🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > székesfehérvári székeskáptalan
következő 🡲

székesfehérvári székeskáptalan (lat. Capitulum cathedralis Albaregalensis), 1777. júl. 12.-: A →székesfehérvári püspökséggel együtt 6 stallummal alapították. Első statutuma Séllyei Nagy Ignác mpp-től származik 1780-ból, ezt többször módosították. - Vurum József mpp. már 1817: megkísérelte a ~ kibővítését, de nem járt sikerrel. Barkóczy László 1841. VI. 1: elérte, hogy V. Ferdinánd a tényleges knk-ok számát 8-ra emelte, mert e bővítést az 1827-: ellátott →hiteleshelyi feladatok megkövetelték. A létszámbővítés azonban nem járt a javadalom és a káptalani házak számának növelésével, így alakult ki az a gyakorlat, hogy a knk-ok közül többen a →székesfehérvári szemináriumban kaptak hivatalt és ellátást. - A ~nak 1945-ig uradalmai voltak Etyeken, Sóskúton, Gyúrón és Pákozd-Sukorón, birtoka nagyobb volt, mint a mpp-é. - A kápt. jelvényt 1831. IV. 22: I. Ferenc adományozta. Oszlopos knk-jai 1938-: apostoli protonotáriusok. - Kanonokjai: 1777-1802: Grubanovits Zsigmond, 1777-80: Bartakovits József. 1777-1814: →Szegedy Pál, 1777-1821: Felsőbüki Nagy Boldizsár, 1777-1802: Vlasits József, 1777-1784: Balassa István, 1781-1784: Gabrieli Antal, 1784-1805: Komjáthy Márton, 1790-1819: →Nagy Pál, 1801-26: Szabó József, 1802-23: Frideczky Ferenc, 1806-35: Simonyi Pál, 1816-37: →Marich János, 1816-39: Mészáros József, 1820-31: →Spetykó Ferenc, 1828-64: Királyhegyi →Farkas Ferenc, 1828-34: Májer József, 1833-47: Puretits Ignác, 1835-50: Pendl Ferenc, 1835-50: Köveskuti →Farkas Imre, 1838-42: Gaál József Ignác, 1841-44: Petrik Ignác, 1841-47: →Korizmics Antal, 1844-47: Simonsits Károly, 1844-75: Schwanfelder József, 1846-57: Maurer György, 1848-57: Krizsány Ignác, 1848-61: Aigner Károly, 1851-57: →Simor János, 1851-88: Mayer József, 1851-65: →Limbek János, 1858-78: →Nyirák Ignác, 1858-78: →Pauer János, 1858-82: →Venosz Imre, 1867-78: Radnich Imre, 1867-71: Gózony György, 1867-88: →Matuska János, 1871-72: Pellet Sándor, 1873-76: Kuncz László, 1873-76: →König Mór, 1876-96: →Pellet Ödön, 1876-98: Prifach József, 1879-95: Miehl Jakab, 1879-97: Benedek Ferenc, 1885-1916: →Károly János, 1886-95: Steckl Alajos, 1888-1901: →Huszár Károly, 1888-1910: Kuti Márton, 1895-1911: Komáromy Károly, 1895-1925: →Mayer Károly, 1896-1915: Suborich Jenő, 1897-1914: Krencz Ignác, 1898-1907: Gremsperger István, 1902-08: Posits Mihály, 1907-33: Klaucz György, 1909-13: Krizsány János, 1910-12: K. Horváth István, 1912-14: Keifler János, 1912-43: Scheirich Antal, 1913-19: Vadkerty József, 1914-37: Magdics István, 1914-37: Rácz Endre, 1916-49: Streit Ferenc, 1916-21: Herbst József, 1917-31: Zettner Sebestyén, 1920-38: →Viszota Alajos, 1922-26: Heller Iván, 1926-28: →Krécsy Károly, 1929-78: →Potyondi Imre, 1932-61: Csúcs István, 1933-52: Mészáros István, 1937-43: Miller József, 1939-62: Kisteleki István, 1939-63: →Hajós József, 1943-72: →Büttner Ferenc, 1945-66: Kuthy István, 1949-74: →Kisberk Imre, 1955-82: Mórász Pál, 1963-79: Aradi Ignác, 1963-74: Mátyás Kálmán, 1969-91: Tölgyes Kálmán, 1970-85: Bejczy Gyula, 1975-78: Ásguti Ádám, 1975-: Kelényi Ottó, 1975-89: Németh Gyula, 1979-91: Rőtfalusi Tibor, 1979-: Brajnovits Ferenc, 1980-82: →Szendi József, 1982-97: Barbély Pál, 1982-95: Garda József, 1986-2005: Kiss János, 1990-: Horváth László, 1992-2000: →Tabódy István, 1997-: Varga János, 1997-: Lauber Benedek, 1997-: Kertész Péter, 2000-: Horváth Imre, 2005: Hajdú Ferenc. - A ~nak 1795 óta vannak tiszteletbeli (címzetes) knk-jai, számuk legfeljebb 6 lehet. M.G.

Pauer, Joannes: Historia Dioecesis Albaregalensis. Alba Regia, 1877. - Schem. AR 1940. - SZJN 1977:148. (Potyondy Imre: A székesfehérvári szegyh. kápt.) - Forintos Attila: A ~. Adattár. Székesfehérvár, 2005.