben telepedett le, 1961 óta az USA állampolgára. Alkotásait bpi, brüsszeli, detroiti, New York-i, torontói és Palm Beach-i kiállításokon mutatta be. 1979: az Accademia Italia della Arti del Lavoro aranyéremmel tüntette ki. 1949: a SZIA kültagja, 1968: a clevelandi Árpád Akad. műv. főig. tagja, – Jeles szobrai: Szt István kir. (bronz, Toledo, Ch.), Szt István és tanítványa (carrarai márvány), Betlehemi jelenet (1947; fából faragott életnagyságú szobrok a ciszt. tp-ok szám.), Fort Lincoln Memorial (Washington DC.; 12 ap. fehér márványszobra; a Jó Pásztor szobra fehér márvány; Krisztus 12 é. korában a bölcsekkel – másfélszeres életnagyságú bronz szobor és 4 bronz dombormű a keresztrefeszítésről), Liszt Ferenc (Detroit, Mich.; életnagyságú mellszobor), Patrick Henry (Fort Lincoln, bronz), A feltámadt Krisztus (Fort Lincoln, emlékmű), Qeen of Heaven Cemetery (Chicago, Ill.;  gránit; Szt Rafael, Szt Gábriel és Szt Mihály főangyal és az őrangyal 3 alakja); Mother Queen (szobor; a keresztút 14 állomása, domborművek), Count Casimir Pulaski (Detroit, Mich., bronz), Mindszenty bíb. (New Brunswick, NJ., bronz), The Christ Memorial (Pittsburgh, Pa., bronz). 88

SZIA tagajánl. 1948:27; 1948/49:2. – M. Kurír 1949. V. 12. – Gyimesi-Kásás–Könnyű 1977:124. – Somogyi 1982:371.

Varga Ferenc (Győrszentmárton, Győr vm., 1908. márc. 20.–a nyugati határsávban, 1949. febr. 8. [?]): plébános. – Győrött 1928: éretts., a bpi Tud.egy. joghallg., jogi dr. 1936–39: áll. ösztöndíjasként a teol. a Pázmáneum növendékeként a bécsi egy. végezte, 1939. II. 16: pappá szent. 1939. III. 1: Taszáron kp., VIII. 1.–: Bpen hittanár és Terbócz Imre v. ogy. képviselő gyermekeinek nevelője, Veszprémben 1940. VII. 1–: teol. tanár, tanulm. felügyelő és a Tanítók Fegyelmi Tanácsának ügyésze. Bécsben 1941. II. 16: teol. dr. 1941. VIII. 1: Apcon (Egri Főegyhm.) admin., Akán 1941. XII–:lelkész, 1942. I. 26: Hajmáskéren plnos, ahol a külső katonai tábor ter-én 1943: új isk-t szerzett és 1944: új tp. építésébe kezdett; ekkor a palotai ker. h.esp. tanfelügyelője. 1945–: külügymin. tanácsos. – Állítólag Rákosi (1904-ig Rosenfeld) Mátyás komm. pártvezér arra kérte, alapítson pártját és a békepapságot szolgáló kat. lapot. Ellentmondani nem mert, menekülni akart az orsz-ból. Az aknazáros határon megsebesítették, sérüléseibe belehalt. Halálának időpontja kérdéses, egyéb források szerint A Kereszt c. lap alapítására szóló fölkérés 1949. IV: történt. Bpen temették. – Cikkei: Egyházi Lapok (éveken át munk.) – M: Die Rolle des ungarischen Königs bei der Bischofsernennung. [Dri értek. kz-ban] 88

Schem. Vespr. 1942:377. – Pilinyi 1943:118. – Galter, Alberto: Rotbuch der verfolgten Kirche. Recklinghausen, 1957:339. – Mindszenty József: Emlékirataim. Toronto, 1974:431. – Pfeiffer 1987:1061. – Hetényi Varga 1992. I:466. –– Diós 1999:234. (6070.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varga Ferenc (Kapuvár, Sopron vm., 1912. dec. 10. – Csorvás, 1967. máj. 30.): plébános. – Szegeden 1937. V. 2: pappá szent., Gádoroson, 1938. VIII. 31: Csorváson kp., 1942: Füzesgyarmaton lelkész, ahol az Egyházközségi Értesítő 1942. XI. 19.–1943. III. 15: fel. kiadója. 88

Pilinyi 1943:170. – Tóth 1947. – Békés m. sajtóbibliogr. 1974:108. (149.) – Viczián 1995:190. – Diós 1999:234. (6072.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varga Gábor (Géderlak, Pest, Pilis és Solt vm., 1863. jan. 19.–Nagykamarás, 1939. aug. 23.): plébános. – 1890. VII. 2: pappá szent., Kiszomborban, Kisteleken, Szeged-Felsőközpontban kp., 1896: egyh.jogi  dr. 1897: Szegeden hittanár, 1913: IX. 1: Nagykamaráson lelkész, ahol nyugdíjas éveit is töltötte.  88

Schem. Csanad. 1916:195., (1936: nyugdíjas). – Nemz. Újs. 1939. VIII. 25.– Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varga Gábor (Hegyfalu, Vas vm., 1881. márc. 1.–Pecöl, 1966. dec. 4.): plébános. – 1905. VI. 27: szombathelyi egyhm-s pappá szent., 1905. IX. 2.–1907. VII. 18: Felsőoszkón kp., ahol Kat. Legényegyletet alapított. 1907. VII. 18.–1908. VII. 12: Táplánfán, 1908. VII. 12.–1909. V. 12: Szepetneken kp., 1909. V. 12.–1915. VIII. 2: nevelő gr. Erdődy Sándor családjánál Vépen, 1915. VIII. 2.–: Pecölben pléb., Megyehídon új isk-t építtetett és a tanítói lakot renováltatta, 1930: Bozzaiban tp-ot épített és Pecölben újjáépíttette az apátsági házat. Pléb-ja közs-eiben megalakította a Rózsafüzér-társulatot 300 taggal, a Szívgárdát 280 taggal. Hosszú időn át a Hitelszövetk. és a Tejszövetk. eln-e. A gyermekek számára a tp. körül virágoskertet létesített. 88

Géfin III:442. (*Szombathely, 1881) – Pilinyi 1943:94. – Schem. Sabar. 1947:156. (*Hegyfalu, 1881) – Diós 1999:234. (6075)

Varga Gizella, SJC (Köbölkút, Zala vm., 1914. jan. 10.–Monok, 1977. márc. 2.): szerzetesnő. – 1942. VIII. 15: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1947. XI. 5: Pécelen tette. – Uo. a baromfitelepen gondozó, később beteg. – A szétszóratás után Monokon háztartási, mezőgazd. munkákat végzett. r.k.

Varga György (Vép, Vas vm., 1872. febr. 9.–Répceszentgyörgy, 1916. ápr. 7.): plébános. A teol. 1892–: a Pázmáneum növendékeként bécsi egy. hallg., 1895. VII. 14: pappá szent. X: Vasszentmihályon, 1896. IV: Pinkafőn, 1897. VIII: Kőszegen kp., 1902. X: Répceszentgyörgyön plnos. – Verse: Szombathelyi Újs. (1895) 88

Géfin II:346., III:443. – Fazekas 2003:415. (3622.)

Varga Imre (Zalatárnok, Zala vm., 1920. nov. 21.–): plébános. – Szombathelyt 1954. VI. 20: pappá szent., Kőszegen kp., 1955: Kisunyomban kisegítő lelkész. 1957: több hétig kínozták vizsgálati fogságban a szombathelyi ÁVH börtönében, mert a forr. és szabharc idején a tp-ban megemlékezett a Bpen elesett hősi halottakról; „halál lista” készítésével is megrágalmazták. 1957: Bagodvitenyéden, Nován, Zalaegerszeg II-n, kp., 1962–79: Csesztregen h. plnos, 1979: plnos. 88

Schem. Sab. 1977:112; 1991:154. – Hetényi Varga I:389. Arck.

Varga Imre (Csorna, Sopron, 1921. máj. 5.–Mosonszentmiklós, 1981. márc. 27.): plébános. – 1944. XI. 19: Pannonhalmán pappá szent., Mocsán, 1947: Tatán kp., 1948: Tatatbánya-Felsőgallán hitokt. 1949: a soproni Várospléb. kp-ja, 1949: Kapuvárt, 1954: Szilban, 1955: Győr-Belvárosban kp., 1957: Répceszemerén plnos. 1958: szolgálaton kívül, mert meglátogatta Lányi János (1902–68) knk-ot az internáló táborban, ezért rendőri felügyelet alá helyezték. Mert elődjének, a halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélt Mindszenti Lászlónak (1921–85) személyes vagyontárgyait az árverésen megvásárolta, azzal a váddal, hogy „kétségbe vonja az ítélkezés jogosságát és a népi demokrácia ellen tüntet”, 1958. VIII. 21: letartóztatták, Győrbe, onnan Kövecses József szanyi plnossal összebilincselve a tököli internáló táborba hurcolták, ahol tárgyalás és ítélet nélkül 6 hónapig sínylődött. 1959. III. 5: szabadult. 1959: Mezőörs, majd Egyházasfalu plnosa. 88

Schem. Jaur. 1947:161; 1968:194. – Havasy 1990:409. (Tökölön 6 hónap) Hetényi Varga I:321. Arck. – Diós 1999:234. (6085.)

Varga Imre (Siófok, Veszprém vm., 1923. nov. 1.–): szobrász. –A középisk-t a székesfehérvári és budai ciszt-eknél kezdte, Szombathelyen fejezte be. Középiskolás diákként, 1937: festményekkel és rajzokkal csoportos kiáll-on szerepelt Párizsban. A katonai akad-n aeronautikából diplomázott, a II. vh-ban repülőtiszt. Amerikai hadifogság után 1945: tért vissza Mo-ra. 1949: gyári munkás Bpen. 1950–56: a bpi Képzőműv. Főisk-n Mikus Sándor és Pátzay Pál növ-e. A szobrászat minden ágában alkotott, legjelentősebb területe a köztéri, monumentális (bronz, krómacél, bronz–krómacél, krómacél–bazalt, bronz–fa) kompozíciók, melyek ritkán lépik át a figurativitás határait. Táblaképeket, grafikákat, gobelineket is készített. Számos mitológiai és bibliai témát feldolg. Alkotásaiból 1983: állandó kiáll. nyílt Bpen. – 1980–90: ogy. képviselő. A Hazafias Népfront aleln., a Fészek Művészklub eln., 1991 óta az Eu. Akad. tagja. –1969: Munkácsy-, 1973: Kossuth-díjas, 1975: érdemes, 1979: kiváló művész, 1982: Herder-díjas; 1983: a M. Népközt. Zászlórendjét kapta. – Vallásos művei: Csodaszarvasok, Mária, a magyarok nagyasszonya, Szt István (vörösrézdomborítás, vörösréz és aranyfüstlemez, bronz, krómacél, 1980, Róma, vatikáni Magyar Kpna); Szt Erzsébet és Lajos-lovasszobor (bronz, 1985, Sárospatak); Szt Flórián (bronz, krómacél, 1991, Siófok); Szt László-portré (bronz, 1992, Szabolcs); Szűz Mária Világ Kirnője (bronz, rézlemez, 1993, Zalabaksa, r.k. tp.); Szt István (bronz, 1993, Aachen, dóm); Zsuzsanna és a vének, Jákob harca az angyallal, Genezis, Apor Vilmos pp. emlékgobelinje (bronz, gobelinek, 1993, Bad Neustadt, Rhön klinika, Herz und Gefassklinik); Szt László-mellszobor (aranyozott bronz, 1996, Aachen); Szilveszter pápa (bronz, 2001, Bp., XI. ker., Szt Gellért-tp.). **

KMML III:824.

Varga István (Keményegerszeg, Vas vm., 1917–): festő. – A bpi képzőműv. főisk-n Csók István növ-e. A II. vh. után bejárta Ázsiát, Afrikát, Eu. több országát. Amerre járt, festett és műveiből kiáll-okat rendezett. Megfestette Pál gör. kir., Tisserant bíb. és Hailé Selassie etióp császár potréit. 1964: New Yorkban telepedett le, ahol tanítani kezdett. Számos kiáll-on mutatta be impresszionista tájképeit és portréit. **

Tóth 1995:78.

Varga János (Szentbalázs, Zala vm., 1774. ápr. 11.–Káptalantóti, 1851. nov. 16): plébános. – A fil-t Szombathelyen, a teol-t Pozsonyban és Veszprémben tanulta, 1798. IX. 2: pappá szent. 1799. V. 9: Veszprémben karkp., 1800: alkántor, 1801: Káptalantótiban plnos. 1806: közérdekből elcserélte a pléb. kékkúti földjét és rétjét, ahol a savanyúvíz-források fakadnak. 1810: kápláni állást szervezett, 1816: Salföldön tp-ot, Káptalantóton isk-t építtetett, 1817: helyrehozatta 3082 Ft költségen a tp. villámsújtotta tornyát, 1819: átépíttette a pléb-házat. 1828: a káptalantóti tp. belsejét megújíttatta, új főoltárát maga készíttette. – Összeáll. a káptalantóti pléb. tört-ét. (Kz. a veszprémi érs. levtárban) 88

Pfeiffer 1987:1061. (*Zalaszentbalázs)

Varga János, SVD (Salköveskút, Vas vm., 1926. okt. 24.–Mödling, Au., 1968. júl. 15): szerzetes. – 1938. VIII. 1: Kőszegen lépett az →Isteni Ige Társaságába. 1946: a bencés gimn-ban éretts. Ideigl. fogadalmait IX. 8: Kőszegen, 1947. IX. 8: Mödlingben, örök fog-át 1951. II. 10: uo. tette. Mödlingben teol-t végzett, VIII. 12: pappá szent. Nem tért vissza Mo-ra, Bécsben lelkipásztorkodott. r.k.

Varga Jenő (Sopronszécsen, Sopron vm., 1898. aug. 25.–Székesfehérvár?, 1946. aug. 5.): plébános. – 1923. VI. 25: székesfehérvári egyhm-s pappá szent., Budafokon kp., 1925: Székesfehérvárt hitokt. 1926: Székesfehérvár-Felsővárosban kp., 1928–34: javadalmas, 1928–30: kiadóhiv. ig., 1932: a székesfehérvári Vörösmarty Nyomda ig., és a Tanítók Háza konviktásának ig. – – Írása: Mo. gyásza Prohászka Ottokár pp halálakor 1927. (Bp., 1927) – A Székesfehérvári Napló pol. napilap 1928. IV. 11–1931. I: 20: szerk. 88

Schem. A–R. 1925:52., 1940:138., 1950:132. – Wünscher 1928:170. – Pilinyi 1943:81. – Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:109. (194.) – Viczián 1995:190. (1617.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Varga József (Dasztifalu, Sopron vm., 1890. nov. 20. – Ágfalva, 1942. aug. 19.): plébános. – 1915. IV. 25: pappá szent., Sopronkeresztúron, 1917: Mosontarcsán kp., 1918: admin., 1919: Mosonszentjánoson, 1923: Mosonban kp., 1927: Ágfalván plnos. Hívei kedvéért megtanult ném-ül, a volksbundisták mégis állandóan bosszantották, szidalmazták, mert vissza akarta tartani őket a hitleri újpogányság befolyásától.  Szívbeteg volt, 1942. XI. 18: egy gyűlésen szeretett volna fölszólalni, de félrelökték, megalázák; lakásáig elvánszorgott, otthon összeesett és meghalt. – M: Kis katekizmus példákban. Összegyűjt. 1. köt. Végcél, kinyilatkoztatás, hit, hitvallás, Isten, teremtés, ember, bűnbeesés. 2. köt. Jézus krisztus megváltó, az egyh., az ember végső dolgai. 3. köt. Főparancsolat Isten imádása. sztek tisztelete, Isten szt neve vasárnap. 4. köt. Szülők, elöljárók, test és lélek élete. 5. köt. Jócselekedet–erény, kegyelem, bűnbocsánat sztsége, egyh. rend, házasság, imádság. 6–7. köt. Emmanuel, Isten velünk! 8–9. köt. Panis angelorum, Angyalok eledele. 10. köt. Oblatio munda, Tiszta áldozat. Sopron, 1941–1942. (A 6–10. köt alcíme: Euch. csokor neves egyh. írók műveiből. Uaz. 2. kiad. 1942) 88

Schem. Jaurin. 1936: 144., 1943: 190. – Hetényi Varga 1992. I: 322. Arck.

Varga József   →Varga Remig József

Varga Kálmán, SJ (Sümeg, Zala vm., 1884. júl. 16.–München, 1964. febr. 15.): az első magyar jezsuita, aki mint laikus testvér segítette a kínai missziókban működő atyákat. – 1920. VII. 28: mint okl-es gépészmérnök lépett a r-be. 1930. VIII. 15: tett fog-at. 1927. VIII: búcsúztatták őt →Litványi Györggyel együtt. Utánuk 7 segítőtestvér ment a kínaí misszióba. ~ Tamingban 3 kpna sekrestyése, ruhatáros, mindenes volt (1944: is). – 1935 őszén →Resch Ferenccel a shienshieni házba költözött. r.k.

Miklósi 1936:116.

Varga Károly, Hetényi   →Hetényi Varga Károly

Varga Lajos Miklós (Budapest, 1950. dec. 5.–): segédpüspök. – A bpi Piar. Gimn-ban éretts., a teolt váci egyhm-sként Egerben végezte, 1974. VI. 23: Vácott szent. pappá. Dunakeszi-főpléb. 1975: Újpest-főpléb., 1976: Hatvan Újváros, 1978: Vác-Alsóváros kp-ja. 1979: a Bp. Hittud. Akad-n teol. dr. – 1985: ppi titkár, 1993: irodaig., 1978–95: az egyhm-i kvtár és a pp-i levtár vez-je. (2004-intézm. prefektusa.), az egyhm. kincstár és gyűjt. ig-ja. 1993: p-i káplán. – 1995–2006: Pásztó plnosa, ker-i esp., közben 1996–97: Rómában a Gregoriana Egy-n egyhtört-et tanult. – 1991-96: Az Orsz. Kat. Gyűjt-i Közp. levtári és kvtári szakreferense, 2006–: az intézet ig-ja. – 1992–95: Vácott az Egri Hittud. Főisk. lev. tagoz-ának ig-ja,  az Ars Sacra (a ker. műv. története) tanára. 2005–:A Váci Egyhm-i Történeti. Biz. eln-e.  2005–06: az Egri Hittud. Főisk. előkészítő évfolyamán az Ars Sacra tanára, óraadó az Apor Vilmos Kat. Főisk-n. – XVI. Benedek p. 2006. V. 27: sicca veneriai cpp-ké, váci spp-ké nevezte ki. VII. 15: a váci szegyh-ban szent. pp-ké.  2006. VIII. 1: Vác-Alsóv., Kosd plnosa, XII. 1: Vác-Szt Kereszt, IX. 1: ált. helyn., IX. 1: Vác-Hétkápolna tpig-ja.) – Írásai a Vigilia és  Teológia folyóir-ban. – M: A Váci Egyházmegye történeti földrajza. 1997. – A pásztói plébánia története. 2007. s.k.

Varga László, SJ (Szombathely, Vas vm., 1901. júl. 6.–Louvain, Belgium, 1974. jan. 9.): szociológus, belgiumi magyar főlelkész. – A szombathelyi prem. gimn-ban éretts. Nagyszombatban 1918. VIII. 14: lépett a JT-ba. 1921–24: a fil-t Szegeden végezte. 1924–27: a pécsi Pius gimn. nev-je. 1927–29: Enghienben, 1929–31: Innsbruckban teol-t végzett, itt 1930. VII. 26: pappá szent. 1931–33: Szegeden dogmatikát, majd szociológiát tanított s az egy. Mária Kongr-t vezette. R. kiképzését a karintiai St. Andräban 1934: fejezte be. 1936: Bp-re helyezték, ahol lpászt. és prézes, bekapcsolódott az EMSzO, a II. vh. idején a népmissz. munkájába. 1949: a Manréza vicerektora volt. 1950–52: a szombathelyi szem. tanára. 1952: emigrált, 1953–56: a vallon jezsuiták eegenhoveni (Louvain mellett) főisk-ján szociológiát tanított, majd belgiumi m. főlelkész lett. 1973: nyugalomba vonult. – M: Testedzés és lélekkultúra. A testnevelés újabb egyszerűsített módszere. Írta William Lockington. Ford. Bp., 1927. – Új társad. rend felé. Uo., 1933. – Társad. etika. Szeged, 1935. – Szoc. reform és hivatásrendiség. Bp., 1941. – Több bölcsőt, mint koporsót! (+ Schnattner Szigfrid: Több bölcsőt, mint koporsót!) Uo., 1941. (Actio Catholica 87.) – A család szociális jogai a társad-ban. (+ Kovács Sándor: A család jogai) Uo., 1942. (uaz 97.) – Az emberi személyiség méltósága és jogrendje. Uo., 1943. (uaz 108.) – A társad. béke alkotmánya. Uo., 1943. (uaz 111.) – A ker. állam. Uo., 1943. (uaz 112.) – Magyarság és kerség. Uo., 1943. (uaz 113.) – Ker. felelősség. 1–2. köt. Uo., 1943. – Tájékozódás. Bp., 1944. – A m. titok. Brüsszel, 1960. – Az élő isten. Brüsszel, 1965; Mechelen, 1981.

Nemzetőr 1974:2. sz. – Szolg. 1974. 21:92. – Cat. SJ 1924:36; 1949:62. – KMJ II:83.

Varga László (Bp., 1910. dec. 18.–Bp., 2003. máj. 17.): ügyvéd, politikus. – 1937: a Józsefvárosi Ker. Munkásifjak Egyes. eln., 1939: Pázmány Péter Tud.egy. jogot végzett, 1943: Bpen ügyvédi vizsgát tett, 1943–48: a Bpi Ügyvédi Kamara tagja. Bekapcsolódott a kat. szociális mozg-ba és a ker.dem. pol-ába. 1944: részt vett az náciellenes ellenállásban, XI: a nyilasok letartóztatták. A Függetl. Kisgazda és Polg. Párt. 1947: a Dem. Néppárt tagjaként 1945–48: a bpi that. tagja. 1947:VIII. 31–1948. XI: a →kékcédulás választásokon a →Barankovics István vezette Dem. Néppárt programjával ogy. képviselő. Szemben állt a berendezkedő komm. diktatúrával, ezért 1948. XI: Ny-ra menekült. 1949. II–1950. III: Zürichben élt, részt vett egy ker. szakszerv. megteremtésében. 1950. III: kivándorolt az USA-ba, tagja lett az ott szerveződött Magyar Nemzeti Bizottmánynak és részt vett pártja emigráns tagozatának munkájában. 1950–61: New Yorkban a Szabad Európa Biz. kutató, majd sajtóoszt. dolgozott. A New York-i Jogi Főisk. tanult, 1957: amerikai ügyvédi vizsgát tett, 1964–92: önálló irodát vezetett. 1953–: az Amerikai Szabad M. Jogászok Szöv. főtitk., 1953: a Szabad M. Jogászok Világszöv. alapítója, 1956–90: eln. A m. forr. és szabharc. után 1957: a New Yorkban alapított M. Biz. tagja. A Közép–Európai Ker. Demokrata Unió végrehajtó Biz. és az Európai Rabnemzetek Közgyűlése nemzetk. emigráns szervezet vez. tagja, utóbbinak 1985–89: eln-e. – 1979–89: több mint 20 színművet írt, melyek legtöbbjét az általa 1982: alapított New Yorki M. Színház és Művészegyes. társulata mutatta be 1982: Júlia; Válás amerikai módra; Kocsis, az alperes; 1983: Az Év Asszonya; Polgárvizsga;  1984: Hazafelé; Az idegorvosnál; A váratlan vendég; 1985: Palimony; Az izgalmas randevú;  1986: Körbe-körbe. – 1989: hazatelepedve bekapcsolódott Mo. pol-i életébe; 1990–91: a Ker.dem. Néppárt (KDNP) társeln., 1991–94:  elnökh., 1992. VII: rk. követ és meghatalmazott min., azzal a föladattal, hogy Mo-ot alkalmanként fontosabb nemzetk. eseményeken képviselje. 1994–97: a KDNP, 1997–2002: a FIDESZ programjával ogy. képviselő. 1995–97: az alkotm. előkészítő biz. tagja. 1997–: a M. Ker.dem. Szöv. tagja 2000. XI: eln. – Cikkei: Bécsi Napló, São Paulo-i D-amerikai M. Hírlap, Független Mo., Hazánk, Kanadai M. Újs., Kanadai Magyarság, Kat. M-ok Vasárnapja, torontoi M. Élet, Buenos Aires-i M. Hírlap, müncheni Nemzetőr, Pannonia Sacra, Montevideo-i Tárogató, müncheni Új Látóhatár, Corvina, Christian Democratic Review, New York Herald Tribune, O Estado de S. Paulo. – M: Revision of the Sentence Against Cardinal Mindszenty. New York, é. n. – The Situation of the Hungarian Workers. Uo., 1950. – Deportations, Forced Labor and Contrentration  Camps in Hungary. Uo., 1951. – A mo-i munkásság helyzete, 1950 jan. és 1951 ápr. között. Uo., 1951. – The Trial of Bishop József Grősz  and his Co-Defendants. Uo., 1952. – Legal Aspects of Forced Labor in Hungary. Uo., 1953. –  A Mindszenty per. Uo., 1953. – A mo-i kényszermunka rendszer jogi vonatkozásai. Uo., 1954. – The Legal Aspects of Forced Labor in Hungary. Uo., 1954. – The Trial of Cardinal József Mindszenty. Uo., 1954. – The Legal Basis for Solving the Hungarian Case. Uo., 1957. – A m. forr. és szab.harc a hazai rádióállomások tükrében. 1956. X. 23.–XI. 9. Összeáll. Uo., 1957. (San Francisco, 1981., Bp., 1989) – Legal Aspects of Imre Nagy Case. Uo., 1958. – Jelentés a M. Ker. Dem. Unió Közp-i Biz-ának. Uo., 1958. – Freedom Fighters Before The Communist Courts. Uo., 1959. – Rejection of Credentials of the Hungarian  Delegation before the U.N. Uo., 1961. – Selfdetermination and Peace. Uo., 1962. – Mo. helyzete és a világhelyzet. Uo., 1964. – Human Rights in Hungary. Gainesville, 1967. – The Unsolved Hungarian Question. Compiled by -. New York, 1969. – Kérem a vádlott felmentését! Visszaemlékezés Esporlas, 1979. (és New York, 1981) – Forradalomban élünk. Youngstown, 1981. – A Fecske utca és a Park Avenue sarkán. New York, 1984. – A cserbenhagyott forradalom. Uo., 1986. – Színművek. Uo., 1986. - New Yorktól Mallorcáig és vissza. New York – Boardman, 1987. – A jelesek és az elbukottak. Ifj. reg. Szekszárd, 1990. – Nemzet és rendszer. Bp., 1990. – Fények a ködben [egy életút a nemzet szolgálatában] Salgótarján, 2002. – Zürichben 1949. VI.–1950. II: a Híradó szerk. és kiadója. – Betűjegye: dr. V. L.  Bo.Gy.–88

Bpi Ügyvédi Kamara tagjai 1944: 19. – Szy 1966: 447. – Mildschütz 1977: 38. (225.) – Bpi közéleti névmutató 1945–1950. 2. köt. Bp., 1988: 218. – Borbándi 1992: 389. – Várdy 2000: 575.

Varga László (Zirc, Veszprém m., 1960. szept. 19.–): pap, karnagy. – Az ált. isk-t Felsőgödön végezte. 1976: Bpen kántori okl-et, 1978: számítástechnikai műszerészi szakmát szerzett. Váci egyhm-s kispapként a teol-t Egerben végezte, 1979: cantus magister. Közben Simon Sándor egri és →Huszár Dezső váci szegyh. karnagyok mellett zeneszerzést, orgonát és karvezetést tanult. 1983: pappá sztelték, 1986: Vácott  kántorkp. 1987: a szegyh. karnagya és egyhm. zenei főmoderátor. 1992: megszervezte a Váci Egyhm. Kántorképzőt, melynek ig-ja. – 1989–93: az OMCE Karnagyképzőjén diplomát szerzett. 1993: zeneművészeti és zeneszerzői tevékenysége elismeréséül Neufeld-díjat kapott, egyhm. zeneigazgató, c. knk. Gregorián éneket tanít a váci piar. noviciátusban és a váci hittud. főisk-n. 1993: a Váci Ppi Televízió főszerk-je, 1994: a váci Szt József Koll. ig-ja. – Első zenekari miséjét 17 éves korában komponálta. Azóta számos egyh. éneket, kórusművet és zenekari darabot írt, melyeket Bárdos Lajos, Halmos László és Tardy László lektorált. Ceciliánus szellemben készült műveit szívesen megszólaltatják a különféle zenei együttesek. Több mint száz tagúvá fejlesztette a váci szegyh. Szt Cecília Kórusát, mely így az ország legnagyobb egyh. énekkara lett, s 1993: nívódíjat kapott. – Az OMCE 2001. I: újraindított lapja, a Magyar Kórus főszerk-je. So.F.

Varga Margit M. Szibillina, DNAK (Zalaszentbalázs, Zala vm.–Zalaszentbalázs, 1965. nov. 16.): szerzetesnő. – A r-ben gazd. munkát végzett. 1950. VI. 16., a szétszóratás után a veszprémi ppség kertjében dolg. r.k.

Varga Mária, SJC (Nagylók, Fejér vm., 1907. aug. 23.–Pécel, 1994. jún. 28.): szerzetesnő. – 1931. VII. 1: Kálozon lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. 1934. I. 1: első, 1946. VIII. 15: örök esküjét Pécelen tette. – Uo. 1936: a melegágyi virágkertészet dolgozója, vez-je. r.k.

Varga Mária M. Matróna, MKSZI (*Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1897. júl. 13.): missziós nővér. – 1920: lépett a r-be. A kalocsai zárda házt-ában dolg. 1929: a 2. csoporttal ment a kínai misszióba. 1944: Tamingban dolg.  r.k.

Miklósi 1936:130.

Varga Mihály, zámolyi (Sopron, Sopron vm., 1834. okt. 20.–Pozsony, 1906. ápr. 17.): kanonok. – 1853: a Pázmáneum növ-e lett. 1857. VII. 27: pappá szent., Hédervárott kp. 1864. X. 20: Zámoly, 1882: Esztergom-Víziváros plnosa, 1888. II. 12: nagyszombati, 1889. XII. 20: pozsonyi knk. Cikkei 1860–89: jelentek meg. – Fm: A ker. kat. család. 1–2. köt. Győr, 1868. – Szájhősök. Humorisztikus életképek. Uo., 1879. – A házi nevelés. I. A testi ápolás. II. A lélek művelése. Bp., 1879–82. – Lurdi emlény. Imakv. Winterberg, 1887. – A pogány humanizmus és a ker. szeretet. Ford. Esztergom, 1888. – A koldusvilág Mo-on. Pozsony, 1890. – A gálfalvi arisztokraták. Uo., 1896. – Álnevei: Zámolyi; Zámolyi V. Mihály. 88

M. Sion 1886:853. (*dec. 20.) – Zelliger 1893:538. – Pallas XVI:652. – Esztergom vm. 1908:166. – Szinnyei XIV:903. – Gulyás 1956:645.

Varga Nándor Lajos (Losonc, Nógrád vm., 1895. jan. 1.–Bp., 1978. ápr. 18.): festő. – A gimn-ot Rozsnyón, Petrozsényben és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Koll-ban végezte. 1913–15: a bpi Képzőműv. Főisk-n tanult. 1915–1918. XI: a 24. honvéd gyalogezred hadnagya. 1919: a Hadviselt Művészek Kiállításán mutatkozott be. 1920: rajztanári okl-et szerzett, Kecskeméten Révész Imrénél tanult. 1924: a Szinyei Társ. ösztöndíjával Párizsban, Milánóban, Firenzében, Rómában és Velencében járt tanulmányúton. 1922: a Képzőműv. Főisk-n Olgyai Viktor növendéke, 1925–1929. VI: tanársegéde, akinek halála után 1927. VII–1948. VI(?): a grafika főisk. tanára, 1945: a főisk. főig-ja. 1940: a M. Grafikus Művészek Egyes. alapító eln. Élete alkonyán kv-eket illusztrált. – Írásai:  Emlékkv. a Székely Nemz. Múz. 50. é. jubileumára (1929:727.  Székely képzőművészek s a rájuk vonatkozó irod.), Szépművészet (1941: 116. Gyárfás Lajos 1857–1925), A képzőműv. iskolája. (Szerk. Szőnyi István. Bp., 1943) – M: Az Orsz. M. K. Képzőműv. Főisk. Grafikai Oszt. munkáiból. (8 db) Szerk. Bp., 1933–42. – A rézkarc. Bp., 1935. – Adattár a m. művészi grafikához. Rézkarcolók 1900–1936. Uo., 1937. – A rézmetszet. Kv. a rézmetszet mesterségéről és rövid tört-éről. Uo., 1938. – A fametszet. Kv. a fametszet mesterségéről és tört-ről. Uo., 1940. – Régi fametszetes m. v. m. vonatkozású kvek (1493–1599) a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múz-ban, amelyeket ... fa-dúcokba metszett Uo., 1942. – Tárgymutató az Orsz. M. K. Képzőműv. Főisk. grafikai gyűjtem 1-ső kiállításához. (1906–1914) (Összeáll.) Uo., 1942. – Ismertető a művészi garafikához. Uo., 1943. – Tárgymutató az Orsz. M. K. Képzőműv. Főisk. grafikai gyűjtem 2. kiállításához. (1920–1930) (Összeáll.) Uo., 1943. – Vonalművészet. Gondolatok a rajz és nyomtatott vonalvilág művésztéről. Uo., 1944. – Sepsiszentgyörgy város építészeti emlékei. Székely Zoltánnal. Brassó, 1969. – Vízjegyek kézzel merített m. v. külf. vonatkozású papírosokon 1330-tól 1896-ig. Bp., 1970. – Írói neve: Varga N. Lajos.  88

ML 1935. II:551; 1967. IV:645. – Karczag 1940:179. – ~ festményei. (Bp., 1941. XI. 8–23.) (Katalógus) (Bev. Teleki Raplh) Bp., 1941. (Műbarát kiállításai ) – Bíró 1955:585. – Száz é. a Képzőműv. Főisk. 1871–1971. 1971:297. – Végváry Lajos: ~. (Album) Bp., 1978.

Varga Pál, OFMConv (Vitány, Zemplén vm., 1781. nov. 9.–Beszterce, 1856. szept. 19.): hitszónok. – 1802. X. 14: lépett a r-be. 1806. X. 28: pappá szent., s a r. főisk-n egyhjogot és egyhtört-et tanított, majd Aradon, Besztercén és Kolozsvárt m. hitszónok, később Nagybányán lelkész. 7 nyelven gyóntatott. – Fm: Nyolc ker. elmélkedések, vagyis Hét böjti beszédek egy keresztjáró hétre valóval. Kolozsvár, 1824. 88

Szinnyei XIV:908. – Monay 1953:122.

Varga Péter Pál (Pápateszér, Veszprém vm., 1914. febr. 2.–Pápa, 1969. ápr. 27.): plébános. – 1933: Bpen éretts., a teol-t 1933–39: a Pázmány Péter Tudegy-en végezte, 1938. X. 31: pappá szent. 1939: a teol. licentiatusa, 1939. IX. 1: Nagyvázsonyban Zichy Pál gr. családjánál házikáplán, 1943. XI. 1: Pápán a ref. koll. hittanára, 1944: Veszprémben teol. tanár. XI. 29: letartóztatták, mert a hallg-kkal együtt XI. 27: részt vett Mindszenty József pp. elhurcolásának megakadályozásában. Veszprémből XII. 22: a sopronkőhidai fogházba, XII. 28: az Isteni Megváltó Leányainak soproni zárdájába internálták, ahonnan 1945. II. 22: szabadult. IX: a szem. vicerektora. Fonyódon 1949. VII. 1: plnosh., 1949. X. 19: plnos, 1952: Gannán plnosh., 1958. XII. 18: dr-rá avatták. Gannán temették. 88

Pfeiffer 1987:1065. (Dri ért.: A „vicarius generalis” joghatósága, kül. tek. a „mandatum speciale”-ra) († Pápa) – Hetényi Varga I:466. (†Pápa) – Diós 1999:235. (6148.) (†Ganna)

Varga Remig József (Győr, Győr vm., 1900. febr. 27.–Székesfehérvár, 1990. máj. 28.): plébános. – Vácott 1923. XII. 9: pappá szent., Hódmezővásárhelyt, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, Kecskeméten kp. és hittanár, 1923–38: Újpesten hitokt., 1938–41: kp. is. 1941–42: Kiskunfélegyházán, Cinkotán és Hatvanban, 1942–43: Vecséstelepen, 1943–45: Szendehelyen plnos. Náciellenes magatartása miatt 1944: üldözte a helyi Volksbund és a Gestapo. 1945: a komm-k letartóztatták le, de fölmentették. 1945–65: lemondásáig zsidói c. prép. 1948. V. 28: a tp-ban „uszított a demokrácia ellen”, VI. 6: a tp-ban fölolvasta a ppi körlevelet az isk-k államosítása ellen, és „mintegy órán keresztül fűszerezte azt saját megjegyzéseivel, miközben reakciós sajtószemlét tartott”. Letartóztatták, Kővágó János (1909–90) plnos emlékezése szerint 6 év börtönre ítélték. 1953: szabadult. Vác-Hétkápolna lelkésze, 1958–60: Berkenyén plnos. 88

M. Nemz. 1948. VI. 13. – Schem. Vac. 1970:366. (1948–53: ‘szolgálaton kívül’) – Hetényi Varga 1984:576; I:422. Arck. – Diós 1999:235. (6149.)

Varga Rozália Ancilla, ANK (Minsor?, 1910. jún. 22.–Szombathely, 1948. márc. 27.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. – A polg. isk. elvégzése után 1926. XI. 10: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1928. VIII. 15: első, 1931. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.

Varga Rozália M. Tekla, DNAK (Szőllős, Vas vm.–Szőllős, 1965. nov. 3.): szerzetesnő. – Cipésznek képezték, Hódmezővásárhelyen dolg. 1950. VI. 16., a szétszóratás után a testvéréhez tért haza. r.k.

Varga Rozália Magdolna, FMMN (Bp., 1883. jan. 2.–Mátyraverebély-Szentkút, 1945. ápr. 21.): szerzetesnő. – Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1907. V. 8: első, 1912. IX. 23: utolsó fog-át uo. tette. Műhímző volt. r.k.

Varga Sebestyén Ferenc, OSB (Vasvár, Vas vm., 1890. márc. 26.–Szombathely, 1930. ápr. 27.): gimnáziumi tanár. – 1907. VIII. 6: lépett a r-be. Pannonhalmán teol-t, a bpi tudegy-en 1914: termrajz–földr. szakot végzett, VI. 1: ünn. fog-at tett, VII. 6: pappá szent. Sopronban, 1915: Győrött, 1918: Esztergomban, 1919: Pápán, 1920: Győrött gimn. tanár, 1925-ig házgondnok is, 1926: Sopronban, 1929: Győrött gimn. tanár.– M: Földrajz. A gimn., reálgimn. és reálisk. 1. o. számára. A Kárpát-v. Magyar-medence. Írta Kalmár Gusztávval. Bp., 1925. (2. változatlan kiad. 1926) – Uaz a 3. o. számára. Uazzal. Uo., 1926. – Uaz a 4. o. számára. Uazzal. Uo., 1927. – Uaz a reálgimn. 6. o. és a reálisk. 7. o. számára. Uazzal. Uo., 1929. – Uaz a fiú- és leányközépisk. 2. o. számára. 2. változtatott kiad. Uazzal. Uo., 1929. – Uaz a reálgimn. 7., a reálisk., leánygimn. és leánylíc. 8. o. számára. Uazzal. Uo., 1930. – Uaz a gimn. 7. o. számára. Uazzal. Uo., 1930. 88

Barthos–Csetri 1924/25:85. – Balogh 1940:81. – PN 1987:157. (1207.)

Varga Teréz M. Xaveria, DNAK (†Vasvár, 1964. dec. 1.): szerzetesnő. – Tanárképzőt végzett, Szombathelyen és Vasváron tanított. 1950. VI. 16., a szétszóratás után Szombathelyen paptestvérénél, majd Vasváron élt. r.k.

Varga Vilma Etelka, KN (Pozsonyeperjes, Pozsony vm., 1904. máj. 10.–Gyón, 1972. júl. 27.): szerzetesnő. – Pozsonypüspökiben 1925. XI. 3: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1928. VII. 16: tette. Jókán, Dénesdiben, Léván, Pécsett, Nagykállón betegápolóként dolg. – A szétszóratás után 1950 őszétől Bpen házi betegápoló. 1952-től a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Varga Zoltán SJ (Arad, Arad vm. 1916.–Melbourne, 1988. nov. 5.): ausztráliai magyar plébános. – Érettségi után belépett a r-be, Szegeden és Pécsett végezte tanulmányait, aminek befejeztével Szegeden 1947-ben pappá szentelték. A harmadik probációt Ausztriában végezte és Innsbruckban szolgált, mint a menekült magyarok lelkipásztora. Onnan került tehát 1951-ben Melbourne-be, egyelőre két évre, amiből aztán harminchét év lett. Szolgálat közben a tp-ban halt meg. M.A.

Miklósházy 2005:147.

Varga Zoltán Zsolt (Szombathely, Vas m., 1962. ápr. 22.–): szobrász. – Bpen 1976–80: a Képző- és Iparműv. Szakközépisk. díszítőszobrász szakán Borbás Tibor és Kutas László, 1984–89: a képzőműv. főisk-n Kő Pál, Kovács György és Szabó Péter növ-e. Kisplasztikákat és érmeket készít, restaurálással is foglalkozik. – Restaurálási munkái: Ecce Homo (kőszobor, 1990, Budakeszi); Nepomuki Szt János-szobrok (1990: Székesfehérvár; 1993: Feldebrő, Egerszólát, Ludas, Selyeb, Hidasnémeti). **

KMML III:836.


Varga Ágnes Pia SZLT (Sárvár, Vas vm., 1917. júl. 27.–Bp., 2000. nov. 2.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ 6 el-t végzett. Bpen 1935. IX. 27: lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1940. IX. 27: uitt tette. 1950. VI: 12: Veszprémben, majd Fehérvárcsurgón konyhai kisegítő, házi munkás. 1972. VIII. 1: nyugdíjazták. s.k.

Varga Anna Rafaella SZLT (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1895. jún. 5.–Vác, 1954. nov. 15.): szerzetesnő. – A bpi Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. 1918. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1923. IX. 8: Budaörsön: tette. 1923: Budaörsön, 1940–48: Vácott tanított. – 1950 u. uitt a rokonainál élt. r.k.

Varga Erzsébet Klotild SZLT (Nagyrécse, zala vm., 1902. ápr. 6.–Farkasgyepü, 1979. márc. 21.): szerzetesnő. –1927. III. 19: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1932. III. 19: uitt tette. 1928-: Márianosztrán felügyelő. – 1950 u. a bakonybéli szoc. otthonban élt. r.k.

Varga Gizella Emerika SZLT (Bp., 1914. febr. 7.–Debrecen, 1993. febr. 9.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1935. III. 25: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1940. III. 25: tette. 1936–50: a klinikán ápolónő. – 1950–76-ig a debreceni kórház ápolónője. r.k.

Varga Irén Szabina SDS (Endrőd, Békés vm., 1917. jún. 24.–Vác, 1988. febr. 05.): szerzetesnő. – 1945. VI: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1947. I. 6: Máriabesnyőn, örök fog-át 1953: tette. 1945–: a bp-i →Szalvátor Intézet, majd a szegedi piar. rh. házt-ában dolg. –1950 u. a váci szoc. otthonban dolg. 1979: nyugdíjazták, az otthon lakója maradt. r.k.

Varga Jolán M. Regis SZINT (Garta, Sopron vm., 1898. okt. 27.– Székesfehérvár, 1950. dec. 30.): szerzetesnő. – Esztergomban tanítóképzőt végzett. 1927. XI. 3: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1930. VII. 23: uitt tette. Székesfehérváron népisk. tanítónő. 1950: egy családhoz költözött. r.k.

Varga Júlia Laurencia SZLT (Tótszentmárton, Zala vm., 1900. ápr. 15.–Nagykanizsa, 1996. nov. 15.): szerzetesnő. – Apja molnár, anyja htb. ~ 4 polg. után Bpen 1924. V. 1: lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1925. V. 1: tette. Márianosztrán törzsőrmester volt. 1954: a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet dolg-ja. 1970 u. nyugdíjazták. s.k.

Varga Margit Paula SZLT (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1910. nov. 4.–Vác, 1992. jún. 16.): szerzetesnő. – A bpi Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. 1931. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1936. IX. 8: Vácott tette. 1932–48: Németbolyban. 1950–69: Pencen tanított. 1970: hazaköltözött Vácra. r.k.

Varga Paulina M. Ambrózia SZINT (Oroszlán, ?, 1879. júl. 25.–Hejce, 1956. júl. 2.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítóképzőt végzett. 1898. X. 8: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1901. VII. 19: uitt tette. Miskolcon népisk. tanítónő, házgondnok. – 1950 u. a rokonainál élt. Utolsó éveit a hejcei szoc. otthonban töltötte. r.k.

Varga Rozália Agnella SZLT (Kalász, Bars vm., 1924. jún. 10.–Bp., 2007. jan. 21.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ 8 o-os ált. isk-t végzett. Bpen 1947. VII. 1: lépett a vincés nővérek r-jébe. r.k.

Varga Rozália Bonaventura SZLT (Sárvár, Vas vm., 1907. ápr. 4.–): szerzetesnő. – Apja MÁV alkalmazott, anyja htb. ~ Bpen 1931. XII. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1932. XI: Márianosztrán kertész. Fog-t 1936. XII. 8: itt tette. 1950. II. 16–1962. IV: nyugdíjazásáig Nagytétényben a Fogyatékos Gyermekek Otthonának kertésze. 1981. I. 19: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. s.k.