Magyar Katolikus Lexikon > R > Rousseau


Rousseau, Jean-Jacques (Genf, Svájc, 1712. jún. 28.-Erménonville, Párizs m., 1778. júl. 2.): író, filozófus, a →francia felvilágosodás egyik legolvasottabb szerzője. - A kultúra és a haladás kérdéseiben szkeptikus. Sehol nem írja, hogy „vissza a természethez”, ellenben állítja, hogy azért nem halljuk a lelkiismeret szavát, mert eltávolodtunk a természettől. Minden társadalmi rossz eredete a magántulajdon. - Jézus Krisztus istenségét elismeri, de racionalista: a kinyilatkoztatásból csak azt kell elfogadnunk, ami ésszerű; a kárhozatról szóló tanítást nem tartotta emberhez méltónak. Élesen bírálta az Egyházat, szerinte csak arra van belőle szükség, aminek nevelő hatása van. - Magas eszméivel és nevelési elveivel élete nem volt összhangban, amit maga is beismert. Hatása különösen →Kant vallásfil-jában és a racinalista prot. teol-ban érezhető. - Zenét is szerzett. Levelezését 50 köt-ben adták ki. Művei m-ul: A társad. szerződés. Ford. König Ferenc. Bp., 1889. - Emil, vagy a nevelésről. Ford. Füredi Ignác. Bp., 1896. R.Z.

Gyürky Ödön: ~ nevelési elvei. Vác, 1882. - Barth, Karl: Die protestantische Theologie im XIX. Jahrhundert. Zürich, 1960. - Hentg, Harmut von: ~ oder die wohlgeordnete Freiheit. München, 2003.