🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sorbonne
következő 🡲

Sorbonne: a legrégibb és leghíresebb kollégium a →párizsi egyetem mellett. - Nevét alapítójáról, Robert de →Sorbonról kapta, aki a teol. kar szegény klerikusai és magiszterei otthonául 1247-54: házakat vásárolt és kapott ajándékba. IX. (Szt) Lajos kir. (ur. 1226-70) 1257: nagy épületegyüttessel egészítette ki házait, s megalapította a Collegium Pauperum Magistrorumot, mely a 14. sz: kapta a ~ nevet. - Tagjainak 3 osztálya: socii (kormányzó testület), hospites (koll-ban élők), beneficiati. Ig-ját, a provisort a párizsi főesp., az egy. rektora, a fakultások dékánjai, a teol. fak. tanárai és az egy. 4 nemzetének procuratorai választották élethosszáig. Mellette az évente megválasztott prior intézte a ~ ügyeit. 4 senior döntött a nehezebb esetekben. A ~ legfeljebb 10 évre fogadta be a jelentkezőt, akinek legalább teol. →bakkalaureátussal kellett rendelkeznie, v. tanárnak kellett lennie a facultas artiumon, s egy tézist meg kellett védenie. - A 16-17. sz: rangot jelentett a ~ tagjává válni, ezért a teol. prof-ai végül mind ~iak lettek. 1554-: a ~ a teol. fak. tanácskozó és találkozó helye lett, s neve e fak-ra is átment. A ~ dri koll-át minden fontos teol., egyh., sőt pol. kérdésben megkérdezték. - →Richelieu bíb. 1627: tp-ot épített a ~nak. - A ~ gondosan őrizte szellemi függetlenségét, s ezen belül a gallikán hagyományokat és irányzatokat. Ez mutatkozott meg azokban az ítéletekben, melyeket 1512: →Cajetan de Vio Thomas OP tanítása, 1535: az angliai lutheránusok, 1554: a jezsuiták, 1610: a kir. szuverenitás, a →gallikanizmus, később →Descartes, →Rousseau és az →enciklopédisták kérdéseiben hozott. A kk. végén s a reneszánsz idején a ~ igen nagy szolg-ot tett Fro. tud. és erkölcsi életének, de a gallikanizmus támogatásával lassan tekintélyét vesztette. - A fr. forr. idején 1791. X. 17: bezárták, 1792. VIII. 5: határozattal föloszlatták. 1808: az egyetem újrarendezésekor a ~ épületei a teol. fak. otthona lettek. Napóleon úgy tervezte, hogy a leendő pp-ök és szem. tanárok képzési helye lesz. Mivel azonban hallgatóit a 4 gallikán artikulus elfogadására kötelezték, a pp-ök a teológusok legnagyobb részét a szigorúan egyházias St. Sulpice Szem-ba, az újonnan alapított Institut Catholique-ra és az egyhm. szem-okba küldték. Emiatt a ~t mint teol. fak-t 1882: bezárták. A ~ épületei 1889: a párizsi egy. bölcsészkarának otthona lettek. **

LThK IX:889.