Magyar Katolikus Lexikon > T > tudományos szocializmus


tudományos szocializmus: a szocializmus lehetőségét és szükségszerűségét a gazdasági élet törvényszerűségeiből levezető elmélet. – Elfordult a klasszikusok termtud. szemléletétől; a termelésben elfogadta ugyan a természettörv-eket, de a →jövedelemelosztásról azt hirdette, hogy azt a jogrend és az emberi törv-ek határozzák meg. J. S. Mill alapeszméjét J. K. →Rodbertus és K. →Marx fejlesztette ki. Rodbertus eszménye az államszocializmus, amely a magántulajdont háttérbe kívánja szorítani az államhatalom hatáskörének kiszélesítése által. A közösséget igazságosabb társad. és gazd. alapokra akarja építeni. Elgondolásai nagyjából megfelelnek a mai →szociáldemokraták törekvéseinek. Marx →Hegel, →Feuerbach, valamint →Smith és →Ricardo elméletébe beépítette egyes →utópisták elképzeléseit is. A kapitalista →közgazdaság törv-szerűségeiben kereste azokat a tényezőket, melyek a →szocializmust és végül a →kommunizmust szükségszerűen létrehozzák. Marx elméletének alapja a →dialektikus és történelmi materializmus és az értéktöbblet-elmélet. Az 1917 u. Oro-ban, 1945 u. Közép-Eu. szovjet megszállta országaiban „→államvallássá” tett ~ 1989–91: gazd-ilag és pol-ilag összeomlott. **