🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csorda
következő 🡲

Csorda Róza Romana, SC (Bp., 1887. szept. 24.-Bp., 1974. nov. 21.): vincés nővér, igazgató. - Ferencvárosi polgárcsaládban született. A bpi →Ranolder Intézetben 1905. VI: tanítói képesítést nyert, IX. 8: belépett a r-be. 1907: a Ranolder Int. polg. isk-jában mat., fiz., földr. tanár. 1916: énektanítói, 1930: tanítóképző-intézeti ének-zene tanári okl-et szerzett. 1929-48: a Ranolder Int. tanítónőképzőjének ének- és zenetanára, karvezetője, 1940. IX. 1: ig-ja. 1937-38: a „Klára” Nőipari Középisk-ban  énektanár. Továbbképző tanf-okon 1925, 1928: ped-t, 1932: összhangzattant tanított. - 1946: az int. nővéreinek főnöknője. Tanári működése 1948: az isk. államosításával megszakadt. 1950. VI. 19: a nővéreket Újszászba hurcolták, mivel ~ épp nem volt otthon, őt ez nem érintette. A szétszórt 73 nővért lelkileg is, anyagilag is segítette és összetartotta. Albérletben, majd az óbudai pléb-n lakott. A Ward Koll-ban 1951-52: éneket és zeneelméletet, a bpi kántortanf-okon 1952-64: összhangzattant és ped-t tanított. A →Szolidaritás Háziipari Szövetkezetben dolgozó nővérekből 1954: megszervezte a „Soli” énekkart, melyet 1964. VIII-ig vez. - Kodály Zoltánnal a 30-as évek elején ismerkedett meg, s megjelenése után énekkarával bemutatta Öt Tantum ergóját. Amikor kórusával a Zeneakad-n először szerepelt, spanyolfal mögé rejtették, hogy ne lássák apácaruhában karvezetőként. Miután a Kodály-módszert magánúton elsajátította, oktatni kezdte a szolmizációt. - Kórusa  1932. II. 14: énekelt először a rádióban, 1936. IV. 26: a Zeneműv. Főisk. Nagytermében. 1937: a Margitszigeti Éneklő Ifjúság dalosünnepein elsők között adták elő Bartók kórusműveit. 1948. IV. 23-25: a berni énekes találkozóra már nem engedték ki. - M: Magyar Cantuale 285. (Fohász Marillac Lujzához. 3 szólamú, lat.; 1935.) H.Á.