🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > uzsora
következő 🡲

uzsora (lat. usura): szoros ételemben jogtalanul magas →kamat; tág értelemben a kizsákmányolásból fakadó meggazdagodás. – A liberális gazd. rendszer nem ismerte az ~ fogalmát, sőt tagadta már a lehetőségét is. A büntetőjog ált. fellép a magán~ ellen, de a társad. ~val szemben szinte teljesen tehetetlen, miután a →liberalizmus tud-osan is törv-esítette ennek szabadságát. Az egyh. törv-ek évszázadokon át tiltották a kamatszedést. A moralisták felfogása alapján az a kölcsön elfogadott, amely a bajba jutott embertárs megélhetésére szolgált, és ezért a kamat a szükséghelyzet kihasználásából származó →jövedelemnek, ~nak tűnt föl. A fogyasztói hitel (mutuum) a római jog szerint is ingyenes volt. A keresk. hitellel kapcsolatban Aquinói Szt Tamás megengedhetőnek tartotta a mérsékelt kamatot, mint a kölcsönnel járó esetleges károsodást (damnum emergens) v. mint a haszonveszteség (lucrum cessans) jóvátételét. A termelési hitel, a kölcsöntőke mint az egyik legfontosabb termelési tényező csak az újkorban került előtérbe, és ezzel együtt a kamat is, mint jogos jövedelem, amely a →tőke fölhasználásának ideiglenes átengedéséből származik. **

Péterffy I:293. – Bujaló Bernát: Az ~. Törv-ek és törekvések az ~ ellen. Bp., 1931. (Dissz.) – Muzslay 1993:154.